+ Konuya Cevap Yaz
2. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var BirinciBirinci 1 2 3 4 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 20 ve 49

Konu: Hangi Burçtansınız?

 1. #11
  Istikamet Özel Üye CAN-I CAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  18.08.2007
  Bulunduğu yer
  Dersaadet...
  Mesajlar
  2.360

  Standart

  Erzurumlu İbrahim hakkı efendinin marifetname kitabından bir bölüm...

  10-BÖLÜM:


  İKİNCİ BÖLÜM


  Burçlar sahibi göğü; burçların şekillerini ve isimlerini; burçların

  katlarını ve sabit yıldızları; ayın menzillerini; gök cisimlerinin

  uzaklıklarını dört madde ile bildirir.  Birinci Madde


  Sekizinci feleği bildirir.  Ey aziz, malum olsun ki, astronomlar demişlerdir ki: Feleklerin ve

  unsurların üç tabakası birbirini kuşatıp, biri birine bir derece teğet ve

  çakışır olmuştur ki, feleklerde ve unsurlarda zerre kadar boşluk kalmayıp,

  her tarafı dopdoludur. Hepsinin dönüşü başka türlü olup, kuşakları

  kendilerine kabuk ve zarf olmuştur. Şimdi, en dışta olan kuşak, yukarıda

  anlatıldığı gibi büyük felektir. Onun içinde bulunan kuşak, sekizinci

  felektir ki, burçlar feleği ve sabit yıldızlar feleği namıyle meşhurdur.

  Büyük felek boşluğunda durması ve sabit olması ile anılmıştır. Merkezi,

  âlemin merkezi olup; kutbu, âlemin kutbundan bir tarafa 23,5 derece

  eğilimli olup, paralel iki yüzüyle kuşatılmış bir kürevî cisimdir. Yumru

  sathının üzerinde olan büyük feleğin dip yüzeyine teğettir. Dip yüzeyinde

  olan boşluğunda, zühal feleğinin yumru yüzeyine teğet olmuştur. Sayısız

  sabit yıldızlarla işlenmiş ve süslenmiştir. Hayallerde şekillenen on iki

  burçla nakışlanmış ve renklenmiştir. Umumi eksen olan felekler feleği

  (büyük felek) ile âlemin merkezi çevresinde doğudan batıya hareket eder,

  bütün uydularıyla yirmi dört saatte bir devresini tamamladığından başka,

  kendine has hareketiyle âlemin kutbundan başka olan kutbu üzere ve

  güneşitleyiciden gayri iki tarafa kutbu kadar eğilmiş olan kuşağı üzere,

  batıdan doğuya yavaş yavaş döner. Aheste hareketiyle altında dikilmiş olan

  sabit yıldızları toptan o tarafa alıp gider. Yetmiş güneş senesinde kendi

  kuşağı yörüngesinde ancak bir derece yol alır. O halde ikibinyüz senede

  bir, bir burcu geçer ve yirmibeşbin ikiyüz senede bir devresini tamam eder.

  Filozoflar: Bu süre tamamında, denizlerin ve karaların yer

  değiştirmesinden, bütün âlemin işleri, sırları en iyi bilen Allah'ın

  takdiri ile baştan ayağa değişir, demişlerdir. Bu feleğin dahi altında,

  küçük felekler varsaymaya hacet kalmayıp, ancak büyük dairelerden burçlar

  dairesi; bu feleğin çevresinde, iki kutbu arasında farzolunup, oniki burcun

  şekilleri bu kuşağının bizzat kendinde olarak belirlenmiştir. Altı büyük

  daire dahi, bu feleğin iki kutbu üzerinde kesişir farzolunup, sekizinci

  felek, bu altı daire ile kavun ve karpuz üzerindeki çizgiler şeklinde oniki

  kısım olup; her bir kısmına bir isim ile burç adı verilip: Meselâ, koç

  burcu, kova burcu vs. denilmiştir.  İkinci Madde


  Belirlenmiş yıldızlar ile bulunan şekilleri ve burçlar semasının dört

  katını bildirir.  Ey aziz, malum olsun ki, astronomlar demişlerdir ki: Oniki burcun her

  birinde, mesela karpuzun her dilimi ortasında yani sekizinci feleğin oniki

  diliminin her birinin yarısında; belirlenmiş yıldızların toplu görünümü,

  bir şekle benzer olarak gözetlenip, o burçların isimleri görüntülerine

  göredir. Mesela koç burcu, sekizinci feleğin sahasında bir dilimdir ki,

  onun dilimlerinde gözlenen yıldızlar, birer çizgi ile birbirlerine

  bağlansa, ondan koç şekli görünür. Öteki burçlar da böyledir ve

  görünüşlerine göre isim alırlar. Bu feleğin tamamen boşluğunu dolduran

  sayısız yıldızlardan, eski filozofların gözlemleri gereğince; binyirmiiki

  ışıklı yıldızı içeren hayvan ve eşyaya benzer kırksekiz suret hayal

  edilmiştir. Üçyüzkırkaltı gözetlenmiş yıldızın şekillenmesiyle oniki şekil

  belirlenmiş ve oniki burç adıyla isimlendirilmiştir. Bu suretlerin

  yirmibiri kuşağın kuzeyinde bulunup, onlarla üçyüzaltmışaltı yıldız

  zat olunmuştur. Kırk sekiz suretin kalanı olan onbeş suret, kuşağın

  güneyinde bulunup; gözetlenmiş yıldızlardan üçyüzonaltı yıldız dahi

  bunların sahasında belirlenip, sayılan binyirmiiki yıldız tamamıyla tesbit

  edilmiştir.

  Ek: Malûm olsun ki, merhum yazarın (İbrahim Hakkı) saydığı üzere, yıldızlar

  iki kısma ayrılıp; bir kısmına sabit yıldızlar ve diğerine gezegen adı

  verilir. Bir kısmına sabit adı verilmesinin sebebi: Birbirlerine olan

  uzaklığın miktarı daima eşit olup; fazlalaşıp, eksilmediklerine dayanır.

  Onlar, bu bahiste anlatılan sabit feleklerdir. Öteki kısmına gezegen

  denilmesinin sebebi: Bunlar başka başka yürüyüp hareket ettikçe,

  birbirlerine kâh uzak kâh yakın olduklarına binaendir. Bunlar yedi

  gezegendir ki, her biri bir felekte bulunur. Bu gezegenler, bazen bir yerde

  toplanıp kümelenerek, ufuk dairesinin birbirine karşı derecelerinde karşı

  karşıya bulunurlar. Sabit yıldızların miktarı, sonraki filozofların sözüne

  göre; binyüzoniki adet yıldız olup, ışıklı cisimler oldukları

  belirlenmiştir. Birbirlerinden ayrılmak ve her birine bir isim konulmak

  imkânsız olmakla: Bilginler toplu görünümlerini altmışa bölüp, her birine

  bir şekil üzere isimler vermeyi uygun görüp ve her bir şekle, eski

  filozoflar arasında şöhret yapmış kimselerin isminden, bazı hayvan, bitki,

  cisim ve âlet isimlerinden birer isim koymuşlardır ki, aşağıya konulan

  felekler şeklinde görülmektedir.

  Adları geçen seksen şeklin her biri, birkaç yıldızdan bir topluluk olarak

  düşünülüp, onların onikisi, burçlar kuşağındadır. Bu yıldızlardan ayılan

  üçyüzkırkaltı yıldızı içine alır. Oniki burcun isimleri şunlardır: 1- Koç,

  2- Boğa, 3- İkizler, 4- Yengeç, 5- Aslan, 6- Başak, 7- Terazi, 8- Akrep,

  9- Yay, 10- Oğlak, 11- Kova, 12- Balık.

  Burçlar kuşağının kuzeyinde üçyüzaltmış yıldız gözlenmiş olup, yirmi bir

  surete tatbik edilmiştir. İsimleri şunlardır: Küçük ayı, büyük ayı,

  Keykavuş, kuş... Güneydeki dörtyüzaltı yıldıza, yirmiyedi surete benzeyip,

  isimleri böyledir: Kitas, cebbar, tilki, köpek, gemi... Bütün bunlar sadece

  gözetlenebilen yıldızlardır. (Bugünkü bulgularla bu sayı seksensekiz olarak

  tesbit edilmiştir). Mesela kehkeşan (samanyolu) da bulunan yıldızların henüz

  sayıları tesbit edilememiştir. Öte yandan yıldızların, yere uzaklığı ve

  yakınlığından mı küçük veya büyük göründükleri henüz meçhuldür. Doğrusunu

  ancak Allah Taâlâ bilir.

  Oniki burcun altısı, güneşitleyici dairenin kuzeyinde olmakla, bunlara:

  Kuzey burçları derler. Altısı dahi güneşleyicinin güneyinde olduğu için,

  onlara: Güney burçları derler. Kuzey burçları: Koç, boğa, ikizler, yengeç,

  arslan ve başaktır. Güney burçları: Terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve

  balıktır. Bu burçların dördüne: Değiştiren derler; dördüne: Sabit ve

  dördüne: Karıştıran derler. Değiştiren burçlar: Koç, yengeç, terazi ve

  oğlaktır. Bunlara değiştiren denmesinin sebebi: Güneş unlardayken bir

  mevsimden bir mevsime geçmiş olur. Ama koçta güneş bulunduğunda, zaman

  kıştan bahara döner. Güneşin yengece girmesiyle zaman, bahardan yaza döner.

  Güneş teraziye girdiğinde, zaman, yazdan sonbahara döner. Güneş oğlağa

  girdiğinde, zaman, sonbahardan kışa döner. Koç burcunun başlangıcına,

  ilkbahar noktası; yengeç burcunun başlangıcına, yaz dönümü; terazi burcunun

  başlangıcına, sonbahar noktası; oğlak burcunun başlangıcına, kış dönümü

  derler. Sabit burçlarsa: Boğa, aslan, akrep, kova burçlarıdır. Bunlara

  sabit denmesinin sebebi: Ne değiştirenler gibi değişme noktasında kalır, ne

  karıştıranlar gibi iki surette belirirler. Karıştıranlar: İkizler, başak,

  yay ve balıktır. Bunlara bu ismin verilmesinin sebebi: Güneş bu burçların

  paralelinde iken, her birinde zaman, bulunduğu durumla diğer durum arasında

  karışmıştır. İkizlerde, zaman, ilkbahardayken, yaza dönüp yazla karışır;

  Başakta zaman, yazdayken sonbaharla karışır; yazdayken, zaman,

  sonbahardayken kışla karışır. İkizlerde, zaman, kıştayken ilkbaharla

  karışır.

  Sonraki filozoflar, nazarında oniki burçla yedi gezegen, tıpkı dört unsur

  gibi değişik tabiatlar üzeredirler. Onlar, her üç burcu bir tabiatta bulup,

  burçlar tirigonometresi adını vermişlerdir Koç, aslan ve yay burçlarına

  ateş üçlüsü derler ki,her birinin tabiatı, sıcaklık ve kuruluktur. Boğa,

  başak ve oğlak, toprak üçlüsüdürler ki, her birin tabiatı; soğukluk ve

  kuruluktur. İkizler, terazi ve kova, hava üçlüsüdürler ki, her birinin

  tabiatı, sıcaklık ve rutubettir. Yengeç, akrep ve balık, su üçlüsüdürler

  ki, her birinin tabiatı, rutubet ve soğukluktur. Şimdi sırasıyla bu

  burçlara: Ateşsel burç, topraksal burç, havaî burç ve susal burç derler.

  Oniki burcu bu minval üzere sayarlar. Öte yandan oniki burcun bazısını

  erkek, bazısını dişi tabiatte bulup, bazılarını gündüze, bazılarını geceye

  nispet etmişlerdir ki: Altı burç erkek, altısı dişidir. Erkek olanlar: Koç,

  ikizler, aslan, terazi, yay ve kova burçlarıdır ki, bunlar tekil

  burçlardır. Dişiler0 Boğa, yengeç, başak, akrep, oğlak ve balıktır ki,

  bunlar ikildir. Şimdi, koç burcundan başlayıp, sırasıyla burçları, bir

  erkek, bir dişi sayarlar ve oniki burcun tamamına değin giderler. Ateşî ve

  havaî üçlerde erkek burçlar bulunup; topraksal ve susal üçlülerin tümü

  dişi bulunup: Gündüzsel erkek ve gecesel dişi olmuştur.

  Burçlarla ilgili tablolar aşağıdadır.

  Burcun durumları İlkbahar Yaz Sonbahar Kış

  Değiştirenler Koç Yengeç Terazi Oğlak

  Sabitler Boğa Aslan Akrep Kova

  Karıştıranlar İkizler Başak Yay Balık  Üçüncü Madde  Sabit yıldızlardan olan ayın konaklarını isimleri ve şekilleriyle; burçlar

  feleğinde olan mekanlarıyla ve kırk enlemde doğuş ve batışlarını yerleri ve

  vakitleriyle bildirir.  Ey aziz, malum olsun ki, Hak Taala Kelam-ı Kadim'inde: "Ay için de konaklar

  tayin etmişizdir," (36/39) buyurduğu ayın konakları yirmi sekizdir ki, bu,

  burçlar feleğinde sabit olan gözlenmiş yıldızlardan burçlar kuşağının

  yakınında bulunup; ay, kendi feleği kuşağında batıya hareketiyle koç

  burcunun yarısında güneş ile karşılaştıkça; her gece bir yıldız beraberine

  geldikçe, o yıldız bir konak itibar olunmuştur. Ay, süratli hareketiyle

  oniki burcu yirmisekiz günde kat edip ve devredip, yine yerine döndüğünden,

  yirmisekiz konak bulunmuştur. İlk konak şeratin, son konak ise reşa olarak

  isimlendirilmiştir. Her iki konak arası oniki derece elliiki saniye

  olmakla; oniki burcun her biri yirmisekiz konaktan iki konak ve üçtebir

  konağı yaklaşık olarak içermiştir. Bu durum, altı sene önce yazılmış olan

  şu manzumede anlatılmıştır.

  MANZUME

  Allah adıyle başlarız haberi

  Kıldı takdir şems ile kameri

  Hamd lillah Habibine salavat

  Şems ve mah eyledikçe hoş harekât

  Badehü Hakkı der ey ehl-i hitab

  Ehl-i hey'et ysözüncedir bu kitab

  Nazm kıldım kitab-ı muteberi

  Dedim ismin menâzil-i kameri

  Oldu ebyatı cümle yüz doksan

  Binyüz altmışbeş idi sâl ey cân

  Çarh-ı Sâmin ki oniki bölünür

  Her bölükte otuz sehm bulunur

  Oniki burcu oniki ay olur

  Üç bahar olur dahi yay olur

  Üç harif olur üç dahi kıştır

  Çâr fasl oniki ay olmuştur

  Evvel azar ikinci nisandır

  Ü eyyar râbi hazirandır

  Hâmis oldu temmuz ve sâdisi âb

  Oldu eylül sâbii behesab

  Sâmin ve tâsi oldu teşrineyn

  Kış dü kânun ve yek şubat ey zeyn

  Gelmeden gün bürûc âvâiline

  On gün akdem şuhur-ı rum biline

  Oniki burca bunlar esmâdır

  Bir hamel iki sevr ve cevzâdır

  Seretân ve esedle sünbüledir

  Burc-u mîzan ve akrabî biledir

  Kavs ile cedî ve delv ve hût eğilir

  Yılbaşı ol hamel sayılır

  Çünkü şeş burc otuz pâyı geçmiştir

  Bil yıl eyyâmın üçyüz altmışbeş

  Çarh-ı Sâmindedir bu kısm-ı rüsum

  Ondadır cümle sâbitan-ı nücum

  Devr-i şarkî seri' seyrandır

  Hep tulu ve gurup o devrandır

  Oniki burc yirmidört saat

  İçre bir devri hatm eder râhat

  Çün döner nısf-ı burc bir saat

  Saat onbeş derecedir âdet

  Çarh-ı çaremde gün musana'dır

  Üstünde zemin murassa'dır

  Ol felek devr eder güneş seyri

  Onda yok necm ü şemsten gayri

  Garbdan şarka gün gider her gün

  Üçyüz altmışbeşinde biri göğün

  Seyr eder şems günde bir derece

  Ayda bir burcu kat' eder böylece

  çün tahavvül eder her ay birine

  Yıl tamamında hem gelir birine

  Ruz-u şeb hatt-ı üstüvada sevâ

  Arzı kırk cüz' olan mekânda ola

  Ol cedîye gelse gün rahşân

  Zemherîr ibtidasıdır o zaman

  Saat-ı şeb o gece onbeş olur

  Gündüzün saatı dokuzu bulur

  Pes gece günden altı saat alır

  Üç gün üç gece bir karara kalır

  Badehü gün be gün etval olur

  Ta hamel evvelin bu şems bulur

  Nakledende gün ol hamele

  Gece gündüz beraberine gele

  Gün doğandan bitene dek o zaman

  Oniki saat ola bî noksan

  Gün bitenden doğana dek gece hem

  Oniki saat oa olmaya kem

  Hem yine gün be gün etval olur

  Seratan evvelin güneş ki bulur

  Saat-i ruz o günde onbeş olur

  Ol şebin saatı dokuzu bulur

  Pes gündüz şebden altı saat alır

  Üç gün üç gece ol karara kalır

  Badehü gün be gün şeb etval olur

  Ta ki mîzanın evveline gelir

  Gelse mîzanın ibtidasına gün

  Ruz ve şeb hem beraber olur o gün

  Çün hamel evvelile bu birdir

  Şark ve garb ikisine bir yerdir

  Pes yine gün be gün şeb etval olur

  Ta güneş cedînin evveline gelir

  Yılda bir yol bu devr-i dâimdir

  Arz-ı mimde bu tavrı kâimdir

  Çarh-ı çaremde şems her nicedir

  Hem kamer bu felekte öylecedir

  Çarh-ı evveldedir kamer mirât

  Ol musaykal-ı kesiftir bizzat

  Cerm-i şemsir ziyası daimdir

  Şems ile nur-u mah kaimdir

  Cerm-i mah muzlem ve müdavverdir

  Ol güneşten yana münevverdir

  Câyî çün günle arzın arasıdır

  Arza doğru muhak karasıdır

  Ertesi gece çün hilal görünür

  Nurlu yandan bize hayal görünür

  Gün be gün ay güneşten olup ırak

  Arza doğru yüzü olur berrak

  Çarde menzilin mah eylese seyr

  Şems ve mah beynine karib ola yer

  Şems ile mah hoş mukabil olur

  Görünür nur-u bedr kâmil olur

  Çünki mir'at-ı şemsdir bu kamer

  Zulmet-i leyli nur mahz eyler

  Şemse oldukça mukarreb hem ay

  Azar azar görüne nursuz cây

  Çün bulur hem o şems-i tâbânı

  Bize doğru döner donuk yanı

  Ayda bir yol bu devr-i daimdir

  Bu muhak ve bu bedri kaimdir

  Oniki burcu gün keser bir yıl

  Kat' eder meh bir ayda cümleyi bil

  Garbdan şarka hem kaber dolaşır

  Günde onüç derece yol yer oluşur

  Şems ile çün kamer muhak bulur

  ertesi gece ay mukaddem olur

  Günde oniki cüz'ü o şems geçer

  Oniki burc bist heşt ölçer

  Pes menâzil yirmi sekiz olur

  Her birine nişanı yıldız olur

  Her nişanın bir ismi resmi var

  Say müretteb yeriye bil ey yar

  Şeratin ve betin ve pervin şâ'

  Debran hak'a hen'a ile zira'

  Nesre ve tarafa cebhe ve zîre

  Sarafa ava semak ve pes gafera

  Hem zebânen ve badehü eklil

  Kalb ve şol niayimi hoş bil

  Belde zâbin bel'-ı suud ihya

  Pes mukaddem muahhar oldu reşa

  Gökyüzünde menâzil-i kameri

  Bilmek istersen eyle şeb nazarı

  Gözle hem âfıtab-ı tâbânı

  Çün bulur ibtida-yı mîzanı

  Ol gün oldukta şems ufukta ayan

  Nokta-i maşrık oldur eyle nişan

  Hem edende o gün ufukta gurub

  Nokta-i mağrib ol yeri bil hub

  İki yandan dü nokta evsatı al

  Kıl nişan nokta-i cenub ve şimal

  Kıl bu dört nokta evsatın tahmin

  Heşt nokta ufuktan et tayin

  Ufku farzet üçyüz altmış ay

  Pes ul ve gurubu ondan say

  Kırk derece arzda menâzil ede zuhur

  Nokta-i maşrıkın şimalinden

  Hem yirminci cüz'ü hilalinden

  Şeratin iki necm-i âlidir

  Bir cenubî biri şimalîdir

  Bir zirâ ikisi arasını say

  Bist ve heşt hameldir onlara cây

  Ol cenubî yanında râsıhtır

  Bir küçük yıldız ismi bâtıhtır

  Şeratinden muahhar olan berah

  Hem betîn ol ikinci menzil-i mah

  Nokta-i maşrıkın şimaline bak

  Noktadan doğa kırk derece ırak

  Üç küçük nemedir müselles var

  Burc-u sevrin önünde buldu karar

  Çün iki saat ol şeb ede ubur

  Ülker üçüncü menzil ede zuhur

  Nokta-i maşrıkın şimalinden

  Hem otuz derece kemalinden

  Hûşe şeklinde altı kevbdir.

  Sevrin yirmi dördü munsabdir

  Ol şeb üç saat ve rubu'da heman

  Doğa dördüncü menzil debran

  Noktadan on sekiz derece şimal

  Berk urur necm-i hâmisi fi'l-hal

  Dal şeklinde penç yıldızdır

  Burc-u cevzada câyı sekizdir dört

  Buçuk saat ol şeb etme hücum

  Menzil-i hâmis ede huka tulu'

  Nokta-i maşrıkın şimali hemin

  Cüz-ü sâminde şekl nokta-i şin

  Re's-i cebbar adı seh necm-i nihan

  Burc-u cevzada bistemde ayan

  Beş buçuk saat ol şeb etse mürur

  Hüna altıncı nokta ede zuhur

  Nokta-i maşrıkın şimaline bak

  Noktadan onsekiz derece ırak

  İki yıldız şimal ve garbı kebir

  Seretan cüz'-ü hâmisinde münir

  bekle beş saat ol şeb ile nigâh

  Göresin tâ zıra'-ı heftem mâh

  Nokta-i maşrıkın şimaline git

  Noktadan kırk derece tahmin et

  İki rûşen sitâredir be akab

  Garbı şuara-yı Şâmi4dir bel'akab

  Oldur ol şimali bir yıldız

  Seretandan beridir on sekiz

  Olsa saat yedi o şeb-i kâmil

  Görünür nesre heştem menzil

  Nokta-i şarkın şimaline gel

  Her yirmibeşinci cüzünü al

  Hurde encümden öbür paresidir

  Çâr necm murabba arasıdır

  İsmi şura-yı yemanîdir bil

  Hem eset evvelindedir hasıl çün

  sekiz saat ol şeb etse güzar

  Görünür tarafa tâsi ile nazar

  Nokta-i maşrıkın şimalinden

  Hem otuzuncu cüzü kemalinden

  İki yıldız biri eseddendir

  Esedin onbeşinde rûşendir heşt

  Ve nîm saat ol şeb etse mürur

  Aşır-ı mah cebhe ede zuhur

  Nokta-i maşrıkın şimalini al

  Ta yirmibeşinci cüzüne gel

  Bir muavvec hat üzere dört kevkeb

  Ol cenuhu azim ve ruşen hep

  Oldu kalb'ül-esed büyük yıldız

  Hem esedden biri yirmisekiz

  olsa saat dokuçbuçuk o seher

  Zîredir onbirinci doğa meğer

  Nokta-i maşrıkın şimaline var

  Kıl yirmibeşinci cüzde karar

  Koşa yıldız cenubîdir ruşen

  Sünbüle onbeşi ona mesken

  Çün doğar gün onunla bir doğa

  Noktadan sarfa kırk şimal iva

  Sarfa ol necmi ol kadarın

  On ikinci menazil-i kamerin

  Horde encüm muhit oldu nişan

  Sünbüle âhiridir ona mekan

  Oldu iva beş encüm ruşen

  Tuttu mizanın onbeşinde vatan

  Çün menazilden onüçüne heman

  Maşrıkından o şeb bilindi mekan

  Bâkisin mağrib ile bil o zaman

  Mağribe bak o şeb hem eyle nişan

  Çünkü bir saat ol şeb ede güzar

  Menzil-i çâr hem ufukta gider

  Nokta-i mağribe nazar hoş kıl

  Batar onda ysemak eazli bil

  ismidir fahz-ı sünbüle ey can

  Resmidir bîst-i pençem mizan tâ kim

  Üç saat ol şeb ede duhul

  Panzed hem gufre ancak ede nüzul

  Nokta-i mağribin şimalini al

  Her yirmisekiz derecede kal

  Bir mukavves hat üzere üç kevkeb

  Yeridir cüz-ü evvel akreb

  Hem bir ismi samek ramıh'dır

  Üstü ramh ve kendi çârıhdır

  Çâr menzil ala't-tevali ol

  On beşinden evvel ede nüzul pes

  Rübue saat olsa ol şeb hub

  Şânezd hem zebane ede gurub

  Nokta-i mağribin gurubuna var

  Ondan ondokuzuncu cüzüde biter

  İki yıldız mukabil ve berrak

  İkinin arası bir mızrak

  Hem bir ismi de pele-i mizan

  Burc-u akreb önüdür ona mekan

  Çün iki saat ola ol şeb târ

  Oldum eklil on yedinci batar

  Nokta-i mağribin cenubuna bak

  Noktadan otuz derece ırak

  Yer var bî hat üzere üç kevkeb

  Ruşeni oldu cebhe'tül-akreb

  Akreb oldu bir ismi hem ey yar

  Burc-u akrebde cây-ı bist çıhar

  Bekle saat ikibuçuk ola tâ

  Hejde hem kalb-i akreb onda bata

  Nokta-i mağribin cenubunu bul

  Otuzüçüncü cüzü garbını bul

  Bir mukavves hat üzere üç kevkeb

  Sâdis burc-u kavs ona matlub

  Kalb-i akreble bile şöyle varıb

  Nokta-i mağribin cenubuna bak

  Noktadan kırk dokuz derece ırak

  Koca yıldızdır ikisi berrak

  Buldu kavsin yirmisinde durak

  Bekle dört saat ol gece oturup

  Bîstemdir niayim ide gurup

  Nokta-i mağribin cenubunu bul

  Otuzüçüncü cüzüdür ona yol

  Çâr necmi sağar ve çârı kibar

  Tuttular cedî evailinde karar

  Dahi beş saat ol şeb uyuma tâ

  Kim yirmi birinci belde bata

  Nokta-i mağribin cenubunu al

  Ta yirmisekiz dereceye gel

  Kıta-i Çarhdir ki sâde olur

  Encüm etrafına kılade olur

  her bir adı kıladedir ey can

  Evsat-ı cedî burcun etti mekan

  Ger yedi saat olsa şeb-i rayih

  Bata bist ve düm adı zâbih

  Nokta-i mağribin cenubunu al

  Ondan ensekizinci cüzde kal

  İki yıldız şimalidir a'zam

  Bir küçük necm anında adı ganem

  Zâbih anı eder gibi kurban

  Ol devl üçüne oldu mekan

  Heft ü nîm saat ol şeb olma melül

  Bîst ve sevm belidir ede nüzul

  Nokta-i mağribin cenubunu nice

  Noktadan say yirmiüç derece

  iki ruşen sitaredir ki karib

  Bir küçük yıldız aralıkta garib

  Ol küçük yıldız ol şimale yakın

  Delvin ondördüdür mekanı hemin

  Ger dokuz saat ol şeb etse güzar

  sit ü çârem suud o demde gider

  Nokta-i mağribin cenubuhu bul

  Cüz-ü sâmin ufuktadır ona yol

  Bir mukavves hat üzere üç yıldız

  Delv burcunda cây onsekiz

  Onbuçuk saat ol şebeyle nazar

  Ahbih ü bist ü pençemine seher

  Nokta-i mağribe garib ve cenub

  Çâr kevkeb üçü müselsel olup

  Râbii sa'd ve hem redif ana nâm

  Hâmisi burc-u hutu kıldı makam

  Şarka bak hem o akşam et tevfik

  İrtifaiyle her birin tahkik

  Kim mukaddem dahi muahhar hem

  Doğalar şems batmadan akdem

  Birbuçuk saat akşama var iken

  İkisi dahi doğmuş ola maan

  Nokta-i maşrıkın şimalinden

  Bist-ü pençem cüz' kelalinden

  Doğa fer'i mukaddem onda ayan

  Aslı bir necmdir cenubu heman

  İkisinin arası bir mızrak

  Hatdan panzdehem o ferğa durak

  Nokta-i maşrıkın şimaline git

  Her otuzbir derece tahmin et

  Onda doğmuş ola muahhar nur

  Ferği aslından akdem ede zuhur

  İki yıldız ki suudu bir mızrak

  Ferği hut âhirinde hoş burak

  Şarka bak bul o şeb mahall-i ışa

  Doğmuş yirmisekizinci raşa

  Kalmış iken guruba bir saat

  Şarktan doğmuş ola ol rahat

  Nokta-i maşrıkın şimalinden

  Hem otuzuncu cüz kemalinden

  İki yıldız ki şarkı ve garbı

  Saf-ı encümledir sefine gibi

  Şekl-i ehlilcidir ol güya

  Hem hamel onbeşindedir hâlâ

  Nıfs-ı burc-u hamelde olsa muhak

  Meh güneşten bu resme ola ırak

  Menzil-i ûla olur şeratin

  Hem bu tertib ile raşaye değin

  Çün yirmisekiz gün içre kamer

  Bu menazilden ede cümle güzar

  Ol yirmisekiz günüyle gece

  Hem geçer şems ügünde bir derce

  Çün yirmidokuzbuçuk gün olur

  Şems ile hem kamer muhakı bulur

  Ol sebebden bir ay yirmidokuz

  Gün hesap olunur öbür ay otuz

  Badehü her ne şeb kılınsa murad

  Bu menazil tamam olur tâdad

  Olduğun gece şemse bir derece

  Kim ne burcun kaçındadı o gece

  Kıl hesab ibtida-yı mizandan

  Bil ne miktarı geçti şems ondan

  Geçe bir burcu iki saat o dem

  Hep menazil doğup batar akdem

  Pes her onbeş gecede bir saat

  İleri sâbitan eder sürat

  kim güneş her gün iki kursu kadar

  Seyr edip şarka geç guruba gider

  Her ne geçse buna kıyas olunur

  Bu hesab üzere cümlesi bulunur

  Çün geçer şems evvel ol hamele

  Emr ber aks olur kolaylı gele

  Maşrıktan ayan olan kevkeb

  Mağribiyle bilinmek olur hep

  Mağribinden beyan olan el'ân

  Maşrıkından bilinmeli o zaman

  Nereden doğa karşısında batar

  Kande batsa mukabilinde doğar

  Çün menazil bilindi bi't-tayin

  Oniki burcu bundan et tahmin

  Ta ki seyyar ve sâbit ola ayan

  Kim ne kevkeb ne burcu kıldı mekan

  Hoş bilindi kevakib ey Hakkı

  Seyr et eflâkı fikr kıl Hak'kı.

  (Haberi, Allah adıyla başlarız. Güneş ile ayı takdir kıldı. Hamd Allah

  için, salavat Habibine: Güneş ve ay hoş hareketler eyledikçe. Sonra hakkı,

  ey sözümü dinleyenler, der, bu kitab, astronomlar sözüncedir. Muteber

  kitabı nazm kıldım. Ay menzillerinin ismini dedim. Bütün beyitleri yüz

  doksan oldu. Ey can, sene binüçyüz altmışbeş idi. Sekizinci felek ki, oniki

  bölünüyor. Her bölükte otuz pay bulunuyor. Oniki burcu, oniki ay olur. Üç

  bahar olur, dahi yay olur. Üçü güz olur, üçü dahi kıştır. Dört mevsim,

  oniki ay olmuştur. Birinci mart, ikinci nisandır. Üçüncü mayıs, dördüncü

  hazirandır. Beşinci temmuz, altıncı ağustostur. Eylül yedinci, sekizinci ve

  dokuzuncu, teşrin-i evvel, teşrin-i sani oldu. Kış iki kanun ve bir de

  şubat oldu. Burçlar ortasına gün gelmeden, on gün önce rumî aylar biline.

  Oniki burca isimler bunlardır: Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak,

  terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık. Koç, yılbaşı sayılır. Çünkü altı

  burç, otuz payı geçmiştir. Yılın günlerini üçyüz altmışbeş bil. Sekizinci

  felektedir resimler parçası. Bütün sabit yıldızlar ondadır. Doğuya dönüşü

  hızlıdır. Hep doğuş ve batış o dönüştür. Oniki burç, yirmidört saat içre

  bir dönüşü rahat tamamlar. Burcun yarısı yarım saat döner. Saat onbeş

  derecedir. Dördüncü felekte gün süslenmiştir. Yer üstünde kıymetli

  taşlardır. O felek, güneş seyrini devreder. Onda yıldız ve güneşten gayri

  yoktur. Batıdan doğuya gün gider her gün. Göğün, üçyüz altmışbeş

  derecesinden bir derece güneş günde seyr eder. Böylece ay da bir burcu

  kat eder. Her ay birine geçer. Yıl tamamında yerine gelir. Eşitlik

  çizgisinde, gece ile gündüz eşittir. Enlemi kırk olan yerde ola bu. Oğlağa

  gelse, gün aydındır. O zaman en soğuk günler başlangıcıdır. Gecenin saati o

  zaman onbeş olur. Gündüzün saati, dokuzu bulur. O zaman gece, günden altı

  saat alır. Üç gün üç gece bir karara kalır. Sonra gün, yavaş yavaş uzar. Ta

  koç evvelini bu güneş bulur. Gün koça nakledende, gece gündüz eşitliğine

  gele. O zaman gün doğandan bitene dek, noksansız oniki saat ola. Gün

  bitenden doğana dek gece de, oniki saat ola, eksik olmaya. Hem yeni gün

  gün uzar. Yengeç evvelini güneş ki bulur. Günün saati o günde onbeş olur.

  Gecenin saati dokuzu bulur. O zaman gündüz, geceden altı saat alır. Üç gün

  üç gece o kararda kalır. Sonra gün gün gece uzar. Ta ki terazinin evveline

  gelir. Terazinin başlangıcına gün gelse, gece ve gündüz de beraber olur o

  gün. Çünkü koç evveliyle bu, birdir.

  Doğu ve atı, ikisine bir yerdir. O halde yine gün gün gece uzar. Ta güneş

  oğlağın evveline gelir. Bu yılda bir yol daimi dönüştür. Mim enleminde bu

  halde durmaktadır. Dördüncü felekte güneş her nicedir? Ay da bu felekte

  öylecedir. Birinci felekte ay, aynadır. o bizzat parlak ve yoğundur.

  Güneşin ziyasi süreklidir. Güneş ile ayın nuru kaimdir. Ay, karanlık ve

  yuvarlaktır. O güneşten yana münevverdir. Yeri çünkü yerle güneşin

  arasıdır. Yere doğru çakışma, karasıdır. Ertesi gece, hilal görünür. Nurlu

  yandan bize hayal görünür. Gün gün ay, güneşten ırak olup, yere doğur yüzü

  berrak olur. Dördüncü menzilini ay seyr eylese, güneş ve ay arasına yakın

  la yer. Güneş ile ay hoş mukabil olur. Ondördü görünür, olgun olur. Çünkü

  güneşin aynasıdır bu ay. Gece karanlığını salt nur eder. Ay da güneşe yakın

  oldukça, azar azar görünür nursuz yer. Parlak güneşi bulduğunda, bize doğru

  donuk yanı döner. Bu, ayda bir yol sürekli devirdir. Bu çakışma ve bu

  bedridir. Gün oniki burcu bir yıl keser, ay bir ayda hepsini kateder.

  Batıdan doğuya ay da dolaşır. Günde oniki derece yer oluşur. Güneş ile ay

  çakışmayı bulur, ertesi gece ay önce olur. Günde oniki cüzü o güneş geçer.

  Oniki burç, yirmisekiz ölçer. O halde menziller yirmisekiz olur. Her birine

  nişanı, yıldız olur. Her nişanın bir ismi ve resmi var. Ey dost,

  tertiplenmiş say, yeriyle bil. (Burada tali yıldızların adları sayılıyor.)

  Gökyüzünde ayın menzillerini bilmek istersen, geceye bak. Gözle hem parlak

  güneşi. Terazinin başlangıcını bulduğunda, güneş ufukta göründüğü gün, doğu

  noktası odur, nişan eyle. Hem o gün ufukta batanda, batı noktası o yeri

  bil. İki yandan iki nokta ortasını al, güney ve kuzey noktalarını nişan

  kıl. Bu dört nokta ortasını tahmin kıl, ufuktan ekiz nokta belirle. Ufku

  üçyüz altmış ayak farzet. O halde doğu ve batıyı ondan say. Kırkıncı

  enlemde menziller, o ufuktan bu resme doğru doğa bata. Yarım saat evvel

  gece geçe, menzillerin başlangıcı ortaya çıka. Doğu noktasının kuzeyinden,

  hem yirminci cüzü hilalinden, iki parlak yıldız yüksektir; biri güneyde,

  biri kuzeydedir. İkisi arasını bir zira ay, yirmi sekiz; koştur, onlara

  yer. O güneydeki sabittir. Bir küçük yıldız, ismi batındır. İki parlak

  yıldızdan geri ola biraz. Batın da ayın ikinci menzili. Doğu noktasının

  kuzeyine bak. Noktadan kırk derece ırak doğa. Üç küçük yıldız, üçgen var.

  Boğa burcunun önünde karar kıldı. Çünkü o gece iki saat geçe, üçüncü

  menzilde ülker ortaya çıkar. Doğu noktasının kuzeyinden, otuz derece

  bitiminden huşe şeklinde altı yıldızdır. Boğanın yirmidördü bellidir. O

  gece üç saat ve çeyrekte heman, dördüncü menzile zebran doğa. Noktadan on

  sekiz derece kuzey, o durumda beşinci yıldızı doğar. Dal şeklinde beş

  yıldızdır, ikizlerde yere sekizdir. O gece dört buçuk saat, hücum etme,

  beşinci menzil huka doğa. Doğu noktanın kuzeyi, sekizinci cüzde, şının

  noktası şeklidir. Başı cebbar, adı üç gizli yıldız. İkizler burcunda gözle;

  o gece beş buçuk saat geçse, hüna altıncı nokta zuhur ede. Doğu noktasının

  kuzeyine bak; noktadan onsekiz derece ırak, kuzey ve batısı büyük iki

  yıldız, yengecin beşinci cüzünde parlak. Beş saat bekle o gece ile uyanık,

  yedi arşında ayı göresin. Doğu noktasının kuzeyine git, noktadan kırk

  derece tahmin et, iki parlak yıldızdır hemen sonra. Batısı, Şam şairlerinin

  sanıdır.

  Odur, o kuzeyli bir yıldız. Yengeçten beridir onsekiz, olsa saat yedi o

  gece tam görünür sekiz seçkin konak. Doğu noktasının kuzeyine gel, her

  yirmibeşinci cüzünü al, küçük yıldızlardan bulut parçasıdır. Dört yıldız

  karenin arasıdır. İsmi Yemen şairleridir, bil. Hem aslan evvelindedir

  hasıl çünkü, sekiz saat o gece geçse, görünür tarafa dokuz kere bak. Doğu

  noktasının kuzeyinde, hem otuzuncu cüzü bitiminden iki yıldız; biri

  aslandandır, aslanın onbeşinde parlaktır; sekiz ve yarım saat o gece

  geçse, ayın onuncu yüzü ortaya çıkar. Doğu noktasının kuzeyini al, ta

  yirminci cüzüne gel. İniş-çıkışlı bir çizgi üzere dört yıldız, güneyi büyük

  ve ışıklı hep oldu aslanın yıldızı büyük yıldız. Hem aslandan beri

  yirmisekiz olsa saat dokuz buçuk o seher, ziredir onbirinci doğa meğer,

  doğu noktasının kuzeyine var, kıl yirmibeşinci cüzde karar. Koşa yıldız,

  güneylidir parlak, başak onbeşi ona mesken. Çünkü doğar onunla gün bile.

  Noktadan şarka kuzeye farkı iva, sarfa o yıldızı, o kadarını ayın onikinci

  menzili küçük yıldız kuşattı, nişan başak sonudur ona mekan. Oldu iva beş

  yıldız parlak. Terazinin onbeşinde mekan tuttu. Menzilden onüçüne hemen

  doğuşundan o gece bulundu mekan. Kalanını batı ile bil o zaman. Batıya bak

  o gece, hem de nişan eyle. Çünkü o gece geçe, dört menzil de ufukta gider.

  Batı noktasına iyi bak. Betar onda semak silahsız bil. İsmi başak fahzı ey

  can. Resmi yirmibeş terazidir ta ki, üç saat o gece gire. Hem gufre onbeşte

  ancak iner. Batı noktasının kuzeyini al, her yirmisekiz derecede kal. Bir

  kavisli çizgi üzere üç yıldız, akrepin birinci cüzü yeridir. Bir ismi semek

  ve bir ismi ramıhdır. Üçtü mızrak ve kendi yaralayıcıdır. Dört menzil,

  burçlar sırası üzere, onbeşinden evvel ine. İşte zeyrek saat o gece, güneş

  parlayarak batar. Batı noktasının güneyine var, ondan ondokuzuncu cüzde

  batar. İki yıldız karşılıklı ve berrak, ikinin arası bir mızrak, bir cüzde

  batar. İki yıldız karşılıklı ve berrak, ikinin arası bir mızrak, bir ismi

  de terazi pelesi, akrep burcu önüdür ona mekan. O gece iki saat karanlık

  olur. Tac oldum, onyedinci batar. Batı noktasının güneyine bak, noktadan

  otuz derece ırak yer var. Aynı çizgide olmayan üç yıldız, ışıklısı akrebin

  cephesi oldu. Ey dost, bir ismi de akrep oldu. Akrep burcunda yirmidört

  yer, bekle saat ikibuçuk ola ta onsekiz, hem akrebin kalbi onda bata. Batı

  noktasının güneyini bul. Otuzüçüncü cüzünün batısını bul. Kavisli bir

  çizgi üzere üç yıldız. Altıncı yay burcu ona tâlibtir. Akrebin kalbiyle

  birlik şöyle varıp, batı noktasının güneyine bak, noktadan kırkdokuz derece

  ırak koca yıldızdır, ikisi berrak, buldu ayın yirmisinde durak. O gece

  oturup dört saat bekle. Yirmidir ay durağı bata. Batı notasının güneyini

  bul, otuzüçüncü cüzüdür ona yol. Dört yıldızı küçük, dördü büyüktür. Oğlak

  evvelinde karar tuttular. O gece beş saat daha uyuma, ta ki yirmibirinci

  belde bite. Batı noktasının güneyini al, ta yirmisekiz dereceye gel, felek

  kuşağıdır ki sâde olur, yıldız etrafına gerdanlık olur. Ey can, herbir adı

  gerdanlıktır, oğlak burcunun ortasını etti mekan, Şayet gece yedi saat

  gidici olsa, bata yirmi iki, adı zebayih.

  Batı noktasının güneyini al. Ondan onsekizinci cüzde kal. Kuzeyde iki

  yıldız büyüktür. Bir küçük yıldız, adı koyun. Zebayih onu kurban eder

  gibidir... Kova burcu üçüne mekan oldu. O gece yedibuçuk saattir, üzülme.

  Yirmiüç inince yutucudur. Batı noktasının güneyini nice noktadan say

  yirmiüç derece. İki aydınlık yıldızdır ki yakın, bir küçük yıldız aralıkta

  garip. O küçük yıldız kuzeye yakın, yeri kovanın ondördüdür. Eğer o gece

  dokuz saat geçse, yirmidördüncü yükseliş o demde gider. Batı noktasının

  güneyini bul. Sekizinci cüz, ufukta ona yoldur. Kavisli bir çizgi üzre üç

  yıldız, kova burcunda yer onsekiz. Onbuçuk saat o geceyle bak, ehbib

  yirmibeşine seher batı noktasına yakın ve güney dört yıldız, üçü üçgen

  olup, dördüncü saad ve de redif ona isim. Beşincisi balık burcunu kıldı

  mekan. Doğuya bak hem o akşam tevfik et yükselişiyle her birin incele ki,

  önceki dahi gecikmiş hem doğalar güneş batmadan önce. Akşama birbuçuk saat

  varken, ikisi birlikde doğmuş ola. Doğu noktasının kuzeyinden, yirmibeşinci

  cüzün bitiminden doğa önce bir kolu açıkça. Aslı bir yıldızdır, güneyi

  hemen ikisinin arası bir mızrak, balıktan panzede hem o şubeye durak. Doğu

  noktasının kuzeyine git, hem otuzbir derece tahmin et, onda gecikmiş nur

  doğmuş ola. Kolu aslından önce ortaya çıka. İki yıldız ki uzaklığı bir

  mızrak. Kolu balık sonunda hoş burak. Doğuya bak, yatsı yerini bul, doğmuş

  yirmisekizinci serpinti, guruba bir saat kalmış iken. Doğudan doğmuş ola o

  rahat. Doğu noktasının kuzeyinden, hem otuzuncu cüz bitiminden iki yıldız

  ki, doğu ve batısı gemiler gibi dizili yıldızlarladır. Şekilleri sanki

  yumurta biçimindedir. Hâlâ hem koç onbeşindedir. Koç burcunun yarısında

  çakışsa ay, güneşten bu resme ırak ola. İlk menzil şeratin olur. Bu tertip

  ile raşaya deği, yirmisekiz ygün içre ay bu menzillerden hep geçe. O

  yirmisekiz günüyle geçer güneş de geçer günde bir derece. Çün

  yirmidokuzbuçuk gün olur, güneş ile ay çakışır. O sebebden bir ay

  yirmidokuz gün hesap olunur, öbür ay otuz. Sonra her ne gece istense, bu

  menzilin sayılışı tamam olur. Güneşe bir derece olduğun gece ki, ne burcun

  kaçındadır o gece, hesap kıl terazinin başlangıcından. Güneş ondan ne

  miktarı geçti bil. Bir burcu iki saat geçe o dem hep menziller önce doğup

  batar. Şu halde her onbeş gecede bir saat ileri, sabit yıldızlar hızlanır

  ki, güneş her gün iki kursu kadar seyredip doğuya, batıya geç gider. Her ne

  geçse buna kıyas olunur, bu hesap üzere hepsi bulunur. Ne zaman güneş koçun

  evveline geçer. İş ters olur, kolaylı gelir. Doğudan çıkan yıldız,

  batısıyla bilinmek olur hep, olur, kolaylı gelir. Doğudan çıkan yıldız,

  batısıyla bilinmek olur hep, batısından açıklanan el'an doğusundan bilinmeli

  o zaman. Nereden doğa, karşısında batar. Kande batsa karşısında doğar.

  Menziller belirlemeyle bilindi. Oniki burcu, bundan tahmin et. Ta ki

  gezegen ve sâbit ola ayân. ne yıldız, ne burcu mekan kıldı? Yıldızlar hoş

  bilindi ey Hakkı, felekleri seyret, Hak'kı fikir kıl.)  Dördüncü Madde  Burçlar feleğinin ve onda olan sabit yıldızların uzaklık ve cisimlerini

  bildirir.  Ey aziz, malûm olsun ki, rasatçılar, geometriciler ve matematikçiler;

  yıldızların ve feleklerin cisim ve uzaklıklarını kesin kanunlar ile

  hesaplarında görüş birliğine varmışlardır. Büyük feleğin yüzeyinin

  uzunluğunun mesafesini ki, burçlar feleğinin yüzey yumruluğunun

  uzaklığıdır, âlemin merkezinden takriben otuzüçbin kere bin ve

  beşyüzyirmibeşbin sekizyüz seksenbir fersah bulmuşlardır. Her bir fersahı

  üç mil ve her bir milli üçbin zera ve her bir zeraı, otuziki parmak

  genişliği kadar farz ve takdir kılmışlardır. Her bir parmağı, altı arpa eni

  kadar ve her bir arpayı, atın altı kılı miktarı itibar edip; cisimler

  âleminin uzaklığının hesabını bilmişlerdir. Burçlar feleğinin dip

  yüzeyinin bu merkezden uzaklığını takriben otuzüç kere bin ve beşyüzonbin

  dörtyüzelli fersah ve burçlar feleğinin kalınlığını takriben onbeşbin

  dörtyüzotuzbir fersah bulmuşlardır. Sabit yıldızları altı ayrı kısım bulup;

  birinci değer, ikinci değer, üçüncü değer, dördüncü değer, beşinci değer ve

  altıncı değer diye isimlendirmişlerdir. Birinci değerin tabakalarını,

  burçlar feleğinin kalınlığına mutabık ve eşit onbeşbin dörtyüz otuzbir

  fersah bulup; yıldızların cisimlerinin miktarını yerküreye oranla

  açıklamışlardır. Birinci değerin cisimlerini takriben altıbuçuk yer cismi

  kadar ölçüp ve farzedip; ikinci değerin cisimlerini beşbuçuk yer cismi

  miktarı; üçüncü değerin cisimlerini dörtbuçuk yer cismi miktarı; dördüncü

  değerin cisimlerini üçbuçuk yerküre gibi ve beşinci değerin cisimlerini üç

  buçuk yerküre kadar; altıncı değerin cisimlerini birbuçuk yeryuvarlağı

  miktarı bulmuşlardır. Bunları geometrik delillerle ispat edip, hesabını

  almışlardır. Bütün sabit ve gezegenleri, kendi yerlerinde belirli bir

  hareket ile merkezleri çevresinde hareket eder ve döner görüp: "Feleklerde

  duran hiçbir şey yoktur," mazmununca işin sırrına ermişlerdir.

  Yaratıcı, hakîm ve kudretli olan Allah münezzehtir. Büyüklüğünün celaletine

  ve kudretinin illetine aklın idraki erişemez...
  Konu .::TuFeYL::. tarafından (09.12.2012 Saat 20:57 ) değiştirilmiştir.

 2. #12
  Istikamet Özel Üye CAN-I CAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  18.08.2007
  Bulunduğu yer
  Dersaadet...
  Mesajlar
  2.360

  Standart

  Burç adını verdiğimiz sistem, Samanyolu Galaksisi içinde bulunan, dairevi olarak dizilmiş on iki adet takım yıldızdan oluşmaktadır. Esasında bunların sayısı 14 olmakla birlikte iki tanesi diğer ikisinin arkasında kaldığı için (Akrep ile Yay burçlarının) kesişmektedir. Bu takım yıldızlar farklı sayılarda yıldızları ihtiva etmektedir. Kimisi 1 milyar, kimisi 400 ya da 600 milyon yıldızdan oluşmuştur.

  Kur’an’da Büruc adında bir Sûre vardır. (Büruc, burç kelimesinin çoğuludur.) Bu Sûrenin birinci Âyeti, meâlen şöyledir;

  “Burçlar sâhibi gökyüzüne...”

  Ruhul Beyân tefsirinde, ünlü mutasavvıf İsmail Hakkı Bursevi yukarıdaki Âyeti şöyle açıklamaktadır; “Burçlardan maksat, en yüksek felekte bulunan on iki burçtur. Bu yıldızlara burç denmesi, köşklere benzemesinden ötürüdür. Zira, Ay oralarda konaklamaktadır. Ayrıca Araplara çölde gözükmelerinden dolayı da burç denmiştir. Çünkü burç, bir şeyin güzellikleriyle ortaya çıkmasını ifâde eder. Kadın teberrüc etti, dendiğinde güzelliklerini ortaya koymada burç gibi oldu denmiş olur. Fakat bu burcların çıplak gözle herkese gözükmesi mümkün değildir, Güneş, her sene, gökyüzünün yirmi sekiz yerine taksim edilmiş olan bu on iki burcun tamamından geçer, Ay ise her ay uğrar. Bu burçlarda pek çok faydalar ve insanlar için nice yararlar vardır  Ay, Güneş ve diğer gezegenlerin yansıtmış olduğu mânâların, günün saatleri üzerinde de etkili olduklarını biliyor muydunuz? Arzu edenler,gereken bilgileri Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın tam metin tercümesi olan Marifetname isimli eserinde bulabilirler. Bu bilgileri yaşamınıza tatbik edebildiğiniz oranda her şeyin ne kadar olurunda gittiğini bizzat kendiniz tespit edebilirsiniz. Ayrıca Ay’ın burçlarda dolandığı 2,5 günlük süre içerisinde, hangi burçta iken neler yapılması gerektiği de özet olarak aynı eserden bulunabilir.
  Konu öMeR_FaRuK tarafından (10.08.2008 Saat 14:04 ) değiştirilmiştir.

 3. #13

  Standart

  Marifet namede gecen burçlar mevzu hakkında az çok malumatımız vardı uzun ama burada konunun anlaşılması için hayırlı olmuş.
  Burçları işin eğli olan kişilerce incelenip (islami açıdan) değerlendirmelerde bulunulması faydalı olabilir Ancak her önüne gelenin burçlar konusunda uzman kesilip insanları değerlendirirken burcuna göre değerlendirme yapması bana sakat geliyor
  Arakadaşlar doğumu öne alan çiftler var burç u beyenme diği için
  Eş seçimini buna göre yapanlar var.
  Konu öMeR_FaRuK tarafından (11.11.2008 Saat 20:39 ) değiştirilmiştir.
  Ayasofya’nın ışığa susamış şerefelerinin hakikatin aydınlığına ve sesine kavuşturulması,umudun uzayan gün ışığı altında mahyalarla donatılması bir zaruret haline gelmiştir. İlerisine geçilmez ve geri dönülmez bir zaruret haline…. Ayasofya’yı açar açmaz Batı’nın bir haçlı seferi düzenleyerek üzerimize yürüyeceğinden mi çekinmekteyiz. Öyleyse sırf bu korkuyu yenmek için Ayasofyayı açmalıyız…

  Sezai Karakoç

 4. #14
  BaZeK
  Gast

  Standart

  Burç adını verdiğimiz sistem, Samanyolu Galaksisi içinde bulunan, dairevi olarak dizilmiş on iki adet takım yıldızdan oluşmaktadır. Esasında bunların sayısı 14 olmakla birlikte iki tanesi diğer ikisinin arkasında kaldığı için (Akrep ile Yay burçlarının) kesişmektedir. Bu takım yıldızlar farklı sayılarda yıldızları ihtiva etmektedir. Kimisi 1 milyar, kimisi 400 ya da 600 milyon yıldızdan oluşmuştur.

  Kur’an’da Büruc adında bir Sûre vardır. (Büruc, burç kelimesinin çoğuludur.) Bu Sûrenin birinci Âyeti, meâlen şöyledir;

  “Burçlar sâhibi gökyüzüne...”

  Ruhul Beyân tefsirinde, ünlü mutasavvıf İsmail Hakkı Bursevi yukarıdaki Âyeti şöyle açıklamaktadır; “Burçlardan maksat, en yüksek felekte bulunan on iki burçtur. Bu yıldızlara burç denmesi, köşklere benzemesinden ötürüdür. Zira, Ay oralarda konaklamaktadır. Ayrıca Araplara çölde gözükmelerinden dolayı da burç denmiştir. Çünkü burç, bir şeyin güzellikleriyle ortaya çıkmasını ifâde eder. Kadın teberrüc etti, dendiğinde güzelliklerini ortaya koymada burç gibi oldu denmiş olur. Fakat bu burcların çıplak gözle herkese gözükmesi mümkün değildir, Güneş, her sene, gökyüzünün yirmi sekiz yerine taksim edilmiş olan bu on iki burcun tamamından geçer, Ay ise her ay uğrar. Bu burçlarda pek çok faydalar ve insanlar için nice yararlar vardır  Ay, Güneş ve diğer gezegenlerin yansıtmış olduğu mânâların, günün saatleri üzerinde de etkili olduklarını biliyor muydunuz? Arzu edenler,gereken bilgileri Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın tam metin tercümesi olan Marifetname isimli eserinde bulabilirler. Bu bilgileri yaşamınıza tatbik edebildiğiniz oranda her şeyin ne kadar olurunda gittiğini bizzat kendiniz tespit edebilirsiniz. Ayrıca Ay’ın burçlarda dolandığı 2,5 günlük süre içerisinde, hangi burçta iken neler yapılması gerektiği de özet olarak aynı eserden bulunabilir.


  Bu tesbitler bir bakıma doğru olabilir lakın Osmanlıdan kalma burçname görmüştüm...Hatta okudum...bunun açıklanması bıraz zor ... Bende burçları günlük olmasa da bilirim ve az çok kişilerin kişilikleri ile örtüştüğü düşüncesindeyim... İslami bakımdan iş fal boyutuna geldiğinde tehlike oluşturdugu kanısındayım...
  Konuyu dıkkatle takip ediyorum vesselam....
  Konu öMeR_FaRuK tarafından (10.08.2008 Saat 14:04 ) değiştirilmiştir.

 5. #15

  Standart

  "Allah'u ekber kebira, velhamdü lillahi kesira, sübhani bükreten ve esila"

 6. #16
  Istikamet Özel Üye SiNa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  09.02.2009
  Bulunduğu yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  10.407
  Blog Girişleri
  4

  Standart

  Burçların karaktere etki ettiğine inanıyorum..En azından benim burcum birebir örtüşüyor...Güvenliklerden rica,yazı boyutlarını küçültsenizde okurken gözlerimiz pörtlemese..:D

 7. SiNa mesajına Allah razı olsun dendi, ve diğer diyenler:

  ÇARE (10.12.2012)

 8. #17

  Standart

  Üçüncü Vecih: Eski Kozmoğrafya nazarında Güneş gezer. Güneş'in her otuz derecesini, bir burç tabir etmişler. O burçlardaki yıldızların aralarında birbirine rabtedecek farazî hatlar çekilse, birtek vaziyet hasıl olduğu vakit, bazı esed (yani arslan) suretini, bazı terazi manasına olarak mizan suretini, bazı öküz manasına sevr suretini, bazı balık manasına hut suretini göstermişler. O münasebete binaen o burçlara o isimler verilmiş. Şu asrın Kozmoğrafyası nazarında ise, Güneş gezmiyor. O burçlar boş ve muattal ve işsiz kalmışlar. Güneş'in bedeline Küre-i Arz geziyor. Öyle ise o boş, işsiz burçlar ve yukarıdaki muattal daireler yerine, yerde Arz'ın medar-ı senevîsinde küçük mikyasta o daireleri teşkil etmek gerektir. Şu halde buruc-u semaviye, Arz'ın medar-ı senevîsinde temessül edecek. Ve o halde Küre-i Arz her ayda buruc-u semaviyenin birinin gölgesinde ve misalindedir. Güya Arz'ın medar-ı senevîsi bir âyine hükmünde olarak, semavî burçlar onda temessül ediyor.

  İşte bu vechile Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, sâbıkan zikrettiğimiz gibi bir defa عَلَى الثَّوْرِ, bir defa عَلَى الْحُوتِ demiş. Evet mu'ciz-ül beyan olan lisan-ı nübüvvete yakışır bir tarzda gayet derin ve çok asır sonra anlaşılacak bir hakikata işareten bir defa عَلَى الثَّوْرِ demiş. Çünki Küre-i Arz, o sualin zamanında Sevr Burcu'nun misalinde idi. Bir ay sonra yine sorulmuş, عَلَى الْحُوتِ demiş. Çünki o vakit Küre-i Arz, Hut Burcu'nun gölgesinde imiş.

  İşte istikbalde anlaşılacak bu ulvî hakikata işareten ve Küre-i Arz'ın vazifesindeki
  Lem'alar ( 93 )
  İMAN MUHABBETİ ,İSLAMİYETTE UHUVVETİ İSTİLZAM EDER.

 9. #18

  Standart

  hareketine ve seyahatına imaen ve semavî burçlar, Güneş itibariyle muattal ve misafirsiz olduklarına ve hakikî işleyen burçlar ise, Küre-i Arz'ın medar-ı senevîsinde bulunduğuna ve o burçlarda vazife gören ve seyahat eden Küre-i Arz olduğuna remzen عَلَى الثَّوْرِ وَالْحُوتِ demiştir. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

  Bazı kütüb-ü İslâmiyede sevr ve huta dair acib ve haric-i akıl hikâyeler, ya İsrailiyattır veya temsilâttır veya bazı muhaddislerin tevilâtıdır ki, bazı dikkatsizler tarafından hadîs zannedilerek Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a isnad edilmiş.

  رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا
  سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
  Lem'alar ( 93 - 94 )
  İMAN MUHABBETİ ,İSLAMİYETTE UHUVVETİ İSTİLZAM EDER.

 10. #19
  Site İmamı Hakkani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  02.10.2008
  Bulunduğu yer
  ...
  Mesajlar
  1.624
  Blog Girişleri
  57

  Standart

  Yıldızların insanlar üzerinde tesiri olduğuna inanmak şirktir.

  "okudum burcumun özellikleri tıpatıp bana uyuyor" diyenler dikkat: hadise psikolojiktir. bir tür akıl yanılgısı, şartlı yorumlamadır.

  Çünkü nefislerin özelliği herkeste aynıdır: nefis, emmartün bissu'dür. niza, ibae, tuğyan ve inkar hastalıkları ile maluldür.
  bunlar herkeste vardır. eğer nefisler herkeste aynı sıfatlara haiz olmasaydı aynı Şeriat ile mesul olmaz aynı emir ve yasaklardan sorumlu olmazdık.

  mesela burç yorumcusu ne der: filan burcun insanı tembeldir." bunu okuyan herkes kendinde gördüğü az ama çok olan tembelliğe bakarak aa beni anlatıyor der ve o yorumları doğru zanneder. ve hakeza
  Dünyaya Allahı tanımaya geldik, Habibine ittiba etmeye geldik.
  Bir cemaat azami takvaya riayet etmezse cümle müslümanlar mesuldür.

  Yek nazar eylese Ârif-i Billah.. Aslı kemharayı, mücevher eyler..

 11. #20

  Standart

  Kardeşim ben sana yıldızların var olduğunu ve peygamberimizin asm bir keresinde balık şeklinde bir keresindede öküz şeklinde görüp sahabeye söylediğine dair rivayet var olduğunu söylüyorum hemen itiraz etme taassubunu yen artıık sizler ehli ilim kişilersiniz iyi oku ve anla.&Birincisi: Hamele-i Arş ve Semavat denilen melaikenin birinin ismi "Nesir" ve diğerinin ismi "Sevr" olarak dört melaikeyi, Cenab-ı Hak arş ve semavata saltanat-ı rububiyetine nezaret etmek için tayin ettiği gibi, semavatın bir küçük kardeşi ve seyyarelerin bir arkadaşı olan Küre-i Arz'a dahi iki melek, nâzır ve hamele olarak tayin etmiştir. O meleklerin birinin ismi "Sevr" ve diğerinin ismi "Hut"tur. Ve o namı vermesinin sırrı şudur ki: Arz iki kısımdır: Biri, su; biri toprak. Su kısmını şenlendiren balıktır. Toprak kısmını şenlendiren insanların medar-ı hayatı olan ziraat, öküz iledir ve öküzün omuzundadır. Küre-i Arz'a müekkel iki melek, hem kumandan, hem nâzır olduklarından, elbette balık taifesine ve öküz nev'ine bir cihet-i münasebetleri bulunmak lâzımdır. Belki, وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ o iki meleğin âlem-i melekût ve âlem-i misalde sevr ve hut suretinde temessülleri var. {(Haşiye): Evet Küre-i Arz, bahr-i muhit-i havaîde bir sefine-i Rabbaniye ve nass-ı hadîsle âhiretin bir mezraası, yani fidanlık tarlası olduğundan, o camid ve şuursuz büyük gemiyi o denizde emr-i İlahî ile, intizam ile, hikmet ile yüzdüren, kaptanlık eden melaikeye "Hut" namı ve o tarlaya izn-i İlahî ile nezaret eden melaikeye "Sevr" ismi ne kadar yakıştığı zahirdir.}İşte bu münasebete ve o nezarete işareten ve Küre-i Arz'ın o iki mühim nevi mahlukatına imaen lisan-ı mu'ciz-ül beyan-ı Nebevî, َاْلاَرْضُ عَلَى الثَّوْرِ وَالْحُوتِ demiş, gayet derin ve geniş bir sahife kadar mes'eleleri havi olan bir hakikatı, gayet güzel ve kısa birtek cümle ile ifade etmiş.

  İkinci Vecih: Meselâ nasılki denilse: "Bu devlet ve saltanat hangi şey üzerinde duruyor?" Cevabında: عَلَى السَّيْفِ وَ الْقَلَمِ denilir. Yani "Asker kılıncının şecaatine, kuvvetine ve memur kaleminin dirayetine ve adaletine istinad eder." Öyle de: Küre-i Arz madem zîhayatın meskenidir ve zîhayatın kumandanları da insandır ve insanın ehl-i sevahil kısmının kısm-ı a'zamının medar-ı taayyüşleri balıktır ve ehl-i sevahil olmayan kısmının medar-ı taayyüşleri, ziraatle öküzün omuzundadır ve
  Lem'alar ( 92 )
  İMAN MUHABBETİ ,İSLAMİYETTE UHUVVETİ İSTİLZAM EDER.

+ Konuya Cevap Yaz
2. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var BirinciBirinci 1 2 3 4 ... SonuncuSonuncu

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok