+ Konuya Cevap Yaz
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: İLMİHAL SORU VE CEVAPLARI

 1. #1
  Güvenlik *~*DeMa*~* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.10.2007
  Bulunduğu yer
  Bilinmeyen bi alemden
  Mesajlar
  2.582

  Standart İLMİHAL SORU VE CEVAPLARI
  İLMİHAL SORU VE CEVAPLARI


  KART:1
  1.Dört büyük melek hangileridir? İsimlerini söyleyiniz.
  C- Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail (a.s.)
  2.Ezvac-ı Tahiratı sayar mısınız?
  c- Hazret-i Hadîce,Hazret-i Sevde,Hazret-i Aişe,Hz. Hafsa,Hz. Zeynep b.Huzeyme, Hz. Ümmi Seleme, Hz. Zeynep binti Cahş, Hz. Cüveyriye,Hazret-i Ümmü Habîbe, Hz. Safiyye,Hz. Meymûne,Hazreti Mâriye.
  3.İnsanda vazifeli kaç melek vardır? Kiramen, Katibin ve Hafaza meleklerinin görevleri nedir?
  c- Her insanda, vazifeli 384 melâike vardır. Bunlardan, Kirâmen Kâtibîn ve Hafaza melekleri insan ne yaparsa onu yazmakla vazifelidirler.
  4.Ahiret gününe iman ne demektir?
  c-Sûr'un üflenmesi, bütün ölülerin dirilip kabirlerinden kalkması, amel defterlerinin kendilerine verilmesi ve mahşer meydanında toplanıp suâl ve hesaba çekilmesi ile mizan, şefâat, sırat, kevser, cennet ve cehennem gibi âhiret hayatına ait hususlara inanmaktır.
  5. Abdest nedir? Abdestsiz kimsenin yapamayacağı ibadetler nelerdir?
  c- Abdest, belli organları usûlüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibâret dinî bir temizliktir. Pek çok ibâdet abdestsiz yapılamaz. Meselâ: Abdestsiz bir kimse namaz kılamaz, Kâbe'yi tavaf edemez, Kur'ân-ı Kerîme el sûremez. Abdestsiz olduğunu bildiği halde namaz kılan dinden çıkar.

  KART:2
  1.Dört büyük kitap hangileridir? Hangi peygamberlere inmiştir?
  c- Tevrat; Mûsa aleyhisselâm'a, Zebur; Dâvud aleyhisselâm'a, İncil; İsa aleyhisselâm'a, Kur'ân-ı Kerîm; Peygamberimiz Hz. MUHAMMED Aleyhisselâm'a.
  2.Peygamber kime denir?
  c- Ahkâm-ı ilâhiye'yi insanlara tebliğ için Allâh'ın vazifelendirdiği zâta denir.
  3.Kur'an-ı Kerimde kaç sure ve kaç ayet vardır?
  c- 114 sure, 6666 ayet vardır.
  4.Hz. Üstazımız hidayet ve dalaletle ilgili ayeti nasıl izah ederlerdi?
  c-“Allâh, hidâyeti isteyip, hidâyeti dileyenlere hidâyeti; dalâleti isteyip, dalâleti dileyenlere de dalâleti halkeder” diye tefsir ve izah ederlerdi.
  5.Farz nedir? Kaç kısımdır?Farzın kısımlarını tarif ediniz.
  c- Farz: Kat'î delil ile sabit olan hükümlerdir ve iki kısımdır:
  a) Farz-ı ayın: Mükellef her müslümanın ancak kendisinin yapması ile yerine gelen amellerdir. Beş vakit namaz ve oruç gibi.
  b) Farz-ı kifâye: Bazı müslümanların yapmaları ile diğer müslümanlardan mesûliyet kalkan farzlardır. Cenâze namazı ve selâm almak gibi. Eğer böyle bir farzı müslümanlardan hiçbirisi yapmazsa hepsi mes'ûl olurlar.

  KART:3
  1.Kur'ân-ı Kerîm'de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır?
  c- Yirmi sekizdir .
  2. Kur'ân-ı Kerîm'de ismi geçen peygamberleri sayınız.
  c-Âdem, İdris, Nuh, Hûd, Sâlih, İbrâhim, Lût, İsmâil, İshak, Yâkup, Yûsuf, Eyyûp, Şuayp, Musâ, Hârun, Dâvûd, Süleyman, Yûnus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekeriyya, Yahyâ, İsâ, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)'dir.
  3.Ashab kime denir? Mertebesine ulaşılabilir mi?
  c- Ashab, Peygamber Efendimizi bir kere bile olsun iman gözüyle görüp, sohbetinde bulunan müslümanlardır. Bu devirde bir insan tek başına bütün dünyayı fethetse, dünya dolusu altın tasadduk etse, yine de ashâbın en küçüğünün mertebesine erişmesi mümkün değildir.
  4.Gayb nedir? Misal veriniz.
  c- Gayb, beş duyu ile anlaşılamayan şeylerdir. Allâh, melek, Cennet, Cehennem ve cin gibi.
  5.Abdestin sünnetlerinden 6 tanesini sayınız.
  c-Niyet etmek,Eûzü ve Besmele ile başlamak,Evvela ellerini bileklerine kadar yıkamak, Misvak kullanmak,Bir âzâ kurumadan diğerini yıkamak, Ağzına ve burnuna üç kere su vermek …

  KART:4
  1.Bir günde kaç vakit namaz kılınır?
  c-Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı olmak üzere beş vakit namaz kılınır.
  2. Bu vakitler kaç rekattir?
  c- Sabah namazı 4 rek'attir; ikisi sünnet, ikisi farz. Önce sünnet kılınır, sonra farz kılınır. Öğle namazı on rek'attir. Dördü ilk sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet. Önce sünnet kılınır, sonra farz, daha sonra son sünnet kılınır. İkindi namazı 8 rek'attir. 4'ü sünnet 4'ü farz, Önce sünnet kılınır, sonra farz. Akşam namazı 5 rek'attır; üçü farz, ikisi sünnet. Önce farz, sonra sünnet kılınır. Yatsı namazı 13 rek'attir; 4'ü sünnet, 4'ü farz, ikisi son sünnet, 3'ü vitir vâciptir. Önce sünnet, sonra farz, sonra son sünnet, en sonra da vitir vâcip kılınır. Cem'an günde 40 rek'at namaz kılınır.
  3.Bizim peygamberimizin diğer peygamberlerden ayrı sıfatlarını sayınız.
  c- 1.Bütün peygamberlerden efdâldir (Üstündür). 2.Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. 3.Peygamberler silsilesinin son halkası (Hâtemü'l-Enbiyâ) yâni son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. 4. Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. 5.Şerîatı, kıyâmete kadar devam edecektir.
  4. Edile-i Şeriyye ne demektir? Kaçtır? Sayınız.
  c-Edille-i şer'iyye, dînî ve şer'î hükümlerin çıkarıldığı ve dayandıkları kaynaklardır ki, bunlar da dörttür:Kitap, Sünnet, İcmâ-ı ümmet, Kıyâs-ı Fukahâ
  5.Sünnet nedir? Kaç kısımdır? Sünnetin kısımlarını tarif ediniz.
  c-Sünnet: Peygamberimizin sözü, işi ve başkası yaptığında hoş gördüğü şeylerdir. Sünnet ikiye ayrılır:
  a) Sünnet-i müekkede: Peygamberimizin devamlı olarak yapıp, pek az terk ettiği sünnetlerdir. Sabah ve öğle namazının sünnetleri gibi.
  b) Sünnet-i gayri müekkede: Peygamberimizin arasıra yaptığı sünnetlerdir. İkindi ve yatsı namazının ilk sünneti gibi.

  KART:5
  1.İtikatta mezhebin nedir?
  c- Ehl-i Sünnet ve cemaat mezhebidir.
  2.kaç kandil vardır? Nelerdir? Regaib kandilini açıklayınız.
  c-Beş tane kandil vardır.Mevlid kandili,Regaaip kandili,Mi'rac kandili,Berât kandili,Kadir gecesi. Regaib kandili; Hazret-i Âmine'nin yüce Peygamberimize hâmile olduğunu anladığı gecedir.
  3.Peygamberimizin süt annesi kimdir? Kaç yaşına kadar beraber kalmıştır?
  c- Halime Hatun. Dört yaşına kadar süt annesi Halîme'nin yanında kaldı.
  4.Mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır?
  c-Peygamberimiz hayatta iken müslümanlar her türlü meselelerini Efendimizden, ondan sonra ise Sahâbe-i Kirâmın büyüklerinden sorup öğreniyorlardı. Mezheb İmamları diye bilinen bu mübârek zatlar dînî meseleleri Sahâbe-i Kirâmdan öğrenmişler ve bunları bir araya toplamışlardır. Âyet, hadis ve sahâbede bulunmayan hususlarda da kendi görüşlerini yani ictihadlarını bildirmişler, böylece mezhebler meydana gelmiştir
  5.Abdestin mekruhlarından dört tanesini sayınız.
  c- Sağ el ile sümkürmek, Abdest âzâlarından birini üç defadan fazla veya eksik yıkamak, Suyu yüzüne çarpmak, Güneşte ısınmış su ile abdest almak.Suyu çok az kullanmak veya israf etmek.

  KART:6
  1.Mezhep kaçtır? Nelerdir?
  c- İkidir: Amelde Mezhep, İtikatta mezhep
  2. Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayar mısın?
  c-- Peygamberimiz, kabîlelerin İslâmiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefâletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve nâmuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gâye kadınlar vasıtasiyle İslâm'ı yaymaktır.
  3.Ashab kaç kısımdır? Ensar ve Muhacirin kime denir?
  c-Ashab iki kısımdır:Muhacirîn,Ensâr. Muhacirîn, mallarını, mülklerini bırakarak Allâh rızâsı için Mekke'den Medîne'ye hicret eden Mekke'li müslümanlardır. Ensâr ise, Medîne'nin yerlisi olan müslümanlardır. Medîne'ye hicret eden müslüman kardeşlerine, Allâh rızâsı için bütün varlıklarıyla yardımda bulunmuşlardır.
  4.Ecel nedir? Trafik kazasında ölen eceli ile mi ölür?
  c-Ecel, İnsanın mukadder (Allâh tarafından yazılıp kararlaşmış) olan ömrünün nihâyetine denir. Ecel geldiği zaman, ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika geri kalır. İnsan her ne sebeple ölürse ölsün, eceli ile ölmüş olur.
  5. Hades kaç kısımdır? Kısımlarını tanımlayınız.
  c- Küçük hades: Abdesti olmamaktır.
  Büyük hades: Cünüb olmak, ayrıca kadınların lohusa veya hayızlı (aybaşı hâli) olmasıdır.

  KART:7
  1.Hazret-i Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) Efendimiz kaç tarihinde doğdu ve kaç tarihinde vefat etti?
  c-Rebîülevvel ayının onikinci pazartesi günü milâdi 571 tarihinde doğdu ve yine Rebîülevvel ayının onikisinde milâdi 632 tarihinde vefat etti.
  2. Kandil gecesi neye denir?
  c-İbâdetle tâatla ihyâ etmeye bilhassa kıymet verdiğimiz gecelere denir.
  3.Peygamberimizin babası ne zaman vefat etti?
  c- Ana rahminde yedi aylık iken babası vefat etmiştir.
  4.İmanın koruyucu kaleleri nelerdir?
  c-Farzlar, vâcibler, sünnetler, müstehablar, mendublar ve nâfilelerdir.
  5.İslam nedir? Şartlarını sayınız.
  c-İslâm: Resûlullah Efendimiz'in tebliğ buyurduğu şeyleri dil ile ikrar, kalb ile tasdik ederek Cenâb-ı Hakk'a itâat etmektir.İslâm'ın şartı beştir.Kelime-i şehâdet getirmek, Namaz kılmak, Zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak, Haccetmek.

  KART:8
  1.Amelde mezhep kaçtır? Nelerdir?
  c- Dörttür. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli’dir.
  2.Melek nedir?
  c-Allâh'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibâdet eden günahsız varlıklardır.
  3.Peygamberler hakkında bilinmesi vacip olan sıfatlar nelerdir? Manalarını söyleyiniz.
  c- Sıdk: Peygamberler doğrudurlar. Asla yalan söylemezler. Emânet: Emindirler. (Her hususta kendilerine inanılır.) Tebliğ: Hz. Allâh'ın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler.Fetânet: Son derece zekîdirler.Ismet: Mâsumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar.
  4. Müslümanın dikkatle kaçınması gereken hususlardan 5 tanesini sayınız.
  c-Ehl-i Sünnete uymayan bozuk i'tikatlar,Ameli terk etmek,Niyette ve işlerinde doğruluktan ayrılmak,Günahta israr etmek,İslâm ni'metine şükrü terk etmek …
  5.Teklif nedir? Mükellef kime denir?
  c- İslâm dîni akıllı ve bâliğ olan müslüman erkek ve kadınlara bazı emir ve yasaklarda bulunmuştur. Bu emir ve yasaklara teklif, müslümanlara da mükellef denir.


  KART:9
  1.Namazda zammı sureyi unuttuğun zaman ne lazım gelir?
  c-Sehiv secdesi
  2.Ehli Sünnet vel cemaat mezhebinin imamları kaçtır? Kimlerdir?
  c- İkidir. İmam Ebû Muhammed Mâtüridî ve İmam Ebü'l-Haseni'l-Eş'ârî Hazretleri'dir.
  3.Peygamberimizin ecdad-ı alisini sayınız.
  c-Peygamberimiz'in kendisinden itibaren, Hz. İsmâil'in sülalesinden olan Adnan'a kadar baba sülâlesi şöyledir:Hz.Muhammed, Abdullah, Abdülmuttalib, Hâşim, Abdimenaf, Kusayy, Kilab, Mürre, Kâab, Lüey, Gaalib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, Meaad, Adnan.
  Peygamberimizin anne cihetinden sülâlesi:Hz. Muhammed, Amine, Vehb, Abdimenaf, Zühre, Kilâb.
  4.Mezhep ne demektir?
  c-Mezheb, büyük din müctehidlerinin edille-i şer'iyye'den çıkardıkları mes'eleler ve hükümler topluluğudur.
  5. Abdesti bozan şeylerden 5 tanesini sayınız.
  c- Önden ve arkadan çıkan idrar, kan, meni, gaita gibi necasetler;Vücuttan kan, irin ve sarı su akmak,Ağız dolusu kusmak,Delirmek,Sarhoş olmak …

  KART:10
  1.Amelde mezhebin nedir?
  c-Hanefi mezhebi
  2.Kaç kandil vardır? Nelerdir? Mevlid kandili nedir?
  c- Beş tane kandil vardır.Mevlid kandili,Regaaip kandili,Mi'rac kandili,Berât kandili,Kadir gecesi. Mevlid Kandili, Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği gecedir.
  3.Peygamberimizin annesi ne zaman vefat etti? Kimin yanında kaldı?
  c- Altı yaşında iken annesi Âmine vefat etti. Dedesi Abdü'l-Muttalib onu yanına aldı.
  4.İlmin yoları nelerdir? Havassı Selimeyi izah ediniz.
  c-İlmin yolları üçtür.Hâvass-ı selîm, Haber-i sâdık, Akıl. Hâvass-ı selîme: Görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama isimlerini verdiğimiz beş duygu.
  5.Efali mükellefin nedir? Kaçtır? Farz ve sünnet hariç izah ediniz.
  c-Mükelleflerin işlemeleri veya işlememeleri gereken şeylere ef'âl-i mükellefîn denir. SEKİZDİR. Vâcip: Farz derecesinde kat'î olmayan delille sabit hükümlerdir. Vitir ve bayram namazları gibi. Müstehab: Peygamberimizin bazen işledikleri şeylerdir. Sadaka vermek ve nâfile oruç tutmak gibi.Mübah: İşlenmesinde sevap, terk edilmesinde günah olmayan şeylerdir. Oturmak, kalkmak, yemek, içmek gibi.Mekruh: işlenmesi hoş görülmeyen ve amelin sevâbını eksilten şeylerdir. Namaz içinde etrafa bakmak gibi.Müfsid: Başlanmış bulunan bir ibâdeti bozan şeylerdir. Abdestli iken bir yerinden kan veya irin çıkmak, namazda gülmek ve oruçlu iken bir şey yemek gibi.Haram: İşlenmesi kat'i delille yasak edilen şeylerdir. Alkollü içki içmek, anaya-babaya âsi olmak gibi.

  KART:11
  1.32 Farzı sayar msın?
  c-Otuziki Farz:Namazın farzları On iki, İmânın şartları Altı, İslâmın şartları Beş, Abdestin farzları Dört, Guslün farzları Üç, Teyemmümün farzları İki. Yekûn Otuz iki.
  2.İtikatta mezhep imamımız kimdir?
  c- İmam Ebû Mansur Muhammed Mâtüridî rahimehüllah Hazretleri'dir.
  3.Din nedir?
  c- Akıl sahiplerini kendi arzu ve istekleriyle dünya ve âhirette saâdet ve selâmete ulaştıran ilâhi bir nizamdır.
  4. Amelde mezhep kaçtır? İmamları kimlerdir? Bilgi veriniz.
  c- Dörttür: Hanefî Mezhebi: İmamı, İmâm-ı Â'zam Ebû Hanife'dir. Adı Nu'man, babasının adı Sâbit'tir. Hicrî 80 (M.699) tarihinde Kûfe'de doğmuş, 150 (M.767) tarihinde Bağdat'ta vefat etmiştir.Mâlikî Mezhebi: İmamı, İmam Malikü'bnü Enes'dir. Hicrî 93 (M.711) tarihinde Medîne-i Münevvere'de doğmuş ve 179 (M.795) tarihinde yine Medîne-i Münevvere'de vefat etmiştir. Şâfiî Mezhebi: İmamı, İmam Muhammedü'bnü İdrîs-i Şâfiî'dir. Hicri 150 (M.767) tarihinde Gazze'de doğmuş, hicri 204 (M.819) tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Hanbelî Mezhebi: İmamı, İmam Ahmedü'bnü Hanbel'dir. Hicri 164 tarihinde Bağdat'ta doğmuş, hicri 240 (M.780-855) tarihinde yine Bağdat'ta vefat etmiştir.
  5.Kaplama meshin hükmü nedir? Nasıl yapılır?
  c-Kaplama mesh şöyle yapılır: Evvelâ, iki el ıslatılır, baş ve işaret parmakları ayrı tutulup üç bitişik ince parmaklar birbirine yapıştırılır. İç tarafları başın önünde saçların başlangıcına konulur. Baş ve şehâdet parmakları ve avuç içi havada olup, başa dokundurulmaz. İki el geriye doğru çekilerek meshedilir. Avuçların içi ile başın yan tarafı, arkadan öne doğru çekerek meshedilir. Sonra işaret parmakları ile kulakların içi meshedilir. Başparmaklar da kulak arkasına konulup, kulak arkaları yukarıdan aşağıya meshedilir. Diğer üç parmakların dış yüzleri ile de ense meshedilir. Boğaz meshedilmez.

  KART:12
  1.Abdestin farzı kaçtır?
  c-Dörttür:Yüzünü tüy bitiminden kulak yumuşağından, çene altına kadar yıkamak.Kolları dirseklerle beraber yıkamak, Başın dörtte birini meshetmek,Ayakları topuklarla beraber yıkamak.
  2.İmam-ı Maturidi nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?
  c- Semerkand'ın Mâtûrid köyündendir. Hicrî (333) tarihinde vefat etmiştir.
  3.Allâhü Tealaya iman ne demektir?
  c- Allâhü Teâlâ vardır. Onun zâtı, bütün kemâl sıfatları ile muttasıf (Yani, bütün güzelliklere eksiksiz olarak sahip), bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve uzaktır.
  4.İlmin yolları kaçtır? Haber-i Sadık’ı tarif ediniz.
  c-İlmin yolları üçtür.Hâvass-ı selîm, Haber-i sâdık, Akıl. Haber-i sâdık: Doğru haberdir ki, iki kısımdır:
  a) Peygamberlerin verdiği haber,b) Yalanda birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun verdiği haber.
  5.Guslün sünnetlerinden 3 tanesini sayınız.
  c-Niyet etmek,Besmele çekmek,Önce avret mahallini yıkamak.

  KART:13
  1.Guslün farzı kaçtır?
  c-ağza su vermek, burna su vermek, bütün bedeni kuru kalmayacak şekilde yıkamak.
  2.Namazın kazaya kalmasına meşru sebep kaçtır? Sayınız.
  c-Uyku, Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak, Unutmak.
  3.Melek ne demektir?
  c-Allâh'ın nurdan yarattığı ve istedikleri şekle girebilen, daima ibâdet eden günahsız varlıklardır.
  4.Edille-i Şer’iyye’yi sayıp, kitap ve kıyas-ı Fukuhayı tarif ediniz.
  c-Kitap, Sünnet, İcmâ-ı ümmet, Kıyâs-ı Fukahâ’dır.
  Kitap: Kur'an-ı Kerîm. Kıyâs-ı Fukahâ: Bir hâdisenin kitap, sünnet ve icmâ-ı ümmetle sâbit olan hükmünü; aynı illete, aynı sebebe ve aynı hikmete dayandırarak o hâdisenin tam benzerinde de isbat etmekten ibârettir.
  5.Misvak kullanmanın hükmü nedir? Yoksa ne yaparız?
  c- Sünnet’tir. Misvak yoksa baş ve şehâdet parmağıyla dişler ovalanır.

  KART:14
  1.Teyemmümün farzı kaçtır?
  c- Niyet, iki darb ve Mesih.
  2.Sehiv secdesi icab eden birkaç yer sayınız.
  c-Zammı sûreyi unuttuğum zaman,Vitir namazında kunut tekbirini, kunut duâlarını veya her ikisini unuttuğum zaman, Dört rek'atli namazlarda ilk oturmada tahiyyât okunduktan sonra hemen kalkmayı unutup salli-barikten en az "Allâhümme salli alâ muhammedin” kısmını okuyup üçüncü rek'ata geç kaldığım zaman sehiv secdesi yaparım.
  3. İman nedir?
  c- Îman, Peygamber Efendimiz (s.a.v) in Hazret-i Allâh tarafından getirip tebliğ buyurduğu hususların tamamını kabul ve tasdik etmektir
  4. Edille-i Şer’iyye’yi sayıp, sünnet ve İcma-i Ümmeti tarif ediniz.
  c-Kitap, Sünnet, İcmâ-ı ümmet, Kıyâs-ı Fukahâ’dır. Sünnet: Peygamberimizin mübârek sözleri, işle-dikleri ve başkaları tarafından yapılan işlerde o işi tasvip mâhiyetindeki sükûtlarıdır.İcmâ-ı ümmet: Bir asırda, Ümmet-i Muhammed'in müctehidlerinin bir mesele hakkında ittifak etmeleridir.
  5.Bu alemin varlığı ve nizamı neye delildir?
  c- Hz. Allâh’ın varlığına delildir.

  KART:15
  1.Namazın farzı kaçtır? Dışındakiler nelerdir?
  c-on ikidir. Dışındakiler: Hadesten tahâret, necâsetten tahâret, setr-i avret, istikbâl-i kıble, vakit, niyet.
  2.Kaç kandil vardır? Nelerdir? Miraç kandili nedir?
  c- Beş tane kandil vardır.Mevlid kandili,Regaaip kandili,Mi'rac kandili,Berât kandili,Kadir gecesi. Mi'rac kandili, Peygamberimiz'in, ilâhî saltanatı seyretmek üzere Allâh'ın dâveti ve gücü ile eşsiz bir mûcize olarak göklere ve daha nice âlemlere seyahat ettiği gecedir.
  3.Dört büyük meleği sayarak vazifelerini söyleyiniz.
  c-Cebrâil (a.s.): Cenâb-ı Hakk'ın kitaplarını peygamberlere getirmeye, yâni vahye memur, Allâh ile resülleri arasında bir vâsıtadır. Mîkâil (a.s.): Bir kısım hâdiselerin; Meselâ rüzgârların, yağışların, hubûbatın ve bitkilerin meydana getirilmesine memurdur. İsrâfil (a.s.): Sûrun üfürülmesi, kıyâmet gününün meydana gelmesi ve insanların kıyâmette tekrar dirilmeleri hususlarına memurdur. Azrâil (a.s.): Öleceklerin ruhlarını almaya memurdur.
  4.İslami ilimlere vakıf olmak müctehidlik için yeterli midir?
  c- Müctehid olabilmek için, bütün islâmî ilimlere vakıf olduktan sonra mevhibe-i ilâhî (Allâh vergisi) olan ledünnî ilme de mazhar olmak lâzımdır.
  5.Necasetten Taharet ne demektir? Kaç kısımdır? Bilgi veriniz?
  c-Namaz kılacağı yerde, bedeninde veya elbisesinde namazın kılınmasına mâni olacak pislik varsa temizlemektir. Ağır (galiz) necâset: İnsanın ön ve arkadan çıkan pisliği, eti yenmeyen hayvanların sidiği, dışkısı ve salyası, tavuk, kaz ve ördeğin dışkısı, kan, irin, meni, mezi, vedi, ağız dolusu gelen kusuntu, şarap ve diğer haram içkiler. Bu necâsetlerden katı olanların 3,2 gramdan fazlası, sıvı olanların ise el ayası kadar veya daha fazlası namaza manidir. Hafif necâset: Atın sidiği, eti yenen ehil ve yabani hayvanların pisliği, eti yenmeyen kuşların dışkısıdır. Bu necâsetler, isabet ettiği uzvun veya elbisenin dörtte birinden fazla ise namaza manidir.

  KART:16
  1.İmanın şartları nelerdir? Sayınız.
  c-Allâh'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allâh olduğuna inanmaktır.
  2.Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhebine mensup olanların îtikatta imamları kimdir?
  c-Ebü'l-Haseni'l-Eş'ârî (rahimehullah) Hazretleri'dir.
  3.Şeriat nedir?
  c-Şerîat, din manasına geldiği gibi dinin, ibâdet ve muâmelelere ait hükümlerine de şerîat denir.
  4.Amelde hak mezhebin dayanağı nedir?
  c- Amelde birer hak mezhep olan mübârek imamların mezhepleri, Kitap, Sünnet, İcmâ-i ümmet ve Kıyas-ı Fukahâ üzerine kurulmuştur.
  5.Gusül ne demektir? Ne zaman icab eder?
  c-Gusül, cünüplük, hayız ve nifastan çıkmak için ağzın ve burnun içini bütün vücutla birlikte yıkamaktır. Gusül, cinsi münâsebet, ihtilâm sebebiyle, hayız ve nifasın bitmesiyle icap eder. İhtilâm, uyku halinde meninin tenasül uzvundan şehvetle dışarı çıkmasıdır.

  KART:17
  1.İslamın şartları nelerdir?
  c- Kelime-i Şehâdet getirmek,Namaz kılmak,Zekât vermek,Oruç tutmak, Hacca gitmek.
  2.Ebü'l-Haseni'l-Eş'ârî Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir?
  c-Basra'lı olup Hicrî (324) tarihinde vefat etmiştir.
  3.Allâhü Tealanın sıfatları kaça ayrılır? S. Zatiyyeyi sayınız. Anlamlarını söyleyiniz.
  c-Sıfât-ı Zâtiye, Sıfat-ı Sûbutiyye.Hz. Allâh'ın Sıfât-ı Zâtiyyesi 6'dır:Vücud: Var olmak.Kıdem: Evveli olmamak; ezelî olmak. Bekâ: Sonu olmamak; ebedî olmak.Vahdâniyet: Birlik. Zâtında ve sıfatlarında tek olup, ortağı yoktur Muhâlefetün lilhavâdis: Sonradan olanlara hiç benzememek.Kıyam binefsihi: Var olmasında başka bir şeye muhtaç olmamak.
  4.İrade-i Cüz’iyye ne demektir?
  c- İrâde-i cüz'iyye: Cenâb-ı Hakk'ın kuluna verdiği mahdut bir salâhiyet ve tercih hakkıdır.
  5.Teyemmüm nedir? Nasıl yapılır?
  c-Teyemmüm, Abdest almak veya gusletmek için suyun bulunmaması veya kullanılamaması hâlinde, hangi maksatla teyemmüm edeceğine niyet edip ellerini toprak cinsinden bir şeye iki defa vurarak, birincide yüzünü, ikincide dirseklerine kadar ellerini meshetmektir. Bir müslüman gusletmek, yahut abdest almak için su bulamazsa veya bulduğu suyu kullanmasına hastalığının şiddetlenmesi, düşman tehlikesi vesâire gibi ciddî bir mâni mevcutsa, niyet ederek toprak cinsinden bir şeyle teyemmüm eder.Şöyle ki; Niyet edip Eûzü -Besmele çekerek bir defa ellerini toprak veya toprak cinsinden bir şeye vurup ileri-geri sürter. Onunla yüzünü mesheder. İkinci defa ellerini aynı şekilde vurup, ileri - geri sürter. Evvelâ sağ, sonra sol kolunu mesheder.Teyemmüm alırken parmaktaki yüzüğün çıkarılması yüzüğün yerinin de meshedilmesi ve parmak aralarının hilâllenmesi zarûrîdir.


  KART:18
  1.Sehiv secdesi kaç yerde yapılır?
  c- Vâcibin terk ve tehirinde, farzın yalnız tehirinde yapılır.
  2.Gusül abdestini tarif ediniz.
  c-c Sünnet üzere gusül abdesti şöyle alınır:Gusle niyet edilir. Eller yıkanır. Temiz olsalar dahi ön ve arka avret yerleri yıkanır. Besmele çekilip tam bir namaz abdesti alınır. Yalnız, ayakları altında su toplanıyorsa ayaklar en sonunda yıkanır.Bu abdesti alırken ağız ve burna su bolca çekilir. Çünkü bu yıkama ile, gusüldeki farz olan ağız ve burna su vermek de yerine gelmiş olur.Başa üç defa su dökülür. Ve her döküşte ovulur. Bu esnada, sakal, bıyık ve saç altına suyu ulaştırmak lâzımdır. Sağ omuza üç defa su dökülür ve her döküşte vücut ovulur. Sol omuza üç defa su dökülür ve her döküşte vücut ovulur. Vücut, göbek çukuru dâhil hiç kuru yer kalmayacak şekilde ovularak yıkanır.
  3. Allâhü Tealanın sıfatları kaça ayrılır? S. Subutiyyeyi sayınız. Anlamlarını söyleyiniz.
  c- Sıfât-ı Zâtiye, Sıfat-ı Sûbutiyye. Allâhü Teâlâ'nın Sıfât-ı Sübûtiyesi sekizdir:Hayat: Diri olmak. (Allâhü Teâlâ diridir ve dirilticidir.)İlim: Bilmesi olmak. (Allâhü Teâlâ her şeyi, hattâ kalblerde gizlenen niyetleri dahi bilir.)Semi: İşitmesi olmak. (Allâhü Teâlâ her şeyi işitir.) Basar: Görmesi olmak. (Allâhü Teâlâ; karanlık gecede, kara taşın üstünde, kara karıncanın yürüdüğünü görür ve ayağının sesini işitir.)İrâdet: Dilemesi olmak. (Yani irâde sahibidir ki, diler ve ne dilerse onu dilediği gibi yapar.) Kudret: Gücü her şeye yeter olmak. (Allâhü Teâlâ her şeye kaadirdir.) Kelâm: Konuşması olmak. (Allâhü Teâlâ'nın harf ve sese muhtaç olmadan söylemesi demektir.) Tekvîn: Yoktan var etmek, meydana getirmek, yaratmak.
  4.Kader ne demektir?
  c-Kader, ezelden ebede kadar hayır ve şer (iyi kötü) meydana gelecek bütün hâdiseler hakkında Cenâb-ı Hakk'ın kendi ilmi icabı bilip takdir buyurmasıdır.
  5.Meshin hükmü nedir? Meshin şartlarından 3 tanesini söyleyiniz.
  c-Erkek ve kadın müslümanlar için, mestler üzerine meshetmek câizdir. Meshin şartlarından bazıları : Mestler, abdestli iken giyilmiş olmalıdır.Mestler topuklarla birlikte ayakları örtmeli ve en az 12 bin adım yürünebilecek vasıfta olmalıdır.Mestlerin hiç birinde, (ayak parmağının en küçüğü ile) üç parmak miktarı delik ve yırtık bulunmamalıdır.

  KART:19
  1.Sehiv secdesi yapılmazsa ne olur?
  c- Namaz noksan olmuş olur.
  2.Teyemmüm nasıl yapılır?
  c-Şöyle ki; Niyet edip Eûzü -Besmele çekerek bir defa ellerini toprak veya toprak cinsinden bir şeye vurup ileri-geri sürter. Onunla yüzünü mesheder. İkinci defa ellerini aynı şekilde vurup, ileri - geri sürter. Evvelâ sağ, sonra sol kolunu mesheder.Teyemmüm alırken parmaktaki yüzüğün çı(2) KARTılması yüzüğün yerinin de meshedilmesi ve parmak aralarının hilâllenmesi zarûrîdir.
  3.İlahi kitaplar peygamberlere niçin gönderilmiştir?
  c- Cenâb-ı Hakk, kendi irâdelerini, emirlerini, nehiylerini, hikmetlerini kullarına bildirmek için zaman zaman peygamberlerine kitaplar indirmiştir.
  4.Kaza ne demektir?
  c- Kazâ, Cenâb-ı Hakk'ın ezelde takdir buyurduğu hâdiselerin, zamanı gelince ilim ve irâdesine uygun olarak meydana gelmesidir.
  5.Meshi bozan şeyleri söyleyiniz.
  c-Mestin ayaktan çıkması,Mestler ayakta iken, ayaklardan birinin ekserisinin ıslanması,Mesh müddetinin dolması. (Mest giyen kimse seferî değilse, mestini giydiği andaki abdestinin bozulmasından itibaren 24 saat, seferî ise 72 saat mesheder.) Ayrıca, abdesti bozan her şey meshi de bozar.

  KART:20
  1.Namazın farzı kaçtır? İçindekiler nelerdir?
  c-On ikidir. İçindekiler: İftitah tekbiri, kıyam, kırâat, rükû, sücûd, kâde-i ahîrede teşehhüd miktarı oturmak.
  2.Sehiv secdesi nasıl yapılır?
  c-Namazda son olarak oturduğumuz zaman tahiyyât okuyup bir veya iki tarafa selâm verdikten sonra iki defa secdeye gidilir, ikinci secdeden sonra oturulur. Tehiyyât, salli, bârik, sonuna kadar okunur, selâm verilir.
  3.Peygamberlerden sonra insanların en faziletlileri kimlerdir? Eshabın büyüklerini sayınız.
  c-Peygamberlerden sonra insanların en büyüğü Ashâb-ı Kirâm'dır. Ashâbın da en büyüğü sırasıyla Hazret-i Ebû Bekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali'dir. (Radıyallâhü anhüm).
  4.Rızık ne demektir? Kime aittir?
  c- Rızık, Allâhü Teâlâ'nın, hayat sahiplerine gıdalan-maları için verdiği ve onların da yediği şeylerdir. Kendisine aittir.
  5.İstinca, istinka, istibra ne demektir?
  c-İstinca, bir kimsenin def-i hâcetten sonra pisliğin çıktığı yeri temizlemesidir. İstinka, istincada mubâlağa yapmaktır ki, bu da önce münasip kuru bir şeyle silmek, sonra su ile yıkamak sonra da kurulamakla olur. İstibra, erkeklerin idrar yaptıktan sonra erkeklik uzvundaki akıntıyı tamamen kesip gidermeleridir. Bunun da en güzel şekli sıvazlamadan sonra, öksürmek, bir miktar yürümek, bir yana eğilmek sûretiyle olur.


  KART:21
  1.Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
  c-Hz. Âişe (radıyallâhü anhâ)'dir.
  2.Kaç kandil vardır? Nelerdir? Beraat kandili nedir?
  c- Beş tane kandil vardır.Mevlid kandili,Regaaip kandili,Mi'rac kandili,Berât kandili,Kadir gecesi. Berat kandili, Kur'ân-ı Kerîm'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyâya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nâil olduğu gecedir.
  3.Peygamberimiz peygamberlik gelmezden evvel kimin dini üzere ibadet ederdi?
  c-Hz. İbrahim’in Hanif dini üzere ibadet ederdi.
  4.Tevekkül ne demektir?
  c- Tevekkül, maksada erişmek için, maddî ve mânevî sebeplerin hepsini yerine getirdikten sonra, neticesini Allâh'dan beklemektir.
  5.Setri avret ne demektir? Erkeklerin ve kadınların avret mahalleri nereleridir?
  c-Setr-i avret, yâni avret mahallini örtmektir. Avret mahalli, insan vücûdunda başkaları tarafından görülmesi ve gösterilmesi haram olan yerlerdir. Erkeklerin avret mahalli, göbeğinden diz kapağının alt kısmına kadardır. Kadınların ise, bileklerine kadar elleri, topuklarına kadar ayakları ve yüzleri hariç bütün vücutları avret mahallidir.

  KART:22
  1.Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
  c-Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallâhü aleyhi ve sellem'dir.
  2.Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmiştir?
  c-Cenâb-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrâil Aleyhisselâm vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir ki, yüz tanedir. Âdem Aleyhisselâma 10, Şit Aleyhisselâma 50, İdris Aleyhisselâma 30, İbrâhim Aleyhisselâma ise 10 suhuf verilmiştir.
  3.Peygamberimiz ilk evliliğini kaç yaşında, kiminle yapmıştır?
  c- 25 yaşında, Hz. Hatice ile yapmıştır.
  4.İctihad ne demektir? Müctehid kime denir?
  c-İctihad: Şer'î hükmü, şer'î delîlinden çıkarma hususunda olanca ilmî kuvvetini sarfetmektir.Müctehid: Herhangi bir şer'î hükmü âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerden çıkaran, kıyas yapabilen büyük âlimdir.
  5.Vakit ne demektir? Vakit girmeden kılınan namazın hükmü nedir?
  c-Namazın şartlarından beşincisi vakit, yâni her namazı vakti girince kılmaktır. Vakti girmeden kılınan namaz edâ edilmiş olmaz.

  KART:23
  1.Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
  c-İki torunu vardır: Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin (ra.)
  2.Kaç kandil vardır? Nelerdir? Kadir gecesi nedir?
  c- Beş tane kandil vardır.Mevlid kandili,Regaaip kandili,Mi'rac kandili,Berât kandili,Kadir gecesi. Kur'ân-ı Kerîm'in dünya semâsından Peygamberimize indirilmeye başlandığı gecedir.
  3.İlk vahiy nerede, kaç yılında geldi? Hangi ayettir?
  c-Hira mağrasında, 610 yılında geldi. “OKU”dur.
  4.Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.’nin rızık ile alakalı şiirini okuyunuz.
  c-
  Açılır bahtımız bir gün hemen battıkça batmaz ya
  Sebepler halk eder Hâlik, kerem bâbın kapatmaz ya.
  Benim Hakk'a münacâtım değildir rızk için hâşâ
  Hüdâ Rezzâk-ı âlemdir rızıksız kul yaratmaz ya.

  5.Kerahat vakitleri nelerdir? Tilavet secdesi yapılır mı?
  c- Güneş doğduktan sonraki 32 dakika içinde,Güneş tam zevâl vaktinde iken, yani öğle nama-zından evvelki 15-20 dakika içinde, Güneş batarken, yani akşam namazından evvelki 45 dakika içinde. Tilavet secdesi yapılmaz.

  KART:24
  1.Allâh tarafından mahlûkata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
  c-Peygamberimizden yapılan bir rivâyete göre yüz yirmi dört bin, diğer bir rivâyete göre, iki yüz yirmi dört bindir.
  2.İlmihal nedir?
  c-İlmihal, müslümanların inanç ve ibâdetle ilgili öğrenmeleri icabeden hususları bildiren ilimdir.
  3.Hatemü’l-Enbiya ne demektir? Kimdir?
  c- Peygamberlerin sonuncusu demektir. Hz. Muhammed Mustafa (sav)
  4.İmanın devamının şartlarını sayınız.
  c- Gaybe inanmak.Helâlin helâl olduğuna inanmak. Haramın haram olduğuna inanmak.Dâima Allâh'dan korkmak. Allâh’tan ümidini kesmemek.
  5.Niyet etmek ne demektir? Namaza dil ile niyet etmek yeterli midir?
  c-Niyet, yâni Allâh rızâsı için namaz kılmayı dilemek ve hangi namazı kılacağını bilmektir.Niyet kalb ile yapılır. Dil ile söylendiği halde kalbden niyet edilmezse namaza niyet edilmiş olmaz.

  KART:25
  1.Peygamberimiz kaç tarihinde nereden nereye hicret etti?
  c- 622 tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret etti.
  2.İlim hakkında iki hadis-i şerif okuyunuz.
  c- Peygamber Efendimiz: “İlim öğrenmek her müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır”; “İlim Çin’de dahi olsa gidip alınız.”
  3.Kur’an-ı Kerim kaç senede ve nerelerde nazil oldu?
  c- 23 senede, Mekke ve Medine’de nazil oldu.
  4.İtikatta hak mezhep hangisidir? Ehli sünnet vel cemaat ne demektir?
  c- İ'tikadda hak mezheb, Ehl-i sünnet ve Cemâat mezhebi'dir. Bu da Peygamber Efendimizin ve Ashâbının i'tikad (inanç) ve ameli üzere olanların mezhebidir.
  5.Ezanın hükmü nedir? Ezan vaktin mi yoksa namazın mı sünnetidir?
  c- Namaz için ezan okumak vâcip kuvvetinde bir sünnet-i müekkededir. Namazın sünnetidir.

  "gülüşümde bile hüzün var benim,
  hüzünle örülmüş beyaz kefenim,
  yüzümde çizgiler destesi hüzün,
  içimde hayatın bestesi hüzün...."
  Bugün daha bir durgun,bugun daha bir yalnız,
  birşeyler oku susma hafız...

 2. #2
  Güvenlik *~*DeMa*~* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.10.2007
  Bulunduğu yer
  Bilinmeyen bi alemden
  Mesajlar
  2.582

  Standart

  İLMİHAL KART SUAL VE CEVAPLARI - 2

  KART:1
  S-1:Namazın rükünleri nelerdir?İftitah tekbirini tarif ediniz?
  C-1:İftitah Tekbiri, Kıyam, Kırâat, Rükû, Secde, Ka’de-i ahîre. Namazın rükünlerinden birincisi iftitah tekbiri yâni namaza "Allâhü Ekber" diyerek başlamaktır. Tekbir alırken ilk heceyi (Aaallâhü) şeklinde uzatmak câiz değildir. Bunu yapan, namaza girmemiş olur. Namaz içinde yaparsa namazı bozulur.
  S-2:Namazda yüzü ve göğsü kıbleden çevirmenin hükmü nedir?
  C-2: Özürsüz, yüzünü ve göğsünü kıbleden çevirmek namazı bozar.
  S-3:Sehiv secdesi nedir?
  C-3: Sehiv secdesi: namazda unutma veya gafletle yapılan bir noksanlık veya fazlalıktan meydana gelen hatâyı düzeltmek için yapılması vâcip olan secdedir.
  S-4:Cuma namazı kaç rekattır?
  C-4: İlk dört rek’at cuma'nın ilk sünneti; iki rek’at Cuma’nın farzı, sonraki dört rek’at cumanın son sünnetidir, daha sonra kılınan dört rek'at ise "zuhr-i ahîr" dir, Zuhr-i ahîrden sonra kılınan iki rek'ata vaktin sünnetidir.
  S-5:Tesbih namazını tarif ediniz?
  C-5:Tesbih namazı 4 rek'attir. Bu namazda 300 defa şu tesbih okunur:

  سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ ِللهِ وَلاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَر وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ ُ Bu tesbih namaz içinde şöyle okunur:
  15 Kere Sübhâneke'den sonra (Fâtiha'dan önce), 10 Zamm-ı sûreden sonra, 10 Rükûda, 10 Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede), 10 Birinci secdede,10 İki secde arasındaki oturmada (celsede),10 İkinci secdede.Bu birinci rek'atte okunan tesbihlerin adedi 75'tir. İkinci rek'atte aynı sıralama ile yine 75 defa okunur. Üçüncü ve dördüncü rek'atler de böyle kılınır.

  KART:2
  S-1iftitah tekbirinde Allâhü ekberin elifini uzatan kimse namazı geri iade eder mi, neden?
  C-1: Tekbir alırken ilk heceyi (Aaallâhü) şeklinde uzatmak câiz değildir. Bunu yapan, namaza girmemiş olur. Namaz içinde yaparsa namazı bozulur.
  S-2:Ağlamak namazı bozar mı?
  C-2:Ağlamak namazı bozar; Eğer ağlamak Allâh korkusundan olursa namaza zarar vermez.
  S-3:Sehiv secdesi nasıl yapılır?
  C-3: Namazda son olarak oturduğumuz zaman tahiyyât okuyup bir veya iki tarafa selâm verdikten sonra iki defa secdeye gidilir, ikinci secdeden sonra oturulur. Tehiyyât, salli, bârik, sonuna kadar okunur, selâm verilir.
  S-4:Bayram namazı nasıl kılınır?
  C-4:Bayram namazları ikişer rek'attir ve cemaatle kılınır. Aynen sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek'atte üçer tekbir vardır.Üçü, birinci rek'atte Sübhâneke'den sonra Fâtiha'dan evvel; üçü de ikinci rek'atte kırâatten (zammı sûreden) sonradır. Bu altı tekbir vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbirleri de vâcip olan tekbirlere yakın olduğundan vâciptir. İftitah tekbiri her namazda olduğu gibi bayram namazlarında da farzdır. Diğer tekbirler sünnettir.
  S-5: Tesbih namazı cemaatle kılınır mı?
  C-5: Kılmasını bilmeyenlerin de istifade etmesi maksadıyla cemaatle de kılınabilir.

  KART:3
  S-1: Namazın rükünleri nelerdir? Rüküü tarif ediniz ?
  C-1: İftitah Tekbiri, Kıyam, Kırâat, Rükû, Secde, Ka’de-i ahîre. Rükû, kıyamda kırâatı bitirdikten sonra, baş ile arka düz olacak şekilde eğilmektir.
  S-2: Namazın vaciblerinden 5 tanesini sayınız?
  C-2: Namaza "Allâhü ekber" lafzı ile başlamak, Fâtiha-i şerîfe okumak, Fâtiha'dan sonra bir sûre veya kısa bir sûreye muâdil olacak kadar âyet okumak, Kırâeti evvelki iki rek'ata tahsis etmek,İki secdeyi birbiri ardınca yapmak, Tâdil-i erkâna riâyet etmek…
  S-3: Namaz içinde 3 vacibi terk eden veya tehir eden kaç sehiv secdesi yapar?
  C-3: Bir kere yapılır; çünkü sehiv secdesi namaz içindeki bir vâcibin terk veyâ tehir edilmesinden dolayı icab eder.
  S-4:Bayram namazındaki zevait tekbirleri sayınız?
  C-4:Üçü, birinci rek'atte Sübhâneke'den sonra Fâtiha'dan evvel; üçü de ikinci rek'atte kırâatten (zammı sûreden) sonradır. Bu altı tekbir vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbirleri de vâcip olan tekbirlere yakın olduğundan vâciptir. Diğer tekbirler sünnettir.
  S-5:Vefat eden müslümana ne yapılır?
  C-5: Vefat etmek üzere olan müslüman sağ tarafı üzerine yatırılarak yüzü kıbleye çevrilir. Yanında Kelime-i Şehâdet getirilir ve Yâsîn sûresi okunur.
  Vefat edince, bir bez ile çenesi başı üzerinden bağlanır. Gözleri kapatılıp elleri iki tarafına uzatılır. Şişmemesi için karnı üzerine bir demir parçası konulur. Yıkanıncaya kadar yanında Kur'ân okunmaz. Yıkanılacağı zaman, ayakları kıbleye gelecek şekilde teneşir üzerine yatırılır. Avret yeri açılmadan elbisesi çıkarılır ve ısıtılmış su ile yıkanır

  KART:4
  S-1:Tadili erkan ne demektir?
  C-1:Rükû ve secdeden doğrulunca ve diğer rükünler arasında mafsallar mutmain (her âzâ kendi mahallinde müstekar) oluncaya kadar beklemektir.
  S-2:Kişi namaz içinde imamından başkasının yanlışını söylerse ne olur?
  C-2: Namaz içinde imamından başkasının yanlışını söylemek namazı bozar.
  S-3:Bir günde kaç rekat farz namaz vardır? Taksim ediniz?
  C-3:Sabah 2, Öğle 4, İkindi 4, Akşam 3, Yatsı 4 olmak üzere, 17 rek'attir.
  S-4:Yalnız namaz kılan kimse teşrik tekbiri getirir mi?
  C-4:Bu tekbiri her mükellef kadın ve erkeğin, -Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister mukim olsun- farzın hemen akabinde okumaları vâciptir.
  S-5:Cenazenin başında kuranı kerim okunur mu?
  C-5: Vefat etmek üzere olan müslüman sağ tarafı üzerine yatırılarak yüzü kıbleye çevrilir. Yanında Kelime-i Şehâdet getirilir ve Yâsîn sûresi okunur.Yıkanın caya kadar yanında kuranı kerim okunmaz.

  KART:5
  S-1: Namazın rükünleri nelerdir? Secdeyi tarif ediniz?
  C-1:İftitah Tekbiri, Kıyam,Kırâat, Rükû,Secde,Ka’de-i ahîre. Namazın rükünlerinden beşincisi secdeSecde, rükû'dan doğrulduktan sonra alnını, burnunu, iki ayağının parmak uçlarını, iki eli ile iki dizini yani toplam yedi âzasını yere koymaktır. Secdede gözler burnun iki yanına bakar. Eller yüzün hemen iki yanında, parmaklar kapalı ve kıbleye doğru tutulur.
  S-2:Secdede 2 ayağını yerden kaldırmanın hükmü nedir?
  C-2 Secdede iki ayağını birden yerden kaldırmak namazı bozar.
  S-3:Birgünde kaç rekat sünneti müekkede namaz vardır? Taksim ediniz?
  C-3:Sabah 2, Öğle 4+2, Akşam 2, Yatsı 2 olmak üzere, 12 rek'attir.
  S-4:Üzerinde kaza borcu olan nafile namaz kılabilirmi?
  C-4: Kazâ borcu olan; 5 vakit namazın sünnetleri, teheccüd, evvâbin, duhâ, tesbih namazları ve mübârek gecelerde kılınan hâcet namazlarını ve sâir nâfileleri kılabilir. Bunları kılmasında hiç bir mahzur yoktur. (İbni Âbidiyn C. 1 S. 688.)
  S-5:Cenaze namazı kılmanın hükmü nedir?
  C-5: Cenâze namazı, vefat eden din kardeşlerimiz hakkında duâ olmak üzere bir farz-ı kifâyedir.

  KART:6
  S-1:Namazda secde azalarını sayınız?
  C-1: Namazda secde azaları alnını, burnunu, iki ayağının parmak uçlarını, iki eli ile iki dizini toplamyedi âzasını yere koymaktır.
  S-2:Namazın adablarından bazılarını sayınız? (en az 7)
  C-2:Müezzin kaamet getirirken: "Hayye-ale'l-felâh" dediğinde beklemeden ayağa kalkmak. İftitah tekbirinde baş parmaklarını kulak yumuşağına temas ettirmek,Kıyâmda secde yerine bakmak, Rükû'da ayağının uçlarına bakmak, Rükû ve secde tesbihlerini beş veya yedi defa okumak, Alnından evvel burnunu yere koymak, Secdede burnunun iki tarafına bakmak, Selâmda omuzlarına bakmak.
  S-3:Sehiv secdesi ne zaman icab eder?
  C-3: Sehiv secdesi namaz içindeki bir vâcibin terk veyâ tehir edilmesinden, Farzın ise sâdece geciktirilmesinden dolayı lâzım gelir. Farzın terk edilmesinde ise, sehiv secdesi kâfi gelmez; namazın yeniden kılınması gerekir.
  S-4:Cuma namazından sonra kılınan 4 rekatli namaza nasıl niyet edilir?
  C-4: Cuma namazından sonra kılınan 4 rekatli namaz zuhr-i ahîr dir. Buna şöyle niyet edilir: "Niyet ettim edâsı üzerime farz olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına."
  S-5:Teheccüt namazının vakti ne zamandır?
  C-5: Teheccüd vakti, gece, öğlenin girdiği vakitte başlar, imsak vaktine kadar devam eder. Meselâ: gündüz öğle vakti saat 12'00'de ise gece saat 12'00 de teheccüd vakti giriyor demektir.

  KART:7
  S-1: Namazın rükünleri nelerdir? Kıyamı tarif ediniz?
  C-1: İftitah Tekbiri, Kıyam, Kırâat, Rükû, Secde, Ka’de-i ahîre. Namazın rükünlerinden ikincisi kıyam yâni ayakta durmaktır. Kıyam, farz ve vâcip namazlarda şarttır. Ayakta durmaya imkânı olanın oturarak kılması câiz değildir.
  S-2:Namazın sünnetlerinden 10 tanesini sayınız?
  C-2 Sübhâneke okumak, Eûzü ve besmele okumak, Her rek'atta Fâtiha'dan önce besmele okumak, Fâtiha'dan sonra "Âmîn" demek, Rükû'a ve secdeye iner ve kalkarken tekbir almak, Rükû'da üç kere tesbih okumak, İmam, rükû'dan kalkarken "Semiallâhü limen hamideh" demek, Cemâat, rükû'dan kalkarken "Rabbenâ leke'l-hamd" demek, Yalnız kılanın her ikisini de söylemesi, Secdede üç kere tesbih okumak, Son ka'dede Peygamber Efendimiz'e salevât okumak.
  S-3:Sünnet-i Müekkedenin terkinde sehiv secdesi icap eder mi?
  C-3: Sehiv secdesi namaz içindeki bir vâcibin terk veyâ tehir edilmesinden, Farzın ise sâdece geciktirilmesinden dolayı lâzım gelir. Sünnetin terkinde icab etmez.
  S-4:Bayram namazı kimlere vacibdir?
  C-4:Kendilerine Cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları vâciptir.
  S-5:Vefat etmek üzere olan müslümana ne yapılır?
  C-5: Vefat etmek üzere olan müslüman sağ tarafı üzerine yatırılarak yüzü kıbleye çevrilir. Yanında Kelime-i Şehâdet getirilir ve Yâsîn sûresi okunur.

  KART:8
  S-1:Namazın rükünlerini sayıp farz olan kıratı izah ediniz.Kıraat miktari ne kadardır?
  C-1: İftitah Tekbiri, Kıyam, Kırâat, Rükû, Secde, Ka’de-i ahîre. Namazın rükünlerinden üçüncüsü kırâattır. Bu da namaz kılanın kendisi işitecek derecede Kur'ân-ı Kerîm âyetlerinden bir mikdar okumasıdır.Kırâat, vitir ile nâfilelerin ve iki rek'atli farzların her rek'atinde, dört rek'atli farzların ise ilk iki rek'âtinde farzdır. Son iki rek'âtinde okumak ise sünnettir.Farz olan kırâat miktarı, üç kısa âyet veya bu miktarda uzun bir âyettir.
  S-2:Başı açık namaz kılmanın hükmü nedir?
  C-2: Başı açık namaz kılmak mekruhdur. (Alçak gönüllülük maksadıyla olursa mekruh olmaz.)
  S-3:Vacibin terkinden dolayı yapılan sehiv secdesinin hükmü nedir?
  C-3: Sehiv secdesi: namazda unutma veya gafletle yapılan bir noksanlık veya fazlalıktan meydana gelen hatâyı düzeltmek için yapılması vâcip olan secdedir.
  S-4:Teşrik tekbiri nedir? Ne zaman getirilir?
  C-4: Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbiri okumak vâciptir.Teşrik tekbiri şöyledir:

  اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَِللهِ الْحَمْدُ
  S-5:Kefen nedir?Neden ibarettir?Cenaze nasıl kefenlenir?
  C-5: Kefen; vefat eden müslümanın, sarılıp kabre konulduğu bezdir.Kefen; erkekler için, kamis, izar, lifâfe; kadınlar için ise, kamis, izar lifâfe, baş örtüsü ve göğüsler üzerine bağlanan bezden ibarettir. Cenâze, kamis ile boynundan ayağına kadar, izar ile de başından ayağına kadar kefenlenir. Lifâfe ile de baştan ayağına kadar sarılıp dürülür ve iki ucu bağlanır.Kefende, sol taraf sağ taraf üzerine dürülür. Cep ve yaka yapılmaz ve kenarları dikilmez.Kadınlarda; baş örtüsü kamisin üzerine, lifâfenin altına gelecek şekilde örtülür.

  KART:9
  S-1:İftitah tekbirinde eller kaldırılmazsa ne gerekir?
  C-1: İftitah tekbiinde elleri kaldırmak sünnet olduğu için bir şey gerekmez.
  S-2:Namazın mekruhlarından 10 tanesini sayınız?
  C-2:Özürsüz bağdaş kurmak, İnsan yüzüne karşı kılmak, Gerinmek, Esnemek ,İmamdan evvel rükû'a gitmek, İmamdan evvel rükû'dan kalkmak, İmamdan evvel secdeye gitmek, İmamdan evvel secdeden kalkmak, Besmele" ve "âmin"i açıktan okumak, Kırâatı rükû'a inerken tamamlamak,
  S-3:Bir günde kaç rekat vacib namaz vardır taksim ediniz?
  C-3:Sadece vitir namazı olmak üzere, 3 rek'attır.
  S-4:Hangi namazlar vaktinde kılınmadığında kazaya kalır?
  C-4:Beş vakit farz namazları ve vitir namazı kazaya kalır.
  S-5:Gayrı müslimin cenaze namazı kılınırmı?cenazede sehiv secdesi yapılırmı?
  C-5: Gayrı müslimin cenaze namazı kılınmaz,cenaze namazında sehiv secdesi yoktur çünkü 4 tekbir bir kıyamla eda edilir.

  KART:10
  S-1: Namazın rükünlerini sayıp kadei ahireyi tarif ediniz?
  C-1: İftitah Tekbiri, Kıyam, Kırâat, Rükû, Secde, Ka’de-i ahîre. Namazın rükünlerinden altıncısı ka'de-i ahîredir ki, son oturuş demektir.Ka'de-i ahîre, namazın sonundaki oturuşta "Et-tehıyyâtü"yü okuyacak kadar oturmaktır.
  S-2:Namazı bozan şeylerden 10 tanesini sayınız?
  C-2:Sakız çiğnemek, Bir rükünde üç kere kıl koparmak, Bir rükünde, herhangi bir yerini elini kaldırmak sûretiyle üç kere kaşımak, Bir rek'atta iki saf miktarı yürümek, Saç veya sakalını taramak, Secdede iki ayağını birden yerden kaldırmak. Secdede iki ayağını birden yerden kaldırmak, "Ah!" diye inlemek, Ağlamak, (Eğer ağlamak Allâh korkusundan olursa namaza zarar vermez)
  S-3:Omuzu açık ve kolları sıvalı olarak namaz kılmanın hükmü nedir?
  C-3: Omuzu açık ve kolları sıvalı olarak namaz kılmak mekruhdur.
  S-4:Sabah namazı kılındıktan sonra kerahat vaktine kadar namaz kılınırmı?
  C-4:Kılınmaz çünkü o vakitte sadece sabah namazı kılınır sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar nafile namaz yoktur kılınırsa mekruhdur. Hatta sabah namazının farzından sonra sünnetini kılmak bile mekruhdur.
  S-5:Ölen kimsenin ruhu için ne yapılır?
  C-5: Ölen kimsenin rûhu için Kelime-i Tevhîd ve Kur'ân-ı Kerîm hatimleri yaptırılıp ruhuna hediye edilmelidir. Bu ve benzeri hatimlerde ölü için çok büyük ecir, sevap ve fâide vardır. Yine ölünün rûhu için sadaka verip hayırlar yapmalı, fakirlere yardım ve ikramda bulunulmalıdır.

  KART:11
  S-1:Oturarak namaz kılan ruku ve secdeyi nasıl yapar?
  C-1:Oturarak namaz kılan, rükû' için başını dizleri hizâsına kadar eğer.Şayet secdeye gidemiyorsa ima ile secde yapar (Başını rükü dakinden birazdaha fazla eğer.)
  S-2:Dört rekatli bir Farzın ilk oturuşunda salli ve barik okumanın hükmü nedir?
  C-2: Ka'delerde et-Tehıyyâtü okumak,namazın vaciplerindendir salli barik okunursa sehiv secdesi icap eder.
  S-3:Bir günde kaç rekat sünneti müekkede namaz vardır.Taksim ediniz?
  C-3: Sünnet-i müekkedeler:Sabah 2, Öğle 4+2, Akşam 2, Yatsı 2 olmak üzere, 12 rek'attir.
  S-4:Kerahat vakitlerinde kaza namazı kılınabilir mi?
  C-4: Kerahat vakitlerinde kazaya kalmış farz namazlar, vâcip namazlar, kerâhet vaktinden önce hazırlanmış cenazenin namazı kılınmaz. Yine önceden okunmuş bir secde âyetinden dolayı tilâvet secdesi de yapılmaz. Aksi takdirde iâdeleri lâzımdır.
  S-5:Cenaze namazı nasıl kılınır?
  C-5. Cenâze namazı dört tekbir ve kıyâmla edâ edilir. Bu namazda secde ve rükû yoktur.İmam, ölünün göğsü hizasında durur. Cemâat da arkasında saf tutar. Cemâata ölünün erkek veya kadın olduğu duyurulur, ona göre niyet edilir. Yâni "Allâh için namaza, meyyit için duâya, er kişi (veya hâtun kişi) niyetine uydum hâzır olan imâma" diye kalben niyet edip imamın arkasından tekbir alınır. İlk tekbiri alırken eller kulak hizâsına kadar kaldırılıp göbek altında bağlanır, Sübhâneke, "ve celle senâüke" ile okunur.Bundan sonra eller kaldırılmadan ikinci bir tekbir alınır. Bu tekbirleri imam âşikâr, cemâat ise gizli alır. "Allâhümme salli ve Allâhümme bârik..." okunur. Bundan sonra üçüncü tekbir alınır ve cenâze duâsı okunur.Cenâze duâsını bilmeyenler burada "Allâhümme innâ nesteıynüke..." yi yâni kunut duâsını veya duâ niyeti ile Fâtiha-i şerîfeyi okurlar. Daha sonra dördüncü tekbir alınır, eller yan tarafa bırakılıp selâm verilir.

  KART:12
  S-1:Nafile namazda kıyam farz mıdır?
  C-1:Kıyam, farz ve vâcip namazlarda şarttır. Ayakta durmaya imkânı olanın oturarak kılması câiz değildir. Sabah namazının sünneti dışında, sünnet ve müstehap namazlar, bir özür bulunmasa da oturarak kılınabilir. Fakat, efdâl olan ayakta kılmaktır.
  S-2:Tahıyyatta erkeğin sol ayağı üzerine oturup sağ ayağını dikmesi nedir?
  C-2: Tahıyyatta erkeğin sol ayağı üzerine oturup sağ ayağını dikmesi sünnettir.
  S-3:Cemaatle kılınması farz olan namaz hangisidir?
  C-3:Cuma namazı cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan bir namazdır.
  S-4:Namazını kılmayan kimse sadaka verse olurmu?
  C-4:Vermesi lazımdır çünkü sadaka Nisaba mâlik olan her müslümana vâciptir. Vâcip olmasının şartları:Müslüman olmak, hür olmak ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisâp miktarı mala sahip bulunmaktır.
  S-5:Cenaze namazının kılınabilmesi için aranan şartlar nelerdir?
  C-5: Cenâze namazının kılınması için aranan şartlar şunlardır:Ölenin müslüman olması. Müslüman olduğu bilinmeyen, bu hususta hâli gizli olan kimsenin cenâze namazı kılınmaz. Ölenin müslüman olduğuna muteber şâhid ve delil lâzımdır. Ölünün yıkanarak temiz kefene sarılmış olması. Ölünün, imam ve cemaatin önünde olması. Ölünün tamamının veya bedeninin çoğunun mevcut olması. Eğer bedeninin çoğu gitmiş veya başsız olarak yarısı varsa namazı kılınmaz, yıkanmaz. Bir beze sarılarak gömülür.

  KART:13
  S-1:Üç ve Dört rekatlı farz namazlarda 3.ve 4. rekatlarda kıraat nedir?
  C-1: Kırâat, vitir ile nâfilelerin ve iki rek'atli farzların her rek'atinde, dört rek'atli farzların ise ilk iki rek'âtinde farzdır. Son iki rek'âtinde okumak ise sünnettir.
  S-2:Rükü ve secde tesbihlerini 5 veya 7 defa okumanın hükmü nedir?
  C-2:Namazın adabındandır.
  S-3:Cuma namazının vucubunun şartları nelerdir?
  C-3: Vücûbunun, yâni müslüman üzerine farz olmasının şartları, Sıhhatinin, yâni nın sahih olmasının şartları. nın Vücûbunun Şartı Yedidir:Erkek olmak, (Kadın ve hünsâ olmamak.) Hür olmak, (Esir veya hapis olmamak.) Mukim olmak (Seferî olmamak), Sıhhatli olmak (Namaza gidemeyecek kadar hasta olmamak), Gözleri sağlam olmak (Âmâ olmamak), Ayakları sağlam olmak (Kötürüm olmamak), Namaza gitmeye mâni ve gitmemeyi mübah kılan bir özrü bulunmamak (Düşman korkusu, şiddetli yağmur, çamur gibi şeyler cumaya mâni hallerdir.)
  S-4:Devamında büyük fayda olan nafile namaz hangisidir?
  C-4:Teheccüt namazıdır. Çünkü peygamberimiz(sav) üzerine vacibti.
  S-5:Kabir suali ne demaktir?
  C-5: İnsan öldükten sonra kabre konulunca ona iki melek gelip; rabbinden, dininden, peygamberinden, kitabından, suâl sorarlar.


  KART:14
  S-1:Dört rekatli bir farzın ilk oturuşunda salli barik okumanın hükmü nedir?
  C-1: Ka'delerde et-Tehıyyâtü okumak,namazın vaciplerindendir salli barik okunursa sehiv secdesi icap eder.
  S-2:Kadınla perdesiz bir hizada durup ayrı ayrı namazları kılan erkeğin namazı bozulur mu?
  C-2:Kadınla, perdesiz bir hizada durup ayrı ayrı namaz kılmak,namazın mekruhlarındandır.
  S-3:Cuma namazının sihhatinin şartları nelerdir?
  C-3: Cuma namazının Sıhhatinin Şartı Altıdır:Cuma namazı kılınacak yer, şehir olmak (izin ve berât verilen köylerde de kılınabilir), Emir veya vekilinin kıldırması, Öğle namazı vaktinde kılınması, Cemaatin huzurunda hutbe okumak, İmamdan başka üç kişi bulunmak, Cuma kılınan yer herkese açık olmak.
  S-4:Peygamberimiz (s.a.v.)’e vacip olan nafile namaz hangisidir?
  C-4:Teheccüt namazıdır.
  S-5:Kabir sual ve cevapları nelerdir?
  C-5: Kabirde Suâl ve Cevapları:Rabbin kimdir? Rabbim, Allâhü Teâlâ. Dinin nedir? Dinim, Din-i İslâm. Peygamberin kimdir? Peygamberim, Muhammed aleyhisselâm. Kitabın nedir? Kur'an-ı Azimüşşândır. Kıblen neresidir? Kıblem, Kâbe-i Muazzama. Kimin zürriyyetindensin? Hz. Âdem aleyhisselâmın zürriyetindenim. Hangi millettensin?Milletim, Millet-i İbrahim aleyhisselâm, Mü'minim Hakkâ, Müslümanım Elhamdülillah.

  KART:15
  S-1:Kade-i ahirede kadınve erkeklerin oturuş şekilleri, nasıl olmalıdır?
  C-1: Kaadede erkekler, sağ ayaklarının parmakları kıbleye gelecek şekilde çevirir ve sol ayağını yatırarak iki ayağı üzerine oturur. Kadınlar ise iki ayaklarını sağa çıkararak uylukları üzerine oturur. Kadınların bu oturma şekline teverrük denir. Kaadede eller dizlerin üzerine kıbleye doğru serbest olarak konur.
  S-2:Namaz içinde işitilecek şekilde üflemek namazı bozar mı?
  C-2:Namazı bozar.
  S-3:Kadınlara ve musafire Cuma namazı farz mıdır?
  C-3: Kadınlara ve musafire Cuma namazı farz deyildir çünkü Cuma namazının vucubunun şartlarında erkek olmak ve mükim olmak kaydı geçiyor oyüzden kadına ve müsafire farz deyildir.
  S-4:Nafile namaz ile alakalı hadis-i kudsîyi okuyunuz?
  C-4: "Kulum farzlarla benim azabımdan kurtulur, nâfilelerle de bana yaklaşır." buyuruyor
  S-5:Kabirleri ziyaretin hükmü nedir?Neler okunur?
  C-5: Erkek ve kadınlar için kabirleri ziyâret menduptur. Zi-yaret esnasında, 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı Şerîf okunur ve hediye edilir. Bununla birlikte Yâsîn-i Şerîf ve Elhâkümüt-tekâsür sûrelerini de okumak müstehabdır.

  "gülüşümde bile hüzün var benim,
  hüzünle örülmüş beyaz kefenim,
  yüzümde çizgiler destesi hüzün,
  içimde hayatın bestesi hüzün...."
  Bugün daha bir durgun,bugun daha bir yalnız,
  birşeyler oku susma hafız...

 3. #3
  Güvenlik *~*DeMa*~* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.10.2007
  Bulunduğu yer
  Bilinmeyen bi alemden
  Mesajlar
  2.582

  Standart

  İLMİHAL KART SUAL VE CEVAPLARI - 3

  KART:1

  S.1- Misafir kime denir?
  C.1-Sefer, karada deve ile veya yaya yürüyüşle on sekiz saatlik (bugünkü ölçü ile doksan kilometrelik), denizde ise altmış millik bir mesafeye gitmektir. Bu kadar mesafesi bulunan bir yere yolculuk yapana şer'an "müsâfir" denir.
  S.2- Orucun farzlarını sayınız?
  C.2- Niyet etmek Niyetin ilk ve son vaktini bilmek, İkinci fecirden itibaren güneş batıncaya kadar, orucu bozan şeylerden kendini tutmaktır. Oruca başlama zamanına "imsak", orucu açmaya da "iftar" denir.
  S.3- Göze ilaç damlatmak orucu bozar mı?
  C.3-Göze ilaç damlatmak,Orucu bozmaz.
  S.4- Haccın edasının farz olmasının şartlarını sayınız?
  C.4- Vücudun sıhatte olması, Yol emniyetinin bulunması, Kadının, kocası veya mahreminin (oğlu, kardeşi, babası gibi, nikâhlanması câiz olmayan bir yakınının) yanında bulunması. Kocası ölen veya boşanmış olan kadının iddetinin bitmiş olması, Hapislik gibi bir engelin bulunmaması.
  S.5-Cihad nedir? Mücahid kime denir?
  C.5-Cihad, sırf Allâhü Teâlânın dinini yaymak için yapılan gayretlerdir. Bunu yapan kimseye mücahid denir.

  KART:2
  S.1- Vatan kaç kısımdır? Nelerdir? Vatanın kısımlarını tarif ediniz?
  C.1- Vatan-ı aslî, Vatan-ı ikâmet, Vatan-ı süknâ. Vatan-ı aslî: İnsanın doğduğu veya evlendiği yerdir. Orada doğmamış ve evlenmemişse de yaşamaya niyet edip, ayrılmak istemediği yere de vatan-ı aslî, denir. Vatan-ı aslî, ancak diğer bir vatan-ı aslî ile bozulur. Vatan-ı ikâmet: Müsâfirin en az 15 gün kalmaya niyet ettiği ve asıl vatanına en az 90 kilometre mesafede bulunan yerdir. Burada, namazlar kısaltılmadan 4 rek'at kılınır. Vatan-ı ikâmet, diğer bir vatan-ı ikâmet ile ve vatan-ı asliye dönmekle bozulur. Vatan-ı ikâmet, vatan-ı süknâ ile bozulmaz. Vatan-ı süknâ: Müsâfirin 15 günden daha az bir müddet için oturmaya niyet ettiği ve asıl vatanına 90 kilometre veyâ daha fazla bir mesâfede bulunan yerdir. Süknâ vatanında 4 rek'atli farz namazlar iki rek'at kılınır.
  S.2-Orucun kısımlarını sayıp Vacip orucu açıklayınız?
  C.2-Farz, Vâcip, Sünnet, Mendûp, Nâfile, Mekruh. Vâcip Oruç: Bozulan nâfile orucun kazâsı ve adak orucu.
  S.3- Teravih namazının hükmü nedir? Kaç rekattir?
  C.3- Terâvih namazı ramazan ayının sünnetidir.Kadın ve erkeğe sünnet-i müekkede olup yirmi rek'attir. Cemaatle kılmak sünnettir. Tek başına da kılınabilir. Yatsı namazından sonra, vitir namazından evvel kılınır.
  İki veya dört rek'atte bir selâm verilir. Her selâmdan sonra biraz oturmak sünnettir. Bu esnada salevât-ı şerîfe, salât-ı ümmiye, âyet veya duâlar okunur.
  S.4- Kadının hacca gidebilmesinin şartları nelerdir?
  C.4- Kadının, kocası veya mahreminin (oğlu, kardeşi, babası gibi, nikâhlanması câiz olmayan bir yakınının) yanında bulunması. Kocası ölen veya boşanmış olan kadının iddetinin bitmiş olması.
  S.5-Cihat niçin yapılır?
  C.5-. Cihad, i'lâ-i kelimetullah için yapılır. Yâni kelime-i tevhidin nurunu yaymak, bu nurla müşerref olanların imânını küfürden korumak, bu nurla müşerref olmayanlara da bu nuru aşılamak için yapılır. Hak ile bâtıl çeşitli şekil ve sûrette dâimî mücâdele hâlinde olduklarından cihâd da her yerde, her zaman kıyâmete kadar vardır.

  KART:3
  S.1- Seferde 4 rekatli sünnetler nasıl kılınır?
  C.1-Müsafir sadece 4 rekatli farzları iki kılar diyerlerini aynen olduğu gibi eda eder.
  S.2- Orucun kısımlarını sayıp Sünnet orucu açıklayınız?
  C.2- Farz, Vâcip, Sünnet, Mendûp, Nâfile, Mekruh.Sünnet Oruç: Muharrem ayının 9'uncu günüyle beraber Âşûre günü yâni 10'ncu günü tutulan oruçtur.
  S.3- Teravih namazı nasıl kılınır?
  C.3- İki veya dört rek'atte bir selâm verilir. Her selâmdan sonra biraz oturmak sünnettir. Bu esnada salevât-ı şerîfe, salât-ı ümmiye, âyet veya duâlar okunur.İmam, terâvih kıldırırken arkasındaki cemaatin durumunu nazar-ı itibâra alır; Şâfiî mezhebinden olanlar da varsa iki rek'atte bir selâm verir.
  S.4- Kurban kesmek kimlere vaciptir?
  C.4- Kendisine fıtır sadakası vâcip olan kimselere kurban da vâciptir. Yâni nisaba mâlik olan hür, mukîm, her müslümana vâciptir.
  S.5- Cihat kaç şekildir? Nelerdir?
  C.5- İlâ-i kelimetillah için yapılır. Yâni kelime-i tevhidin nurunu yaymak, bu nurla müşerref olanların imânını küfürden korumak, bu nurla müşerref olmayanlara da bu nuru aşılamak için yapılır. Bu zahiri cihaddır. Diğeri ise nefis ile yapılan cihaddır.

  KART:4
  S.1- Vatan-ı ikame ne ile bozulur?
  C.1- Vatan-ı ikâmet, diğer bir vatan-ı ikâmet ile ve vatan-ı asliye dönmekle bozulur. Vatan-ı ikâmet, vatan-ı süknâ ile bozulmaz
  S.2- Geceden niyet icap eden oruçları söyleyiniz?
  C.2- Geceden niyet icap eden oruçlar: Ramazanın kazâsı, nâfileden bozulan ve gününe gün tutulan oruç, keffâret oruçları, zamanı belli olmayan nezir oruçları. Bunlarda mutlaka geceden niyet şarttır.
  S.3- Kan aldırmak orucu bozar mı?
  C.3-Kan aldırmak mekruhtur.
  S.4- Kurban nasıl kesilir?
  C.4-Kurbanlık hayvan incitilmeden kıbleye karşı yatırılır. Ayakta iken duâsı okunur.
  Üç defa “Allâhü ekber, Allâhü ekber lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhilhamd” diye tekbir alınır ve niyet edilir
  S.5- Allâh’ın rahmetinden ümit kesmek nedir?
  C.5-İmanı zayıflatır ve imansız gitmeye sebep olur.

  KART:5
  S.1- Vatan-ı sükna’da 4 rekatli farzlar 2 rekat kılınır mı?
  C.1- Süknâ vatanında 4 rek'atli farz namazlar iki rek'at kılınır.
  S.2- İmsak ve iftar ne demektir?
  C.2- Oruca başlama zamanına "imsak", orucu açmaya da "iftar" denir.
  S.3- Zekatın farz olmasını şartı nelerdir?
  C3- Zekâtın farz olmasının şartı: Bâliğ (ergen), akıllı ve hür olan ve borcu bulunmayan müslümanın, aslî ihtiyacından fazla olarak üzerinden bir yıl geçen nisap miktarı mala mâlik olmasıdır. Nisap miktarı malda, ayrıca nemâ (üreme, çoğalma) da şarttır. Altın ve gümüş, çoğalmasa da, nisap miktarı olunca zekâtları verilir.
  S.4- Kurban eti kaça taksim edilir kimlere verilir?
  C.4- Kurbanın eti üçe taksim edilir. Bir parçası kendi ailesine nafaka, ikinci parçası dost ve ahbaba ziyafet, üçüncü parçası da fakirlere sadaka olarak verilir.
  S.5- Ruhi Hayvanî'nin veziri nedir? Zevki nedir?
  C.5- Ruh-i hayvanînin veziri aklı maâş ve mercii (danışmanı) Şeytan'dır. Ruh-i hayvanînin zevki, yiyip içmek, giyip kuşanmaktır.

  KART:6
  S.1- Sefer ne demektir?
  C.1- Sefer, karada deve ile veya yaya yürüyüşle on sekiz saatlik (bugünkü ölçü ile doksan kilometrelik), denizde ise altmış millik bir mesafeye gitmektir.
  S.2- Orucun kısımlarını sayıp farz orucu açıklayınız?
  C.2- Oruç altı kısımdır:Farz, Vâcip, Sünnet, Mendûp, Nâfile, Mekruh. Farz Oruç: Ramazan orucunun edâ ve kazâsı ve keffâret orucu.
  S.3- Sadaka-ı fıtır ne zaman vacip olur?
  C.3- Ramazan ayında verilmesi vâcip olan bir sadakadır. Nisaba mâlik olan her müslümana vâciptir
  S.4- Haccın sıhhatinin şartlarını sayınız?
  C.4- İhram (Hac niyeti ile ihrama girmek), Zaman (Zilhicce ayı), Mekân (Kâbe ve Arafat), İslâm. (Yani müslüman olmak)
  S.5- İnsanda kaç ruh vardır? Nelerdir?
  C.5- İnsanda iki ruh vardır: Birine ruh-i hayvânî , birine ruh-i sultânî denir.

  KART:7
  S.1- Seferilik hükümleri ne zaman başlar?
  C.1- Hangi vasıta ile ve ne kadar kısa zamanda giderse gitsin, niyet edip yola çıkan kimse sefer hükümlerine tâbidir. Müsâfir, köyün veya şehrin evleri hududunu çıkınca seferîdir.
  S.2- Oruç ne demektir?
  C.2- Oruç, ibâdet niyetiyle imsaktan güneş batıncaya kadar, yemekten, içmekten ve cinsî münâsebetten kendini men etmektir.
  S.3- Teravih namazının vakti ne zamandır?
  C.3- Yatsı namazından sonra, vitir namazından evvel kılınır.
  S.4- Kurban nedir?
  C.4- Kurban, Allâhü Teâlâ'ya yakınlık için, ibâdet niyetiyle kurban bayramı günlerinde, kurbana müsait bir hayvanı kesmektir.
  S.5- Müslümanın cemiyet içindeki vazifelerini sayınız?
  C.5- Komşu Hakkına Riâyet, Müsâfire Karşı Vazifelerimiz, Başkalarının haklarını tanımak ve hiç kimseye zarar vermemek, nâmus ve mülk haklarına riâyet etmek, İyilik yapmak, kimseye haset etmemek, Başkaları ile istihzâ ve alay etmemek, Başkalarının ayıplarını ortaya çıkarmamak.

  KART:8
  S.1- Vatanı asli ne ile bozulur?
  C.1-Vatan-ı aslî, ancak diğer bir vatan-ı aslî ile bozulur. Meselâ, insanın doğup büyüdüğü yer asıl vatanı iken, başka bir şehirden evlense ve eşinin doğup büyüdüğü yerde devamlı kalmaya niyet etse, kendi doğduğu yer asıl vatan olmaktan çıkar.
  S.2- Orucun kısımlarını sayıp Nafile orucu açıklayınız?
  C.2-Farz,Vâcip,Sünnet,Mendûp,Nâfile,Mekruh.Nâfile Oruç: Şu zikrettiğimiz oruçlardan başka mekruh olmayan oruçlar nâfiledir.
  S.3- Oruçluya mekruh olan şeylerden 7 tanesini sayınız?
  C.3- Zaruretsiz bir şey tatmak, Zaruretsiz bir şey çiğnemek, Önceden çiğnenmiş ve tadı kalmamış bir sakızı çiğnemek, Öpmek, Kişinin eşiyle sarılması ve kucaklaşması, Tükrüğünü ağzında biriktirip yutmak, Kan aldırmak.
  S.4- Kurban ne zaman kesilir?
  C.4- Kurbanın kesilecek vakti, Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Ancak, günlerin tesbitindeki hesap hataları göz önünde bulundurulmalı ve imkân nisbetinde üçüncü güne bırakmamaya gayret etmelidir. Zaten efdal olan da birinci günü kesmektir.
  S.5- 54 farzdan 15 tanesini yazınız?
  C.5- Nîmete karşılık şükretmek, Belâya sebretmek, Günahlara tevbe etmek, İbâdetleri ihlâs ile yapmak, Şeytânı düşman bilmek, Kur'ânı delil tanımak, Ölüme hazırlıklı olmak, İyiliği emredip kötülükten alıkoymak, İlim öğrenmeye çalışmak, Kötü zandan sakınmak, İstihzâ (alay) etmemek, Harama bakmamak, Dâima doğru olmak, Şımarıklık ve azgınlığı terketmek, Sihir yapmamak, Ölçü ve tartıda doğru olmak, Allâh'ın azabından korkmak,

  KART:9
  S.1- Vatan-ı sükna ile vatan-ı ikame bozulur mu?
  C.1-Vatan-ı ikâmet , diğer bir vatan-ı ikâmet ile ve vatan-ı asliye dönmekle bozulur. Vatan-ı ikâmet, vatan-ı süknâ ile bozulmaz.
  S.2- Orucun kısımlarını sayıp Mekruh orucu açıklayınız?
  C.2- Farz, Vâcip, Sünnet, Mendûp, Nâfile, Mekruh. Mekruh Oruç: Yalnız âşûre gününde (dokuzuncu veya onbirinci günü ile beraber olmadan) tutulan oruçtur. Ramazan bayramının birinci, kurban bayramının 1, 2, 3 ve 4'üncü günleri oruç tutmak tahrîmen mekruhtur.
  S.3- Zekat nedir?
  C.3- Zekat; zekâta mahsus malı, hususî şartlarıyla müstehak olana temlik ederek vermektir. Bu itibarla, zekât verecek kimse zekâta niyet ederek bir fakiri doyursa, temlik olmadığından zekâtını ödemiş sayılmaz.
  S.4- Kurban kesilirken nasıl niyet edilir?
  C.4- Yâ Rabbi! Şu vücûdum sana karşı o kadar hata, o kadar isyân etti ki, affedilebilmem için bu vücûdu sana kurban etmem icabediyor. Fakat sen şerîatınla insan kurban etmeyi haram kıldığından vücûduma bedel olarak bu hayvanı kesiyorum, kabul eyle Yâ Rabbi, Bismillâhi Allâhü ekber.” deyip kurban kesilir.
  S.5- Cihat-ı batınî nedir?
  C.5- Bâtınî cihad bu insanın kendi vücudundaki nefsine karşı yaptığı cihattır. Bu ise cihatların en büyüğüdür.

  KART:10
  S.1- Dört rekatli farzları seferde 4 kılana ne lazım gelir?
  C.1-Bir kimse dört rek'atli farzları, Seferî iken dört kılarsa hatâ etmiş olur. Bundan dolayı istiğfar etmesi lâzım gelir. Ayrıca selâmı tehir etmiş olduğundan dolayı sehiv secdesi icâbeder.
  S.2- Orucun kısımlarını sayıp Mendüp orucu açıklayınız?
  C.2- Farz, Vâcip, Sünnet, Mendûp, Nâfile, Mekruh. Mendûp Oruç: Her aydan tutulan 3 gün oruç. O üç günün "eyyâm-ı biyz" yani Arabî ayın 13,14,15 inci günleri olması da mendûptur.
  S.3- Zekatta nisap nedir?
  C.3- Nisap: Zekâtın vâcip olması için dinin koyduğu bir ölçüdür ki, bu da kişinin borcundan hariç 20 miskâl (80.18 gram) altın veya bunun değerinde para ve ticaret malıdır.
  S.4-Kadınlar kurban kesebilir mi?
  C.4- Nisaba mâlik olan hür, mukîm, her müslümana vâciptir.
  S.5- Ruhi sultanın veziri nedir? Zevki nedir?
  C.5- Ruh-i sultanînin de veziri aklı maâd ve şeyhulislâmı melektir. Ruh-i sultanînin zevki, zikir, fikir , ibâdet ve Allâh'ın emirlerine itâat ve yasaklarından kaçınmaktır.

  KART:11
  S.1- Seferde kazaya kalan 4 rekatli farz namazlar mükim iken kaç rekat olarak kaza edilir?
  C.1- Mukim iken kazâya bırakmış olduğu dört rek'atli namazları ise, seferde iken de dört rek'at olarak kazâ eder.
  S.2- Geceden niyet icap etmeyen oruçları sayınız?
  C.2- Geceden niyet icap etmeyen oruçlar: Ramazan ayında tutulan oruç, zamanı muayyen olan nezir ve nâfile oruçlar. Bunlara geceden niyet şart değildir. Gece niyet yapılabildiği gibi, gündüzün kaba kuşluğa kadar da niyet yapılabilir. Ramazan günlerinde ister mutlak oruca niyet edilsin, isterse nâfileye veya başka bir vâcipe niyet edilsin, oruç ramazan orucu olur.
  S.3- Sadaka-i Fıtır ne zaman verilir?
  C.3- Vâcip olmasının vakti, ramazan bayramı günü tan yerinin ağarmasıyla, bayram namazından çıkma zamanına kadardır. Vaktinden evvel verilmesi de câizdir.
  S.4- Öşür ne demektir?
  C.4- Öşür, arâzi mahsüllerinin zekâtıdır ve çıkan mahsûlden onda birini vermektir. Şâyet arâzi para ile sulanıyorsa yirmide biri verilir
  S.5- Günah nedir? Kaç kısımdır?
  C.5- Günah: Allâh'ın haram kıldığı herhangi bir şeyi yapmaktır. Büyük Günahlar, Küçük Günahlar.

  KART:12
  S.1- Tilavet secdesi nedir? Kaç yerde yapılır?
  C.1- Kur'an-ı kerim'de tilâvet secdesi bulunan âyetlerin kenarında "Secde" diye yazılıdır. Kur'an okuyan kimse bu âyeti okuduğu zaman secde etmek üzerine vâcip olur. 14 yerde secde ayeti vardır; 14 yerde yapılır.
  S.2- Orucu bozup kaza icap ettiren şeylerden 10 tanesini yazınız?
  C.2- Oruç hatırında iken boğazına birşey kaçmak, Ağzına aldığı veya burnuna çektiği su boğazına kaçmak, Niyetin vakti geçip öğleden sonra niyet etmek, Unutarak yedikten sonra, orucu bozulmadığı halde herhangi birşeyi kasden yemek, Ağzına giren kar veya yağmur suyunu yutmak, İğne vurdurmak, Burnuna ilâç çekmek, Kulağına yağ akıtmak, Fecr-i sâdık doğmadığı zannı ile sahur yemek, Güneş battığı zannı ile iftar etmek . . .
  S.3- Sadaka-i Fıtır nedir? Kime vaciptir?
  C.3- Ramazan ayında verilmesi vâcip olan bir sadakadır. Nisaba mâlik olan her müslümana vâciptir.
  S.4- Haccın farz olmasının şartlarını sayınız?
  C.4- Müslüman olmak, Ergenlik çağına ulaşmış olmak, Akıllı olmak, Hür olmak, Aslî ihtiyaçlarına ve evine dönünceye kadar âile ferdlerine yetecek, yol ve vasıta masraflarını karşılayacak kadar paraya sahip bulunmak; İslâm memleketi olmayan yerde müslüman olan kişi, haccın farz olduğunu bilmek.
  S.5- Başlıca büyük günahları sayınız?
  C.5- Allâh'a ortak koşmak, Adam öldürmek, Nâmuslu kimseye iftira etmek, Zina etmek, Harpten kaçmak, Sihir yapmak ve yaptırmak, Yetim malı yemek, Ana ve babanın, meşrû isteklerine karşı gelmek. Harem-i şerifte günah işlemek. Fâizcilik yapmak, Hırsızlık yapmak, İçki içmek.

  KART:13
  S.1- Tilavet secdesi nasıl yapılır?
  C.1- Kur'an okuyan kimse bu âyeti okuduğu zaman secde etmek üzerine vâcip olur. Bu kimse, kıbleye döner, ellerini kaldırmadan "Allâhü Ekber" diye tekbir alarak secdeye varır. Secdede 3 kere "Sübhaane rabbiyel a'laa" der. Sonra tekrar "Allâhü Ekber" diye tekbir alarak doğrulur, ayağa kalkar. Ayağa kalkarken de "Semi'nâa ve eta'nâa gufraaneke rabbenâa ve ileykel masıyr" der.
  S.2- Ramazanda nafileye niyet eden kimsenin niyeti müteber midir?
  C.2- Ramazan günlerinde ister mutlak oruca niyet edilsin, isterse nâfileye veya başka bir vâcipe niyet edilsin, oruç ramazan orucu olur.
  S.3- Orucu bozup hem kaza hem de keffaret icap ettiren şeyleri sayınız?
  C.3- Bilerek yemek-içmek, Bilerek cinsî münâsebette bulunmak, Bilerek sigara içmek, Ermeni kili denilen toprağı veya çamurunu yahut yemeyi adet edindiği bir çamuru yemek, Gıybet ettikten sonra (orucu bozuldu diye) bilerek oru cu bozmak, Hanımının veya sevdiği bir kimsenin tükrüğünü yutmak.
  S.4- Zekat ile öşür arasındaki fark nedir?
  C.4- Zekat; zekâta mahsus malı, hususî şartlarıyla müstehak olana temlik ederek vermektir. Öşür, arâzi mahsüllerinin zekâtıdır ve çıkan mahsûlden onda birini vermektir.
  S.5- Küçük günahlara ısrar nedir?
  C.5- Devamlı yapılan küçük günahlar da büyük günah olur.

  KART:14
  S.1- Kandil gecesi nedir?
  C.1- İbâdetle tâatla ihyâ etmeye bilhassa kıymet verdiğimiz gecelere denir.
  S.2- İğne vurdurmak orucu bozar mı?
  C.2- Orucu bozup sadece kazâ icap ettirir.
  S.3- Orucu bozmayan şeyleri sayınız?
  C.3- Unutarak yemek, içmek ve cinsî münasebette bulunmak, Dokunmak ve oynaşmak veya öpmek ile değil de sırf bakmak veya düşünmekle meni gelmesi, Uyurken ihtilam olmak, Meni gelmeksizin öpmek, Delirmiş olarak sabahlamak, Ağza gelen balgamı yutmak, Burnuna inen akıntıyı yutmak, Kulağına su kaçmak, Dişleri arasında kalan nohuttan küçük bir şeyi yemek, Elinde olmayarak çok dahi olsa kusmak. Sürme çekmek, Gıybet etmek, Göze ilaç damlatmak.
  S.4- Haccı tarif ediniz?
  C.4- Hac, zilhicce ayında ihrama girerek arefe günü Arafat'ta vakfe yapmak, sonra da Kâbe'yi tavaf etmekten ibarettir.
  S.5- Hindi ve tavuktan kurban olur mu?
  C.5- Olmaz.

  KART - 15
  S.1- Kaç tane kandil vardır? Hepsini tarif ediniz?
  C.1- Beş tane kandil vardır: Mevlid kandili, Regaaip kandili, Mi'rac kandili, Berât kandili, Kadir gecesi. Mevlid kandili: Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir. Regaaib kandili: Hazret-i Âmine'nin yüce Peygamberimize hâmile olduğunu anladığı gecedir. Mi'rac kandili: Peygamberimiz'in, ilâhî saltanatı seyretmek üzere Allâh'ın dâveti ve gücü ile eşsiz bir mûcize olarak göklere ve daha nice âlemlere seyahat ettiği gecedir. Berât kandili: Kur'ân-ı Kerîm'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyâya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nâil olduğu gecedir. Kadir gecesi: Kur'ân-ı Kerîm'in dünya semâsından Peygamberimize indirilmeye başlandığı gecedir.
  S.2- Orucun kaza ve keffareti ne demektir?
  C.2- Kaza, günü gününe tutulan oruçtur. Kefaret iki ay ara vermeden tutulan oruçtur
  S.3- Sigara içmek orucu bozar mı?
  C.3- Bilerek sigara içmek, orucu bozup kazâ ve keffâret icâbettirir.
  S.4- Zekat verilecek yerleri sayınız?
  C.4- (Nisaba sahip olmayan) Fakirler, (Hiç birşeyi bulunmayan) Miskinler, Zekât toplama memurları, Müellefe-i kulûb, Kölelikten kurtulacak kimseler, (Borcunun karşılığı malı olmayan) Borçlular, (Fi sebîlillah) Allâh yolunda, (Harçlıksız) Yolda kalmışlar.
  S.5- Tevbenin kabul olmasının şartlarını sayınız?
  C.5- İnsan, işlediği günâhın zararını bilmelidir. Çünkü günah insanı dünya ve ahiret saadetinden uzaklaştırır. İnsan, işlediği günahlardan kalben elem ve pişmanlık duymalıdır. Bir daha günah yapmamağa kararlı olmalıdır. Bir günah işleyince hemen akabinde iyilik yapmalı, namaz kılıp istiğfar etmelidir. En büyük istiğfar tesbih namazıdır.
  "gülüşümde bile hüzün var benim,
  hüzünle örülmüş beyaz kefenim,
  yüzümde çizgiler destesi hüzün,
  içimde hayatın bestesi hüzün...."
  Bugün daha bir durgun,bugun daha bir yalnız,
  birşeyler oku susma hafız...

 4. #4
  Güvenlik *~*DeMa*~* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.10.2007
  Bulunduğu yer
  Bilinmeyen bi alemden
  Mesajlar
  2.582

  Standart

  İLMiHAL KART SUAL VE CEVAPLARI - 4

  KART:1
  S-1:Melek nedir? Dört büyük melek ve vazifelerini izah ediniz?
  C-1: Îmanın ikinci şartı meleklere inanmaktır.Melekler nurdan yaratılmış, istedikleri şekil ve surete girebilen rûhânî ve latif varlıklardır. Cebrâil (a.s.): Cenâb-ı Hakk'ın kitaplarını peygamberlere getirmeye, yâni vahye memur, Allâh ile resülleri arasında bir vâsıtadır. Mîkâil (a.s.): Bir kısım hâdiselerin; Meselâ rüzgârların, yağışların, hubûbatın ve bitkilerin meydana getirilmesine memurdur. İsrâfil (a.s.): Sûrun üfürülmesi, kıyâmet gününün meydana gelmesi ve insanların kıyâmette tekrar dirilmeleri hususlarına memurdur. Azrâil (a.s.): Öleceklerin ruhlarını almaya memurdur.
  S-2:İlmihal ne demektir?
  C-2:İlmihal, müslümanların inanç ve ibâdetle ilgili öğrenmeleri icabeden hususları bildiren ilimdir.
  S-3:Edillei şeriyye nedir kaçtır kitap ve icmai ümmeti tarif ediniz?
  C-3:Edille-i şer'iyye, dînî ve şer'î hükümlerin çıkarıldığı ve dayandıkları kaynaklardır ki, bunlar da dörttür: Kitap: Kur'an-ı Kerîm. İcmâ-ı ümmet: Bir asırda, Ümmet-i Muhammed'in müctehidlerinin bir mesele hakkında ittifak etmeleridir.
  S-4:İstinca, istinka, istibra,ne demektir?
  C-4: İstinca, bir kimsenin def-i hâcetten sonra pisliğin çıktığı yeri temizlemesidir.İstinka, istincada mubâlağa yapmaktır ki, bu da önce münasip kuru bir şeyle silmek, sonra su ile yıkamak sonra da kurulamakla olur.İstibra, erkeklerin idrar yaptıktan sonra erkeklik uzvundaki akıntıyı tamamen kesip gidermeleridir. Bunun da en güzel şekli sıvazlamadan sonra, öksürmek, bir miktar yürümek, bir yana eğilmek sûretiyle olur.
  S-5:Cenaze namazının rüknü nedir? Nasıl kılınır?
  C-5: Cenâze namazı, vefat eden din kardeşlerimiz hakkında duâ olmak üzere bir farz-ı kifâyedir. Cenâze namazı dört tekbir ve kıyâmla edâ edilir. Bu namazda secde ve rükû yoktur.

  KART-2
  S.1-Mezhep kaçtır? Nelerdir?
  C.1- Mezheb iki kısımdır:İ'tikadda mezhep, Amelde mezhep.
  S.2-İlim ile alakalı iki hadis-i şerif okuyunuz.
  C.2- Peygamber Efendimiz: “İlim öğrenmek her müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır”, “İlim Çin’de dahi olsa gidip alınız.” Buyurmuşlar.
  S.3-İctihad nedir? Müctehid kime denir?
  C.3-İctihad: Şer'î hükmü, şer'î delîlinden çıkarma hususunda olanca ilmî kuvvetini sarfetmektir. Müctehid: Herhangi bir şer'î hükmü âyet-i kerîme ve hadîs-i şeriflerden çıkaran, kıyas yapabilen büyük âlimdir. Müctehid olabilmek için, bütün islâmî ilimlere vakıf olduktan sonra mevhibe-i ilâhî (Allâh vergisi) olan ledünnî ilme de mazhar olmak lâzımdır.
  S.4-Gusül abdestini tarif ediniz.
  C.4-Şöyle ki, önce gizlice besmele çeker niyet ederim. Avret mahallini yıkarım. Namaz abdesti gibi abdest alırım. Bu arada 3 defa ağzıma dolu dolu su alırım. 3 defa burnuma iyice su veririm. Abdestten sonra 3 defa başımdan aşağı su dökerim, 3 defa sağ, 3 defa sol omuzuma su döker, her defasında bütün vücûdumu ovalarım. Vücutta hiç kuru yer kalmayıncaya kadar yıkanırım. Yüzük altı ve göbek kıvrığını ıslatırım. Suyun deriye geçmesine mâni olacak şey varsa giderir ve orayı da ıslatırım. Kadınlar küpe deliklerini de ıslatırlar.
  S.5-Kabirleri ziyaretin hükmü nedir, neler okunur?
  C.5- Erkek ve kadınlar için kabirleri ziyâret menduptur. Zi-yaret esnasında, 1 Fâtiha, 11 İhlâs-ı Şerîf okunur ve hediye edilir. Bununla birlikte Yâsîn-i Şerîf ve Elhâkümüt-tekâsür sûrelerini de okumak müstehabdır.

  KART 3
  S.1-İtikatta mezheb imamları kaçtır? Kimlerdir?
  C.1-İkidir. Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebinin i'tikatta imamları:İmam Ebû Mansûr Mâtüridî İmam Ebü'l Hasen Eş'ârî.
  S.2-Ezvacı tahiratı sayarmısınız?
  C..2- Sayarım:Hazret-i Hadîce, Hazret-i Sevde, Hazret-i Aişe, Hz. Hafsa,Hz. Zeynep H.z.Huzeyme, Hz. Ümmi Seleme, Hz. Zeynep binti Cahş, Hz. Cüveyriye, Hazret-i Ümmü Habîbe, Hz.Safiyye, Hz. Meymûne, Hazreti Mâriye, (radıyAllâhü anhüm) vâlidelerimizdir.
  S.3-Bıyıklarını sünnete uydurmamak neye sebeptir?
  C.3-İmanı zayıflatır imansız gitmeye sebeb olur.
  S.4-Gusül etmeye manisi bulunan kimse teyemmüm yapabilir mi?
  C.4-Yapabilir.
  S.5-Vatan kaç kısımdır? Nelerdir? Vatanın kısımlarını tarif ediniz?
  C.5- Vatan üç kısımdır:Vatan-ı aslî, Vatan-ı ikâmet, Vatan-ı süknâ .Vatan-ı aslî: İnsanın doğduğu veya evlendiği yerdir. Orada doğmamış ve evlenmemişse de yaşamaya niyet edip, ayrılmak istemediği yere de vatan-ı aslî denir. Vatan-ı ikâmet: Müsâfirin en az 15 gün kalmaya niyet ettiği ve asıl vatanına en az 90 kilometre mesafede bulunan yerdir. Vatan-ı süknâ: Müsâfirin 15 günden daha az bir müddet için oturmaya niyet ettiği ve asıl vatanına 90 kilometre veyâ daha fazla bir mesâfede bulunan yerdir.

  KART 4
  S.1-Amelde mezhep kaçtır? Nelerdir?
  C.1-Dörttür Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî mezhepleridir.
  S.2-Peygamberimizin ecdadı alisini sayınız?
  C.2-Peygamberimiz'in kendisinden itibaren, Hz. İsmâil'in sülalesinden olan Adnan'a kadar baba sülâlesi şöyledir: Hz.Muhammed, Abdullah, Abdülmuttalib, Hâşim, Abdimenaf, Kusayy, Kilab, Mürre, Kâab, Lüey, Gaalib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, Meaad, Adnan. Peygamberimizin anne cihetinden sülâlesi: Hz. Muhammed, Amine, Vehb, Abdimenaf, Zühre, Kilâb.
  S.3-İlmin yolları kaçtır? Nelerdir? Haberi sadık nedir açıklayınız?
  C.3-İlmin yolları üçtür:Hâvass-ı selîme, Akıl, Haber-i sâdık: Doğru haberdir ki, iki kısımdır:
  a) Peygamberlerin verdiği haber,
  b) Yalanda birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun verdiği haber.
  S.4-Sargı üzerine yapılan meshin müddeti ne kadardır?
  C-4- Özür bitinceye kadardır.
  S.5-Tilavet secdesi nedir? Kaç yerde ve nasıl yapılır?
  C.5- Kur'an-ı kerim'de tilâvet secdesi bulunan âyetlerin kenarında "Secde" diye yazılıdır. Kur'an okuyan kimse bu âyeti okuduğu zaman secde etmek üzerine vâcip olur. Bu kimse, kıbleye döner, ellerini kaldırmadan "Allâhü Ekber" diye tekbir alarak secdeye varır. Secdede 3 kere "Sübhaane rabbiyel a'laa" der . Sonra tekrar "Allâhü Ekber" diye tekbir alarak doğrulur, ayağa kalkar. Ayağa kalkarken de "Semi'nâa ve eta'nâa gufraaneke rabbenâa ve ileykel masıyr" der. Secde âyetini işiten kimsenin de secde etmesi lâzım gelir. 14 yerde yapılır.

  KART 5
  S.1-İtikatta mezhebin nedir? Ehli sünnet ne demektir?
  C.1- İ'tikadda hak mezheb, Ehl-i sünnet ve Cemâat mezhebi'dir. Bu da Peygamber Efendimizin ve Ashâbının i'tikad (inanç) ve ameli üzere olanların mezhebidir.
  S.2-Eshab nedir? Kaç kısımdır? Muhacir kime denir?
  C.2-Ashab, Peygamber Efendimizi bir kere bile olsun iman gözüyle görüp, sohbetinde bulunan müslümanlardır. Ashâb'ın hepsi çok büyük derece sahibidirler. Ashab iki kısımdır: Muhacirîn, Ensâr. Muhacirîn, mallarını, mülklerini bırakarak Allâh rızâsı için Mekke'den Medîne'ye hicret eden Mekke'li müslümanlardır.
  S.3-İlmin yolları kaçtır? Havası selimeyi açıklayınız?
  C.3-İlmin yolları üçtür:Hâvass-ı selîme, Akıl, Haber-i sâdık. Hâvass-ı selîme: Görme, işitme, tatma, dokunma ve koklama isimlerini verdiğimiz beş duygu.
  S.4-Vakit ne demektir? Vakit girmeden kılınan namaz eda edilmiş olur mu?
  C.4- Namazın şartlarından beşincisi vakit, yâni her namazı vakti girince kılmaktır. Vakti girmeden kılınan namaz edâ edilmiş olmaz.
  S.5-Oruç ne demektir? Farzlarını söyleyiniz?
  C.5-Oruç, ibâdet niyetiyle imsaktan güneş batıncaya kadar, yemekten, içmekten ve cinsî münâsebetten kendini men etmektir. Orucun Farzları:Niyet etmek, Niyetin ilk ve son vaktini bilmek, İkinci fecirden itibaren güneş batıncaya kadar, orucu bozan şeylerden kendini tutmaktır. Oruca başlama zamanına "imsak", orucu açmaya da "iftar" denir.

  KART 6
  S.1-Dört büyük kitaphangileridir? Hangi peygamberlere indirirlmiştir?
  C.1- Tevrat, Mûsa aleyhisselâm'a, Zebur, Dâvud aleyhisselâm'a, İncil, İsa aleyhisselâm'a,
  Kur'ân, Peygamberimiz MUHAMMED Aleyhisselâm'a, gelmiştir. Kur'anın gelmesiyle ilk üçünün hükmü kaldırılmıştır. Kur'an-ı kerim 114 sûre, 6666 âyettir. İki durak arasına bir âyet denir. Kur'an'ın bir harfi bile değişmemiştir. Dünyadaki bütün Kur'an'lar aynıdır. Kur'an-ı Kerim kıyâmete kadar Allâh'ın himâyesinde olup değişmeyecektir.
  S.2-Din nedir?
  C.2- Din: Akıl sahiplerini kendi arzu ve istekleriyle dünya ve âhirette saâdet ve selâmete ulaştıran ilâhi bir nizamdır.
  S.3-Edilleyi şeriyye nedir? Kaçtır? Sünnet ve kıyası fukuhayı tarif ediniz?
  C.3- Edille-i şer'iyye, dînî ve şer'î hükümlerin çıkarıldığı ve dayandıkları kaynaklardır ki, bunlar da dörttür:Kitap, Sünnet: Peygamberimizin mübârek sözleri, işle-dikleri ve başkaları tarafından yapılan işlerde o işi tasvip mâhiyetindeki sükûtlarıdır. İcmâ-ı ümmet: Kıyâs-ı Fukahâ: Bir hâdisenin kitap, sünnet ve icmâ-ı ümmetle sâbit olan hükmünü; aynı illete, aynı sebebe ve aynı hikmete dayandırarak o hâdisenin tam benzerinde de isbat etmekten ibârettir.
  S.4-Guslün sünnetlerini sayınız?
  C.4- Niyet etmek, Besmele çekmek, Önce avret mahallini yıkamak, Önce başına, sonra sağ, daha sonra sol omuzuna üçer defa su dökmek ve her defasında vücudu ovmak, Avret mahallini örtülü tutmak.
  S.5- Kabir suali ne demektir? Sual ve cevaplar nelerdir?
  C-5- İnsan öldükten sonra kabre konulunca ona iki melek gelip; rabbinden, dininden, peygamberinden, kitabından, suâl sorarlar. Îman, itaât ve iyi amel sahiplerine Cenâb-ı Hakk orada meleklerin suâline cevap verecek bir kudret verir. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kitabın nedir? Kıblen neresidir? Kimin zürriyyetindensin? Hangi millettensin?

  KART 7
  S.1-Suhuf ne demektir? Kaç tanedir? Kimlere verilmiştir?
  C.1- Cenâb-ı Hakk'ın, dört kitaptan başka Cebrâil Aleyhisselâm vasıtasıyla bazı peygamberlere gönderdiği sahifelere suhuf denir ki, yüz tanedir. Âdem Aleyhisselâma 10, Şit Aleyhisselâma 50, İdris Aleyhisselâma 30, İbrâhim Aleyhisselâma ise 10 suhuf verilmiştir.
  S.2-Şeriat nedir?
  C.2- Şerîat, din manasına geldiği gibi dinin, ibâdet ve muâmelelere ait hükümlerine de şerîat denir.
  S.3-Ayet ve hadiste açıklanmayan bir meseleyi ayet ve hadiste açık delil bulunan bir meseleye benzetmeye ne denir?
  C.3- Kıyas-ı Fukuha
  S.4-Meshin farz ve sünnet olan miktarını söyleyiniz?
  C.4- Meshin farzı, mestin ön kısmından üç serçe parmağı kadar bir yeri ıslatmaktır. Sünnet üzere yapılan mesh ise, ıslatılan el parmaklarını açarak, ayağın ucundan itibaren mestin koncuna doğru çekmektir.
  S.5- Sefer ne demektir? Misafir kime denir? Seferilik hükümleri ne zaman başlar?
  C.5- Sefer, karada deve ile veya yaya yürüyüşle onsekiz saatlik (bugünkü ölçü ile doksan kilometrelik), denizde ise altmış millik bir mesafeye gitmektir. Bu kadar mesafesi bulunan bir yere yolculuk yapana şer'an "müsâfir" denir. Müsâfir, köyün veya şehrin evleri hududunu çıkınca seferîdir.

  KART 8
  S.1-Amelde mezhebin nedir? İmamı hakkında bilgi veriniz?
  C.1- Hanefî Mezhebi: İmamı, İmâm-ı Â'zam Ebû Hanife'dir. Adı Nu'man, babasının adı Sâbit'tir. Hicrî 80 (M.699) tarihinde Kûfe'de doğmuş, 150 (M.767) tarihinde Bağdat'ta vefat etmiştir.
  S.2-İman nedir? Tarif ediniz?
  C.2- Îman, Peygamber Efendimiz (s.a.v) in Hazret-i Allâh tarafından getirip tebliğ buyurduğu hususların tamamını kabul ve tasdik etmektir. İman, bu tasdikten ibarettir
  S.3-İslami ilimlere vakıf olmak müctehitlik için yeterlimidir?
  C.3- Müctehid olabilmek için, bütün islâmî ilimlere vakıf olduktan sonra mevhibe-i ilâhî (Allâh vergisi) olan ledünnî ilme de mazhar olmak lâzımdır.
  S.4- Kerahat vakitleri nelerdir? Nafile namaz kılınır mı? İade edilmesi gerekir mi?
  C.4- Güneş doğduktan sonraki 32 dakika içinde, Güneş tam zevâl vaktinde iken, yani öğle namazından evvelki 15-20 dakika içinde, Güneş batarken, yani akşam namazından evvelki 45 dakika içinde. Bu vakitte ancak o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Bu üç vakitte nâfile namaz da kılınmaz, fakat kılındığı takdirde iâdesi gerekmez.
  S.5-Vatani asli ve vatanı ikame ne ile bozulur?
  C.5- Vatan-ı aslî, ancak diğer bir vatan-ı aslî ile bozulur. Vatan-ı ikâmet , diğer bir vatan-ı ikâmet ile ve vatan-ı asliye dönmekle bozulur.

  KART 9
  S.1-Bizim itikatta mezheb imamımız kimdir? Nerelidir? Ne zaman vafat etmiştir?
  C.1- Biz Müslüman Türkler'in umûmiyetle İ'tikatta imamı, İmam Ebû Mansûr Mâturidî hazretleridir. İmam Ebû Mansûr Muhammed Mâturidî, hicrî 280 (M.894) tarihinde Türkistan'da, Semerkant şehrinin Mâturid köyünde doğmuş ve 333 (M.945) tarihinde Semerkant'ta vefat etmiştir.
  S.2-Allâhü tealaya iman ne demektir?
  C.2- Îmanın altı şartından birincisi, Allâhü Teâlâ'ya imân etmektir. Şöyle ki; Allâhü Teâlâ vardır. Onun zâtı, bütün kemâl sıfatları ile muttasıf (Yani, bütün güzelliklere eksiksiz olarak sahip), bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve uzaktır.
  S.3-S. zatiye kaçtır? Anlamlarını söyleyiniz.
  C.3- Hz. Allâh'ın Sıfât-ı Zâtiyyesi 6'dır: Vücud: Var olmak. Kıdem: Evveli olmamak; ezelî olmak. Bekâ: Sonu olmamak; ebedî olmak. Vahdâniyet: Birlik. Zâtında ve sıfatlarında tek olup, ortağı yoktur. Muhâlefetün lilhavâdis: Sonradan olanlara hiç benzememek. Kıyam binefsihi: Var olmasında başka bir şeye muhtaç olmamak.
  S.4-Necasetten taharet ne demektir kaç kısımdır? Kısımlarını tarif ediniz.
  C.4- Namazın şartlarından ikincisi necâsetten tahârettir. Yani namaz kılacağı yerde, bedeninde veya elbisesinde namazın kılınmasına mâni olacak pislik varsa temizlemektir. Necaset iki kısımdır: Ağır (galiz) necâset: İnsanın ön ve arkadan çıkan pisliği, eti yenmeyen hayvanların sidiği, dışkısı ve salyası, tavuk, kaz ve ördeğin dışkısı, kan, irin, meni, mezi, vedi, ağız dolusu gelen kusuntu, şarap ve diğer haram içkiler. Bu necâsetlerden katı olanların 3,2 gramdan fazlası, sıvı olanların ise el ayası kadar veya daha fazlası namaza manidir. Hafif necâset: Atın sidiği, eti yenen ehil ve yabani hayvanların pisliği, eti yenmeyen kuşların dışkısıdır. Bu necâsetler, isabet ettiği uzvun veya elbisenin dörtte birinden fazla ise namaza manidir
  S.5-Kandil gecesi nedir? Kaç tanedir sayınız? Kandilleri tarif ediniz
  C.5- İbâdetle tâatla ihyâ etmeye bilhassa kıymet verdiğimiz gecelere denir. Beş tane kandil vardır: Mevlid kandili, Regaaip kandili, Mi'rac kandili, Berât kandili, Kadir gecesi. Mevlid kandili: Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir. Regaaib kandili: Hazret-i Âmine'nin yüce Peygamberimize hâmile olduğunu anladığı gecedir. Mi'rac kandili: Peygamberimiz'in, ilâhî saltanatı seyretmek üzere Allâh'ın dâveti ve gücü ile eşsiz bir mûcize olarak göklere ve daha nice âlemlere seyahat ettiği gecedir. Berât kandili: Kur'ân-ı Kerîm'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyâya indirildiği, insanların bir senelik hayat ve rızıklarının gözden geçirildiği, müslümanların af ve lütuflara nâil olduğu gecedir. Kadir gecesi: Kur'ân-ı Kerîm'in dünya semâsından Peygamberimize indirilmeye başlandığı gecedir.

  KART 10
  S.1-Şafi, maliki, hanbeli mezhebine mensub olanların itikatta imamı kimdir? Nerelidir ve ne zaman vefat etmiştir?
  C.1- Ebü'l-Haseni'l-Eş'ârî (rahimehullah) Hazretleri'dir. Basra'lı olup Hicrî (324) tarihinde vefat etmiştir.
  S.2-S.Zatiye kaçtır? Anlamlarını söyleyiniz.
  C.2- Hz. Allâh'ın Sıfât-ı Zâtiyyesi 6'dır: Vücud: Var olmak. Kıdem: Evveli olmamak; ezelî olmak. Bekâ: Sonu olmamak; ebedî olmak. Vahdâniyet: Birlik. Zâtında ve sıfatlarında tek olup, ortağı yoktur. Muhâlefetün lilhavâdis: Sonradan olanlara hiç benzememek. Kıyam binefsihi: Var olmasında başka bir şeye muhtaç olmamak.
  S.3-Mezhep nedir? Kaç kısımdır?
  C.3- Mezheb, büyük din müctehidlerinin edille-i şer'iyye'den çıkardıkları mes'eleler ve hükümler topluluğudur.Mezheb iki kısımdır:İ'tikadda mezhep, Amelde mezhep.
  S.4-Setri avret ne demektir? Erkek ve Kadınların avret mahalli nereleridir?
  C.4-Setr-i avret, yâni avret mahallini örtmektir. Avret mahalli, insan vücûdunda başkaları tarafından görülmesi ve gösterilmesi haram olan yerlerdir. Erkeklerin avret mahalli, göbeğinden diz kapağının alt kısmına kadardır. Kadınların ise, bileklerine kadar elleri, topuklarına kadar ayakları ve yüzleri hariç bütün vücutları avret mahallidir.
  S.5-İmsak ve iftar ne demektir?
  C.5- Oruca başlama zamanına "imsak", orucu açmaya da "iftar" denir.

  KART 11
  S.1-Namazın kazaya kalmasının meşru sebebi kaçtır? Nelerdir?
  C.1-Uyku, Muharebe esnasında düşmandan hiç fırsat bulamamak, Unutmak.
  S.2-S.Sübutiyeyi sayıp, anlamlarını söyleyiniz.
  C.2- Allâhü Teâlâ'nın Sıfât-ı Sübûtiyesi sekizdir: Hayat: Diri olmak. (Allâhü Teâlâ diridir ve dirilticidir.) İlim: Bilmesi olmak. (Allâhü Teâlâ her şeyi, hattâ kalblerde gizlenen niyetleri dahi bilir.) Semi: İşitmesi olmak. (Allâhü Teâlâ her şeyi işitir.) Basar: Görmesi olmak. (Allâhü Teâlâ; karanlık gecede, kara taşın üstünde, kara karıncanın yürüdüğünü görür ve ayağının sesini işitir.) İrâdet: Dilemesi olmak. (Yani irâde sahibidir ki, diler ve ne dilerse onu dilediği gibi yapar.) Kudret: Gücü her şeye yeter olmak. (Allâhü Teâlâ her şeye kaadirdir.) Kelâm: Konuşması olmak. (Allâhü Teâlâ'nın harf ve sese muhtaç olmadan söylemesi demektir.) Tekvîn: Yoktan var etmek, meydana getirmek, yaratmak.
  S.3-İtikatta hak mezhep nedir? İmamları kimlerdir?
  C.3- İ'tikadda hak mezheb, Ehl-i sünnet ve Cemâat mezhebi'dir. Bu da Peygamber Efendimizin ve Ashâbının i'tikad (inanç) ve ameli üzere olanların mezhebidir.Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebinin i'tikatta imamları:İmam Ebû Mansûr Mâtüridî, İmam Ebü'l Hasen Eş'ârî.
  S.4-Niyet ne demektir? Namaza dil ile niyet yeterli midir?
  C.4- Niyet, yâni Allâh rızâsı için namaz kılmayı dilemek ve hangi namazı kılacağını bilmektir. Niyet kalb ile yapılır. Dil ile söylendiği halde kalbden niyet edilmezse namaza niyet edilmiş olmaz.
  S.5-Orucun kısımlarını sayıp kısımlarını açıklayınız.
  C.5- Oruç altı kısımdır: Farz, Vâcip, Sünnet, Mendûp, Nâfile, Mekruh. Farz Oruç: Ramazan orucunun edâ ve kazâsı ve keffâret orucu. Vâcip Oruç: Bozulan nâfile orucun kazâsı ve adak orucu. Sünnet Oruç: Muharrem ayının 9'uncu günüyle beraber Âşûre günü yâni 10'ncu günü tutulan oruçtur. Mendûp Oruç: Her aydan tutulan 3 gün oruç. O üç günün "eyyâm-ı biyz" yani Arabî ayın 13,14,15 inci günleri olması da mendûptur. Nâfile Oruç: Şu zikrettiğimiz oruçlardan başka mekruh olmayan oruçlar nâfiledir. Mekruh Oruç: Yalnız âşûre gününde (dokuzuncu veya onbirinci günü ile beraber olmadan) tutulan oruçtur. Ramazan bayramının birinci, kurban bayramının 1, 2, 3 ve 4'üncü günleri oruç tutmak tahrîmen mekruhtur.

  KART 12
  S.1-İmanın şartı kaçtır? Nelerdir?
  C.1- Altıdır: Allâhü Teâlâ'ya inanmak, Meleklerine inanmak, Kitaplarına inanmak, Peygamberlerine inanmak, Âhiret gününe inanmak, Kadere; hayır ve şerrin Allâh'tan olduğuna, öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanmaktır.
  S.2-S.Sübutiyeyi sayıp, anlamlarını söyleyiniz?
  C.2- Allâhü Teâlâ'nın Sıfât-ı Sübûtiyesi sekizdir: Hayat: Diri olmak. (Allâhü Teâlâ diridir ve dirilticidir.) İlim: Bilmesi olmak. (Allâhü Teâlâ her şeyi, hattâ kalblerde gizlenen niyetleri dahi bilir.) Semi: İşitmesi olmak. (Allâhü Teâlâ her şeyi işitir.) Basar: Görmesi olmak. (Allâhü Teâlâ; karanlık gecede, kara taşın üstünde, kara karıncanın yürüdüğünü görür ve ayağının sesini işitir.) İrâdet: Dilemesi olmak. (Yani irâde sahibidir ki, diler ve ne dilerse onu dilediği gibi yapar.) Kudret: Gücü her şeye yeter olmak. (Allâhü Teâlâ her şeye kaadirdir.) Kelâm: Konuşması olmak. (Allâhü Teâlâ'nın harf ve sese muhtaç olmadan söylemesi demektir.) Tekvîn: Yoktan var etmek, meydana getirmek, yaratmak.
  S.3-Amelde hak mezhep kaçtır? Nelerdir?
  C.3- Dörttür: Hanefî, Şâfiî, Mâlikî, Hanbelî mezhepleridir.
  S.4-Kadınlar ezan ve kamet okurlar mı?
  C.4- Kadınlar ezan ve kaamet okumazlar.
  S.5-Orucu bozup sadece kaza icap ettiren şeylerden 10 tanesini sayınız?
  C.5- Orucu Bozup Sadece Kazâ İcap Ettiren Şeyler: Oruç hatırında iken boğazına birşey kaçmak, Ağzına aldığı veya burnuna çektiği su boğazına kaçmak, Niyetin vakti geçip öğleden sonra niyet etmek, Unutarak yedikten sonra, orucu bozulmadığı halde herhangi birşeyi kasden yemek, Ağzına giren kar veya yağmur suyunu yutmak, İğne vurdurmak, Burnuna ilâç çekmek, Kulağına yağ akıtmak, Fecr-i sâdık doğmadığı zannı ile sahur yemek, Güneş battığı zannı ile iftar etmek.

  KART 13
  S.1-Abdestin farzı kaçtır? Nelerdir?
  C.1- Yüzünü yıkamak, Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak, Başının dörtte birini meshetmek, Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak.
  S.2-Meleklere iman ne demektir?
  C.2- Îmanın ikinci şartı meleklere inanmaktır.
  Melekler nurdan yaratılmış, istedikleri sûret ve şekillere girebilen rûhânî ve latif varlıklardır. Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur. Onlar, emrolundukları şeylerde Allâh'a isyan etmezler. Yorulup usanmazlar. Yemek, içmek gibi ihtiyaçları yoktur. Kimi gökte, kimi yerde, kimisi de Arş'ta vazifelidirler. Sayılarını ancak Allâhü Teâlâ bilir. İçlerinden dört büyüğü meleklerin peygamberidir.
  S.3-İmamı Azam Ebu Hanife kimdir?
  C.3- Hanefi mezhebi’nin kurucusudur. Adı Nu'man, babasının adı Sâbit'tir. Hicrî 80 (M.699) tarihinde Kûfe'de doğmuş, 150 (M.767) tarihinde Bağdat'ta vefat etmiştir.
  S.4-Namazın rukünlerini sayıp rukü, secde, kade-i ahireyi anlatınız?
  C.4- Namazın rükünleri altıdır: İftitah Tekbiri, Kıyam, Kırâat, Rükû, Secde, Ka’de-i ahîre. Rükû, kıyamda kırâatı bitirdikten sonra, baş ile arka düz olacak şekilde eğilmektir. Secde, rükû'dan doğrulduktan sonra alnını, burnunu, iki ayağının parmak uçlarını, iki eli ile iki dizini yani toplam yedi âzasını yere koymaktır. Ka'de-i ahîre, namazın sonundaki oturuşta "Et-tehıyyâtü"yü okuyacak kadar oturmaktır.
  S.5-Oruçluya mekruh olan şeyleri sayınız?
  C.5- Zaruretsiz bir şey tatmak, Zaruretsiz bir şey çiğnemek, Önceden çiğnenmiş ve tadı kalmamış bir sakızı çiğnemek, Öpmek, Kişinin eşiyle sarılması ve kucaklaşması, Tükrüğünü ağzında biriktirip yutmak,
  Kan aldırmak.

  KART 14
  S.1-Teyemmümün farzı kaçtır?
  C.1- Teyemmümün farzı ikidir1)Niyet,(2) İki darp (vurmak) ve mesh.
  S.2-İnsanda vazifeli kaç melek vardır? Kiramen Katibin ve Hafaza meleklerinin vazifelerini sayınız?
  C.2- Ayrıca her insanda, vazifeli 384 melâike vardır. Bunlardan, Kirâmen Kâtibîn ve Hafaza melekleri insan ne yaparsa onu yazmakla vazifelidirler.
  S.3-İslam nedir? Şartlarını sayınız?
  C.3- İslâm: Resûlullah Efendimiz'in tebliğ buyurduğu şeyleri dil ile ikrar, kalb ile tasdik ederek Cenâb-ı Hakk'a itâat etmektir.slâm'ın şartı beştir. Yani İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur.Kelime-i şehâdet getirmek, Namaz kılmak, Zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak, Haccetmek.
  S.4-Namazın vaciplerinden 10 tanesini sayınız?
  C.4- Namaza "Allâhü ekber" lafzı ile başlamak,Fâtiha-i şerîfe okumak,Fâtiha'dan sonra bir sûre veya kısa bir sûreye muâdil olacak kadar âyet okumak, Kırâeti evvelki iki rek'ata tahsis etmek,İki secdeyi birbiri ardınca yapmak, Tâdil-i erkâna riâyet etmek.,Ka'delerde et-Tehıyyâtü okumak, Namazın sonunda selâm vermek, Fâtiha'yı, zamm-ı sûre veya âyetten evvel okumak, Namazda sehven terk edilen vâciplerden dolayı sehiv secdesi etmek, Vitir namazında kunut okumak.
  Secdeye alın ile birlikte burnunu da yere koymak.
  S.5-Orucun kaza ve keffareti ne demektir?
  C.5-Günü gününe tütülan oruça kaza, iki ay tutulan oruç’a keffaret oruçu denir.

  KART 15
  S.1-Sevih secdesi kaç yerde yapılır?
  C.1- Sehiv secdesi namaz içindeki bir vâcibin terk veyâ tehir edilmesinden, Farzın ise sâdece geciktirilmesinden dolayı lâzım gelir. Farzın terk edilmesinde ise, sehiv secdesi kâfi gelmez; namazın yeniden kılınması gerekir.
  S.2-İlahi kitaplar ne demektir?
  C.2- Cenâb-ı Hakk, kendi irâdelerini, emirlerini, nehiylerini, hikmetlerini kullarına bildirmek için zaman zaman peygamberlerine kitaplar indirmiştir. Bu kitapların tamamına ilâhî kitaplar denir.
  S.3-Mezhepler nasıl ortaya çıkmıştır?
  C.3- Peygamberimiz hayatta iken müslümanlar her türlü meselelerini Efendimizden, ondan sonra ise Sahâbe-i Kirâmın büyüklerinden sorup öğreniyorlardı. Mezheb İmamları diye bilinen bu mübârek zatlar dînî meseleleri Sahâbe-i Kirâmdan öğrenmişler ve bunları bir araya toplamışlardır. Âyet, hadis ve sahâbede bulunmayan hususlarda da kendi görüşlerini yani ictihadlarını bildirmişler, böylece mezhebler meydana gelmiştir.
  S.4-Namazın sünnetlerinden 10 tanesini sayınız?
  C.4- Ezan okumak, Sübhâneke okumak, Eûzü ve besmele okumak, Her rek'atta Fâtiha'dan önce besmele okumak, Fâtiha'dan sonra "Âmîn" demek, Rükû'a ve secdeye iner ve kalkarken tekbir almak, Rükû'da üç kere tesbih okumak, İmam, rükû'dan kalkarken "Semiallâhü limen hamideh" demek, Cemâat, rükû'dan kalkarken "Rabbenâ leke'l-hamd" demek, Yalnız kılanın her ikisini de söylemesi, Secdede üç kere tesbih okumak.
  S.5-Teravih namazının hükmü nedir? Kaç rekattir? Nasıl kılınır?
  C.5-Terâvih namazı ramazan ayının sünnetidir.Kadın ve erkeğe sünnet-i müekkede olup yirmi rek'attir. Cemaatle kılmak sünnettir. Tek başına da kılınabilir. Yatsı namazından sonra, vitir namazından evvel kılınır.İki veya dört rek'atte bir selâm verilir. Her selâmdan sonra biraz oturmak sünnettir. Bu esnada salevât-ı şerîfe, salât-ı ümmiye, âyet veya duâlar okunur

  KART 16
  S.1-32 Farzı taksim ediniz?
  C.1- 6 İmanın şartı, 5 İslâm'ın şartı, 12 Namazın farzı, 4 Abdestin farzı, 3 Guslün farzı, 2 Teyemmümün farzı, cem'an 32 eder.
  S.2-Peygamberler hakkında bilinmesi vacip olan sıfatlar nelerdir? İzah ediniz?
  C.2- Sıdk: Peygamberler doğrudurlar. Asla yalan söylemezler. Emânet: Emindirler. (Her hususta kendilerine inanılır.) Tebliğ: Hz. Allâh'ın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler. Fetânet: Son derece zekîdirler. Ismet: Mâsumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar.
  S.3-İmamı Maturidi Hz.leri kimdir?
  C.3- Biz Müslüman Türkler'in umûmiyetle İ'tikatta mezheb imamıdır.
  S.4-Ezan hükmü nedir? Vaktin mi yoksa namazın mı sünnetidir?
  C.4 Namaz için ezan okumak vâcip kuvvetinde bir sünnet-i müekkededir. Bir namaz vaktinin girdiği ezanla ilân edilir. Bir günde 5 vakit namaz vardır ve 5 defa ezan okunur.
  S.5-Geceden niyet icap eden oruçları sayınız? Geceden niyet icap etmeyen oruçları sayınız?
  C.5- Geceden niyet icap eden oruçlar: Ramazanın kazâsı, nâfileden bozulan ve gününe gün tutulan oruç, keffâret oruçları, zamanı belli olmayan nezir oruçları. Bunlarda mutlaka geceden niyet şarttır.
  Geceden niyet icap etmeyen oruçlar: Ramazan ayında tutulan oruç, zamanı muayyen olan nezir ve nâfile oruçlar. Bunlara geceden niyet şart değildir. Gece niyet yapılabildiği gibi, gündüzün kaba kuşluğa kadar da niyet yapılabilir. Ramazan günlerinde ister mutlak oruca niyet edilsin, isterse nâfileye veya başka bir vâcipe niyet edilsin, oruç ramazan orucu olur.

  KART 17
  S.1-İslamın şartı kaçtır? Nelerdir?
  C.1- İslâm'ın şartı beştir. Yani İslâm dini beş esas üzerine kurulmuştur.Kelime-i şehâdet getirmek, Namaz kılmak, Zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak, Haccetmek.
  S.2-Peygamberler hakkında bilinmesi vacip olan sıfatlar nelerdir? İzah ediniz?
  C.2- Sıdk: Peygamberler doğrudurlar. Asla yalan söylemezler. Emânet: Emindirler. (Her hususta kendilerine inanılır.Tebliğ: Hz. Allâh'ın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler.Fetânet: Son derece zekîdirler.
  Ismet: Mâsumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar.
  S.3-Hasen-il Eş’ari Hz.leri kimdir?
  C.3-Şafi, maliki, hanbel,i mezhebine mensup olanların imamıdır.
  S.4-Namazın rukünlerini sayıp iftitah tekbiri, kıyam, kıraat demektir, tarif ediniz?
  C.4-İftitah Tekbiri, Kıyam, Kırâat, Rükû, Secde, Ka’de-i ahîre. Namazın rükünlerinden birincisi iftitah tekbiri yâni namaza "Allâhü Ekber" diyerek başlamaktır Namazın rükünlerinden ikincisi kıyam yâni ayakta durmaktır. Kıyam, farz ve vâcip namazlarda şarttır Namazın rükünlerinden üçüncüsü kırâattır. Bu da namaz kılanın kendisi işitecek derecede Kur'ân-ı Kerîm âyetlerinden bir mikdar okumasıdır.
  S.5-Orucu bozup hem kaza hem keffaret icap ettiren şeyleri sayınız?
  S.5- Bilerek yemek-içmek Bilerek cinsî münâsebette bulunmak,Bilerek sigara içmek, Ermeni kili denilen toprağı veya çamurunu yahut yemeyi adet edindiği bir çamuru yemek, Gıybet ettikten sonra (orucu bozuldu diye) bilerek orucu bozmak, Hanımının veya sevdiği bir kimsenin tükrüğünü yutmak.

  KART 18
  S.1-Guslün farzı kaçtır? nelerdir?
  C.1- Ağıza su vermek, Burna su vermek, Bütün bedeni yıkamak.
  S.2-Bizim peygamberimizin diğer peygamberlerden ayrı vasıfları nelerdir?
  C.2-Bütün peygamberlerden efdâldir (Üstündür). Bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Peygamberler silsilesinin son halkası (Hâtemü'l-Enbiyâ) yâni son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir.Bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.Şerîatı, kıyâmete kadar devam edecektir.
  S.3-İmam-ı Şafii kimdir?
  C.3- Şafi mezhebinin kurucusudur. İmamı, İmam Muhammedü'bnü İdrîs-i Şâfiî'dir. Hicri 150 (M.767) tarihinde Gazze'de doğmuş, hicri 204 (M.819) tarihinde Mısır'da vefat etmiştir.
  S.4-Kade-i Ahire erkek kadınların oturuş şekli nasıl olmalıdır?
  C.4- Kaadede erkekler, sağ ayaklarının parmakları kıbleye gelecek şekilde çevirir ve sol ayağını yatırarak iki ayağı üzerine oturur. Kadınlar ise iki ayaklarını sağa çıkararak uylukları üzerine oturur. Kadınların bu oturma şekline teverrük denir. Kaadede eller dizlerin üzerine kıbleye doğru serbest olarak konur.
  S.5-Orucu bozmayan şeyleri sayınız?
  C.5- Uyurken ihtilam olmak, Meni gelmeksizin öpmek, Delirmiş olarak sabahlamak, Ağza gelen balgamı yutmak, Burnuna inen akıntıyı yutmak, Kulağına su kaçmak, Dişleri arasında kalan nohuttan küçük bir şeyi yemek, Elinde olmayarak çok dahi olsa kusmak. Sürme çekmek, Gıybet etmek, Göze ilaç damlatmak.

  KART 19
  S.1-Namazın farzları kaçtır?Şartları nelerdir?
  C.1-On ikidir. Şartları:1. Hadesten tahâret, 2. Necâsetten tahâret, 3. Setr-i avret, 4. İstikbâli-i Kıble, 5. Vakit, 6. Niyet.
  S.2Kuran-ı Kerim dışındaki kitap ve sahifelerin hükmü geçerli midiri?
  C.2- Kur'anın gelmesiyle diğer kitap ve sahifelerin hükmü kaldırılmıştır.
  S.3-Amelde hak mezheplerin dayanağı nedir?
  C.3- Amelde hak mezhepler, Kitap, Sünnet, İcmâ-i ümmet ve Kıyas-ı Fukahâ üzerine kurulmuştur.
  S.4-Tadili erkan ne demektir?
  C.4- Rükû ve secdeden doğrulunca ve diğer rükünler arasında mafsallar mutmain (her âzâ kendi mahallinde müstekar) oluncaya kadar beklemektir.
  S.5-Sadaka-i fıtır nedir? Kime vaciptir?
  C.5- Ramazan ayında verilmesi vâcip olan bir sadakadır. Nisaba mâlik olan her müslümana vâciptir.

  KART 20
  S.1-Namazın farzları kaçtır? Rukünlerini sayınız?
  C.1- İftitah Tekbiri, Kıyam, Kırâat, Rükû, Secde, Ka’de-i ahîre.
  S.2-K.Kerim’de kaç sure ve ayet vardır?
  C.2- Kur'an-ı kerim 114 sûre, 6666 âyettir.
  S.3-Teklif edir? Mükellef kime denir?
  C.3- İslâm dîni akıllı ve bâliğ olan müslüman erkek ve kadınlara bazı emir ve yasaklarda bulunmuştur. Bu emir ve yasaklara teklif, müslümanlara da mükellef denir.
  S.4-Namazın adabından 10 tanesini sayınız?
  C.4- Müezzin kaamet getirirken: "Hayye-ale'l-felâh" dediğinde beklemeden ayağa kalkmak. İftitah tekbirinde baş parmaklarını kulak yumuşağına temas ettirmek, Kıyâmda secde yerine bakmak, Rükû'da ayağının uçlarına bakmak, Rükû ve secde tesbihlerini beş veya yedi defa okumak, Alnından evvel burnunu yere koymak, Secdede burnunun iki tarafına bakmak, Selâmda omuzlarına bakmak, Esneme geldiği zaman ağzını tutamazsa, sağ elin dışı ile kapamak, İmkân nisbetinde iyi ve temiz elbise ile namaz kılmak.
  S.5-Teravih namazını cemaatle kılmanın hükmü nedir? Tek başına kılınabilir mi? Teravih namazının vakti ne zamandır?
  C.5- Cemaatle kılmak sünnettir. Tek başına da kılınabilir. Yatsı namazından sonra, vitir namazından evvel kılınır.

  KART 21
  S.1-Peygamberimizin babası, annesi, dedesi, ebesi ve süt annesini adı nedir?
  C.1-Peygamberimizin babası: Abdullah'tır. Annesinin adı: Âmine'dir. Süt annesinin adı:Halîme Hâtun'dur. Ebesinin adı: Şifâ Hatun'dur. Dedesinin adı: Abdülmuttalip'dir.
  S.2-Eshab kime denir? Kaç kısımdır? Ensar kime denir?
  C.2- Ashab, Peygamber Efendimizi bir kere bile olsun iman gözüyle görüp, sohbetinde bulunan müslümanlardır. Muhacirîn, Ensâr. Ensâr ise, Medîne'nin yerlisi olan müslümanlardır. Medîne'ye hicret eden müslüman kardeşlerine, Allâh rızâsı için bütün varlıklarıyla yardımda bulunmuşlardır.
  S.3-Ef-ali mükellefin nedir? Kaçtır? Müstehap, mübah nedir?
  C.3- İslâm dîni akıllı ve bâliğ olan müslüman erkek ve kadınlara bazı emir ve yasaklarda bulunmuştur. Sekizdir. Müstehab: Peygamberimizin bazen işledikleri şeylerdir. Sadaka vermek ve nâfile oruç tutmak gibi. Mübah: İşlenmesinde sevap, terk edilmesinde günah olmayan şeylerdir. Oturmak, kalkmak, yemek, içmek gibi.
  S.4-Bayram namazındaki zevait tekbirleri sayınız?
  C.4- Üçü, birinci rek'atte Sübhâneke'den sonra Fâtiha'dan evvel; üçü de ikinci rek'atte kırâatten (zammı sûreden) sonradır. Bu altı tekbir vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbirleri de vâcip olan tekbirlere yakın olduğundan vâciptir. İftitah tekbiri her namazda olduğu gibi bayram namazlarında da farzdır. Diğer tekbirler sünnettir.
  S.5-Kurban nasıl kesilir?
  C.5- Kurbanlık hayvan incitilmeden kıbleye karşı yatırılır. Ayakta iken duâsı okunur. Üç defa “Allâhü ekber, Allâhü ekber lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhilhamd” diye tekbir alınır ve şöyle niyet edilir:- “Yâ Rabbi! Şu vücûdum sana karşı o kadar hata, o kadar isyân etti ki, affedilebilmem için bu vücûdu sana kurban etmem icabediyor. Fakat sen şerîatınla insan kurban etmeyi haram kıldığından vücûduma bedel olarak bu hayvanı kesiyorum, kabul eyle Yâ Rabbi, bismillâhi Allâhü ekber.” deyip kurban kesilir.

  KART 22
  S.1Peygamberimiz kaç yaşında peygamber oldu? Kaç sene peygamberlik yaptı?
  C.1- 40 yaşında peygamber oldu. 23 sene peygamberlik yaptı.
  S.2-Peygamberlerden sonra insanların en büyükleri kimlerdir? Eshabın en büyüklerini sayınız?
  C.2- Peygamberlerden sonra insanların en büyüğü Ashâb-ı Kirâm'dır. Ashâbın da en büyüğü sırasıyla Hazret-i Ebû Bekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali'dir. (Radıyallâhü anhüm).
  S.3-Sünnet nedir? Kaça ayrılır? Kısımlarını tarif ediniz?
  C.3- Sünnet: Peygamberimizin sözü, işi ve başkası yaptığında hoş gördüğü şeylerdir. Sünnet ikiye ayrılır:
  a) Sünnet-i müekkede: Peygamberimizin devamlı olarak yapıp,
  pek az terk ettiği sünnetlerdir. Sabah ve öğle namazının sünnetleri gibi.
  b) Sünnet-i gayri müekkede: Peygamberimizin arasıra yaptığı sünnetlerdir. İkindi ve yatsı namazının ilk sünneti gibi
  S.4-Kerahet vakitlerinde kaza namazı kılınır mı? Namazını kılamayan kimse kaza etmek yerine sadaka verse olur mu?
  C.4- Bu üç vakitte; kazaya kalmış farz namazlar, vâcip namazlar, kerâhet vaktinden önce hazırlanmış cenazenin namazı kılınmaz. Namazını kılamayan kimse kaza etmek yerine sadaka verse olmaz.
  S.5-Tevbenin kabul olmasını şartlarını sayınız?
  C.5- İnsan, işlediği günâhın zararını bilmelidir. Çünkü günah insanı dünya ve ahiret saadetinden uzaklaştırır. İnsan, işlediği günahlardan kalben elem ve pişmanlık duymalıdır. Bir daha günah yapmamağa kararlı olmalıdır. Bir günah işleyince hemen akabinde iyilik yapmalı, namaz kılıp istiğfar etmelidir. En büyük istiğfar tesbih namazıdır.

  KART 23
  S.1-Peygamberimiz kaç tarihinde doğdu Kaç tarihinde hicret etti? Kaç tarihinde vefat etti?
  C.1-Peygamberimiz miladi 571 yılında doğdu, 622 yılında hicret etti, 632 yılında vefat etti.
  S.2-Ecel nedir? Şehitler eceli ile mi ölür?
  C.2- Ecel, İnsanın mukadder (Allâh tarafından yazılıp kararlaşmış) olan ömrünün nihâyetine denir. Ecel geldiği zaman, ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika geri kalır. İnsan her ne sebeple ölürse ölsün, eceli ile ölmüş olur.
  S.3-Efal-i mükellefin nedir? Mekruh ve haram nedir? Tarif ediniz?
  C.3- İslâm dîni akıllı ve bâliğ olan müslüman erkek ve kadınlara bazı emir ve yasaklarda bulunmuştur. Mekruh: işlenmesi hoş görülmeyen ve amelin sevâbını eksilten şeylerdir. Namaz içinde etrafa bakmak gibi.Haram: İşlenmesi kat'i delille yasak edilen şeylerdir. Alkollü içki içmek, anaya-babaya âsi olmak gibi.
  S.4-Devamında büyük fayda olan nafile namazları sayınız? Tesbih namazını tarif ediniz?
  C.4- nâfile olan evvâbin, teheccüd , duhâ ve tesbih namazlarıdır. namazı 4 rek'attir. Bu namazda 300 defa şu tesbih okunur: "Sübhaanellaahi velhamdü lillâahi velâa ilâahe illallaahü vellaahü ekber velâa havle velâa kuvvete illâa billâahil aliyyil azıym." Bu tesbih namaz içinde şöyle okunur:15 Kere Sübhâneke'den sonra (Fâtiha'dan önce),10 Zamm-ı sûreden sonra, 10 Rükûda, 10 Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede), 10 Birinci secdede,10 İki secde arasındaki oturmada (celsede), 10 İkinci secdede,Bu birinci rek'atte okunan tesbihlerin adedi 75'tir. İkinci rek'atte aynı sıralama ile yine 75 defa okunur. Üçüncü ve dördüncü rek'atler de böyle kılınır.
  S.5-Cihat nedir? Mücahit kime denir?
  C.5- Cihad, sırf Allâhü Teâlânın dinini yaymak için yapılan gayretlerdir. Bu işi yapanada mücahid denir.

  KART 24
  S.1-Peygamberimizin kaç çocuğu vardır? Kızlarını ve oğullarının isimlerini sayınız?
  C.1-Peygamberimiz (sav) in 7 çocuğu vardır.
  Dört kızı: Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsûm, Fâtıma (radıyallâhü anhünne)'dir. Üç oğlu doğdu: Kâsım, Abdullah (diğer adı Tayyip), İbrahim (Radıyallâhü anhüm) Hazretleridir.
  S.2-İrade-i cüz’iyye ne demektir?
  C.2- İrâde-i cüz'iyye: Cenâb-ı Hakk'ın kuluna verdiği mahdut bir salâhiyet ve tercih hakkıdır. Fakat ehemmiyeti pek büyüktür. Zira insan, irâdesini hayra sarf ederse
  Mevlâ hayrı, şerre sarf ederse şerri yaratır.
  S.3-Hades kaç kısımdır? Nelerdir? Hades nedir?
  C.3- Hades iki kısımdır:
  Küçük hades: Abdesti olmamaktır.
  Büyük hades: Cünüb olmak, ayrıca kadınların lohusa veya hayızlı (aybaşı hâli) olmasıdır.
  S.4-Peygamberimize vacip olan nafile namaz hangisidir? Teheccüd namazının vakti ne zamandır?
  C.4-teheccüd namazıdır. Teheccüd vakti, gece, öğlenin girdiği vakitte başlar, imsak vaktine kadar devam eder. Meselâ: gündüz öğle vakti saat 12'00'de ise gece saat 12'00 de teheccüd vakti giriyor demektir.
  S.5-Cihat kaç şekillidir ve nelerdir?
  C.5-, ilâ-i kelimetillah için yapılan cihad(Top tüfek kılıçla yapılan) zahiri cihaddır.Batıni cihad, bu da insanın kendi vücudundaki nefse karşı yaptığı cihattır.
  Bu ise cihatların en büyüğüdür.

  KART 25
  S.1-Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinden bazılarını söyleyiniz?
  C.1- Peygamberimiz, kabîlelerin İslâmiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefâletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve nâmuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gâye kadınlar vasıtasiyle İslâm'ı yaymaktır.
  S.2-İrade-i cüz’iyye niçin verilmiştir? Hikmeti nedir?
  C.2-İnsanın iyiyle kötüyü ayırt etmesi için verilmiştir.
  S.3-Abdessiz olduğunu bilerek namaz kılmanın hükmü nedir?
  C.3-Bilerek abdessiz namaz kılmak insanı dinden çıkarır.
  S.4-Kefen nedir? Neden ibarettir? Cenaze nasıl kefenlenir?
  C.4- Kefen; vefat eden müslümanın, sarılıp kabre konulduğu bezdir.Kefen; erkekler için, kamis, izar, lifâfe; kadınlar için ise, kamis, izar lifâfe, baş örtüsü ve göğüsler üzerine bağlanan bezden ibarettir.Kâfi miktarda bez bulunamayacak olursa, erkekler için izar ve lifâfe, kadınlar için de izar, lifâfe ve baş örtüsü kafi görülür. Bu kadar da bulanamazsa, cenâze bir beze sarılıp gömülür. Kefenin beyaz ve pamuk kumaştan olması efdaldir. Cenâze, kamis ile boynundan ayağına kadar, izar ile de başından ayağına kadar kefenlenir. Lifâfe ile de baştan ayağına kadar sarılıp dürülür ve iki ucu bağlanır. Kefende, sol taraf sağ taraf üzerine dürülür. Cep ve yaka yapılmaz ve kenarları dikilmez. Kadınlarda; baş örtüsü kamisin üzerine, lifâfenin altına gelecek şekilde örtülür.
  S.5-54 farzdan 15 tanesini sayınız?
  C.5- Allâhü Teâlâ'yı bir bilip zikretmek.Helâl kazanılmış temiz elbise giymek, Abdest almak,Beş vakit namaz kılmak, Cünüplükten gusletmek,Rızık için Allâh'a tevekkül (itimad) etmek,Helâlinden yeyip, içmek,Allâh'ın taksîmine kanaat etmek,Tevekkül etmek,Kazâya (yâni Allâh'ın hükmüne) râzı olmak,Nîmete karşılık şükretmek, Belâya sebretmek,Günahlara tevbe etmek,İbâdetleri ihlâs ile yapmak,Şeytânı düşman bilmek,Kur'ânı delil tanımak,Ölüme hazırlıklı olmak,İyiliği emredip kötülükten alıkoymak,Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek,Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek,

  KART 26
  S.1-Peygamberimizin en son vefat eden eşi ve cocuğu kimdir?
  C.1-Hanımı Hz. AİŞE validemiz Kerimeleri Hz. FATIMA radıyAllâhü anhümadır.
  S.2-Peygameberimizin ilk evliliğini kimle ve kaç yaşında yapmıştır?
  C.2- Hz. Hadîce (radıyallâhü anhâ) vâlidemiz peygamberimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.
  S.3-Farz nedir? Kaç kısımdır? Tarif ediniz?
  C.3-Farz: Kat'î delil ile sabit olan hükümlerdir ve iki kısımdır:
  a) Farz-ı ayın: Mükellef her müslümanın ancak kendisinin yapması ile yerine gelen amellerdir. Beş vakit namaz ve oruç gibi.
  b) Farz-ı kifâye: Bazı müslümanların yapmaları ile diğer müslümanlardan mesûliyet kalkan farzlardır. Cenâze namazı ve selâm almak gibi. Eğer böyle bir farzı müslümanlardan hiçbirisi yapmazsa hepsi mes'ûl olurlar.
  S.4-Teşrik tekbiri nedir ne zaman getirilir?
  C.4-Kurban bayramının arefe günü sabah namazından, dördüncü günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbiri okumak vâciptir.Teşrik tekbiri şöyledir:"Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü Ekber. Allâhü Ekber ve lillâhil hamd."
  S.5-Günah nedir kaç kısımdır? Büyük günahları sayınız?
  C.5-Günah: Allâh'ın haram kıldığı herhangi bir şeyi yapmaktır. Günahlar İki Kısımdır: Büyük günahlar, Küçük günahlar. Başlıca Büyük Günahlar:Allâh'a ortak koşmak, Adam öldürmek, Nâmuslu kimseye iftira etmek, Zina etmek,Harpten kaçmak, Sihir yapmak ve yaptırmak, Yetim malı yemek, Ana ve babanın, meşrû isteklerine karşı gelmek.Harem-i şerifte günah işlemek. Fâizcilik yapmak, Hırsızlık yapmak, İçki içmek.

  KART 27
  S.1-Peygamberimizin kaç torunu vardır? Bunlar kimin çocuklarıdır?
  C.1- Peygamber Efendimizin iki torunu vardır: Hasan, Hüseyin (radıyallâhü anhümâ) hazretleridir. Hz. Ali ve Hz. Fâtıma (radıyallâhü anhümâ) çocuklarıdır.
  S.2-Ahiret gününe iman ne demektir?
  C.2- Sûr'un üflenmesi, bütün ölülerin dirilip kabirlerinden kalkması, amel defterlerinin kendilerine verilmesi ve mahşer meydanında toplanıp suâl ve hesaba çekilmesi ile mizan, şefâat, sırat, kevser, cennet ve cehennem gibi âhiret hayatına ait hususlara inanmaktır.
  S.3-Efal-i mükellefin nedir? Vacip ve müfsit ne demektir?
  C.3- Mükellef olan müslümanların yapmaları veya yapmamaları gereken fiillerdir. Vâcip: Farz derecesinde kat'î olmayan delille sabit hükümlerdir. Vitir ve bayram namazları gibi. Müfsid: Başlanmış bulunan bir ibâdeti bozan şeylerdir. Abdestli iken bir yerinden kan veya irin çıkmak, namazda gülmek ve oruçlu iken bir şey yemek gibi.
  S.4-Üzerinde kaza borcu olan kimse, nafile namaz kılabilir mi?
  C.4-Kılabilir.
  S.5-İnsanda kaç ruh vardır? Bunların veziri ve zevki nedir?
  C.5- İnsanda iki ruh vardır: ruh-i hayvânî, ruh-i sultânî. Ruh-i hayvanînin veziri aklı maâş ve mercii (danışmanı), Şeytan'dır. Ruh-i hayvanînin zevki, yiyip içmek, giyip kuşanmaktır. Ruh-i sultanînin de veziri aklı maâd ve şeyhulislâmı melektir. Ruh-i sultanînin zevki, zikir, fikir , ibâdet ve Allâh'ın emirlerine itâat ve yasaklarından kaçınmaktır.

  KART 28
  S.1-Peygamber kime denir?
  C.1- Ahkâm-ı ilâhiye'yi insanlara tebliğ için Allâh'ın vazifelendirdiği zâta denir.
  S.2-K.Kerim kaç senede ve nerelerde nazil oldu?
  C.2- 13 sene Mekke’de, 10 sene Medine’de olmak üzere toplam 23 senede nazil olmuştur.
  S.3-Şart ve rukun nedir tarif ediniz.
  C.3-Şart, namazın dışındaki farzları, rükun ise içindeki farzlarıdır.
  S.4-Hangi namazlar vaktinde kılınmadığı zaman kazaya kalır?
  C.4- Farz namazlar, yani beş vakit namaz.
  S.5-İlahi kelimetullah ne demektir?
  C.5- Kelime-i tevhidin nurunu yaymak, bu nurla müşerref olanların imânını küfürden korumak, bu nurla müşerref olmayanlara da bu nuru aşılamak anlamına gelir.

  KART 29
  S.1-Allâh tarafından mahlukata gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır?
  C.1- PeygamberEfendiizden yapılan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, diğer bir rivayete göre iki yüz yirmi dört bin’dir.
  S.2-Hz. Üstazımız (K.S.) Hidayet ve Dalaletle ilgili aeti nasıl izah etmiştir?
  C.2-“Allâh, hidâyeti isteyip, hidâyeti dileyenlere hidâyeti; dalâleti isteyip, dalâleti dileyenlere de dalâleti halkeder” diye tefsir ve izah ederlerdi.
  S.3-Abdest nedir? Abdessiz yapılamayacak ibadetler nelerdir?
  C.3- Abdest, belli organları usûlüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibâret dinî bir temizliktir. Pek çok ibâdet abdestsiz yapılamaz. Meselâ: Abdestsiz bir kimse namaz kılamaz, Kâbe'yi tavaf edemez, Kur'ân-ı Kerîme el sûremez. Abdestsiz olduğunu bildiği halde namaz kılan dinden çıkar.
  S.4-Vefat etmek üzere olan müslümana ve vefat eden müslümana ne yapılır?
  C.4- Vefat etmek üzere olan müslüman sağ tarafı üzerine yatırılarak yüzü kıbleye çevrilir. Yanında Kelime-i Şehâdet getirilir ve Yâsîn sûresi okunur. Vefat edince, bir bez ile çenesi başı üzerinden bağlanır. Gözleri kapatılıp elleri iki tarafına uzatılır. Şişmemesi için karnı üzerine bir demir parçası konulur. Yıkanıncaya kadar yanında Kur'ân okunmaz.Yıkanılacağı zaman, ayakları kıbleye gelecek şekilde teneşir üzerine yatırılır. Avret yeri açılmadan elbisesi çıkarılır ve ısıtılmış su ile yıkanır.
  S.5-Müslümanın camiyet içindeki vazifelerini sayınız?
  C.5- Komşu Hakkına Riâyet, Müsâfire Karşı Vazifelerimiz, Başkalarının haklarını tanımak ve hiç kimseye zarar vermemek, nâmus ve mülk haklarına riâyet etmek, İyilik yapmak, kimseye haset etmemek, Başkaları ile istihzâ ve alay etmemek, Başkalarının ayıplarını ortaya çıkarmamak.

  KART 30
  S.1-K.Kerim’de ismi geçen peygamberlerin sayısı kaçtır? Sayınız?
  C.1- Yirmisekizdir:Âdem, İdris, Nuh, Hûd, Sâlih, İbrâhim, Lût, İsmâil, İshak, Yâkup, Yûsuf, Eyyûp, Şuayp, Musâ, Hârun, Dâvûd, Süleyman, Yûnus, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Zekeriyya, Yahyâ, İsâ, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salevâtullâhi alâ nebiyyinâ ve aleyhim ecmâiyn hazerâtıdır. Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselâm) hazretlerine bazıları velîdir, demişlerdir.
  S.2-Peygamberimizin anne cihetinden dedelerini sayınız?
  C.2- Peygamberimizin anne cihetinden sülâlesi:Hz. Muhammed, Amine, Vehb, Abdimenaf, Zühre, Kilâb.
  S.3-Abdestin sünnetlerini sayınız?
  C.3-Niyet etmek, Eûzü ve Besmele ile başlamak, Evvela ellerini bileklerine kadar yıkamak, Misvak kullanmak, Bir âzâ kurumadan diğerini yıkamak, Ağzına ve burnuna üç kere su vermek, Kulağını meshetmek, Parmaklarını hilâllemek; yâni bir elin parmaklarını diğer elin parmakları arasına geçirip çekmek, Âzâları üçer kere yıkamak, Başını kaplama meshetmek, Abdesti tertip üzere almak; yâni abdest âzâlarını sırasıyla yıkamak, El ve ayaklarını yıkamakta parmak uçlarından başlamak
  S.4-Cenaze namazının hükmü nedir? Kılınması için aranan şartlar nelerdir?
  C.4- Cenâze namazı, vefat eden din kardeşlerimiz hakkında duâ olmak üzere bir farz-ı kifâyedir. Cenâze namazının kılınması için aranan şartlar şunlardır: Ölenin müslüman olması. Müslüman olduğu bilinmeyen, bu hususta hâli gizli olan kimsenin cenâze namazı kılınmaz. Ölenin müslüman olduğuna muteber şâhid ve delil lâzımdır. Ölünün yıkanarak temiz kefene sarılmış olması. Ölünün, imam ve cemaatin önünde olması. Ölünün tamamının veya bedeninin çoğunun mevcut olması. Eğer bedeninin çoğu gitmiş veya başsız olarak yarısı varsa namazı kılınmaz, yıkanmaz. Bir beze sarılarak gömülür.
  S.5-S.Münciye ve S.Naciye hatimleri keç adetten yapılır?
  C.5- Salât-ı Münciye'nin hatmi 1000 , salât-ı nâriye'nin hatmi ise 4444 defa okumaktır.

  KART 31
  S.1-Allâhın zatı hakkında düşünce caiz midir? Niçin?
  C.1-Câiz değildir. Çünkü akıl Allâh'ın zâtını anlamaktan âcizdir. Allâh'ın, ancak sıfatı hakkında düşünülür.
  S.2-Kaza nedir? Tarif ediniz?
  C.2- Kazâ, Cenâb-ı Hakk'ın ezelde takdir buyurduğu hâdiselerin, zamanı gelince ilim ve irâdesine uygun olarak meydana gelmesidir.
  S.3-Misvak kullanmanın hükmü nedir? Yoksa ne yapılmalıdır?
  C.3- Sünnet’tir. Misvak yoksa baş ve şehâdet parmağıyla dişler ovalanır.
  S.4-Namazın mekruhlarından 10 tenesini sayınız?
  C.4- Özürsüz, parmağını çıtlatmak, Secde yerindeki taşları temizlemek, Elini böğrüne koymak, Bir yerini bir veya iki defa kaşımak, (Namazda burun akıntısını silmek yere akıtmaktan evlâdır.) Özürsüz bağdaş kurmak, İnsan yüzüne karşı kılmak, Kor halindeki ateşe karşı namaza durmak, Bir kimsenin önünde, başı üzerinde, sağında, solunda arkasında veya elbisesinde bakan kimsenin kolayca görebileceği kadar belirgin resim varken namaz kılmak, Gerinmek, Esnemek.
  S.5-Zekat nedir? Farz olmasının şartı nedir?
  C.5- Zekat; zekâta mahsus malı, hususî şartlarıyla müstehak olana temlik ederek vermektir.Zekâtın farz olmasının şartı: Bâliğ, (ergen) akıllı ve hür olan ve borcu bulunmayan müslümanın, aslî ihtiyacından fazla olarak üzerinden bir yıl geçen nisap miktarı mala mâlik olmasıdır.

  KART 32
  S.1-İmanı yeis nedir, bu iman müteber midir?
  C.1- Firavun gibi ölürken iman etmektir. Muteber değildir.
  S.2-Rızk nedir? Kime aittir? Haram rızk mıdır?
  C.2- Rızık, Allâhü Teâlâ'nın, hayat sahiplerine gıdalanmaları için verdiği ve onların da yediği şeylerdir. İnsanın kendisine aittir. kendi öz irâdesi ile rızkını helâl veya haram yollardan kendisi seçer ve Allâhü Teâlâ da o yoldan verir.
  S.3-Abdest azalarını yıkarken ne okunur?
  C.3- Besmele çekilir, kelime-i şahadet getirilir. Aslında her azanın kendine has duası vardır. Abdestten sonra artan sudan ayakta ve kıbleye karşı birkaç yudum su içilir. 1, 2 veya 3 defa “Kadr sûresi” okumak menduptur.
  S.4-Beş vakit namazın rekatlerini taksim ediniz?
  C.4- Sabah namazı 4 rek'attir; ikisi sünnet, ikisi farz. Önce sünnet kılınır, sonra farz kılınır. Öğle namazı on rek'attir. Dördü ilk sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet. Önce sünnet kılınır, sonra farz, daha sonra son sünnet kılınır. İkindi namazı 8 rek'attir. 4'ü sünnet 4'ü farz, Önce sünnet kılınır, sonra farz. Akşam namazı 5 rek'attır; üçü farz, ikisi sünnet. Önce farz, sonra sünnet kılınır. Yatsı namazı 13 rek'attir; 4'ü sünnet, 4'ü farz, ikisi son sünnet, 3'ü vitir vâciptir. Önce sünnet, sonra farz, sonra son sünnet, en sonra da vitir vâcip kılınır. Cem'an günde 40 rek'at namaz kılınır.
  S.5-Öşür ne demektir? Zekat ile öşür arasındaki farkları söyleyiniz?
  C.5- Zekat; zekâta mahsus malı, hususî şartlarıyla müstehak olana temlik ederek vermektir.
  Öşür; arâzi mahsüllerinin zekâtıdır ve çıkan mahsûlden onda birini vermektir. Öşür, arâzi mahsüllerinin zekâtıdır ve çıkan mahsûlden onda birini vermektir. Şâyet arâzi para ile sulanıyorsa yirmide biri verilir.
  Zekât kırkta bir, öşür ise onda bir oranında verilir. (Şâyet arâzi para ile sulanıyorsa yirmide biri verilir.)
  Zekat senede bir defa, öşür ise topraktan her mahsûl alınışında verilir.
  Zekât için malın üzerinden bir yıl geçmesi gerektiği halde, öşür için böyle bir bekleme yoktur. Hasattan hemen sonra verilir.
  Zekat için malın nisâp miktarına ulaşması gerekirken, öşürde nisap yoktur. Yerden çıkan mahsûlün, azından da çoğundan da öşür vermek gerekir; zenginlik de şart değildir.

  KART 33
  S.1-Tevbe-i yeis nedir? Müteber midir?
  C.1- İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir. Muteberdir.
  S.2-Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin rızk hakkındaki şiirini okuyunuz?
  C.2-
  Açılır bahtımız bir gün hemen battıkça batmaz ya
  Sebepler halk eder Hâlik, kerem bâbın kapatmaz ya.
  Benim Hakk'a münacâtım değildir rızk için hâşâ
  Hüdâ Rezzâk-ı âlemdir rızıksız kul yaratmaz ya.
  S.3-Abdesti bozan şeyleri söyleyiniz.

  C.3-Önden ve arkadan çıkan idrar, kan, meni, gaita gibi necasetler; Vücuttan kan, irin ve sarı su akmak, Ağız dolusu kusmak, Delirmek, Sarhoş olmak, Bayılmak, Arkadan yel çıkmak, Yan yatarak veya iki ayağını yana çıkarıp oturağı boşta kalacak şekilde veya bağdaş kurarak oturup uyumak. (Oturağı yere tamamen yerleştirmek suretiyle uyumak abdesti bozmaz) Namaz içinde başkası işitecek derecede gülmek, Dişlerin arasından çıkan kan, tükürükle müsâvi veya tükürükten fazla olmak.
  S.4-Namaz içinde 3 vacibi terk veya tehir eden kaç defa secde yapar?
  C.4- Bir defa yapar.
  S.5-Haccı tarif ediniz?
  C.5- Hac, zilhicce ayında ihrama girerek arefe günü Arafat'ta vakfe yapmak, sonra da Kâbe'yi tavaf etmekten ibarettir.

  KART 34
  S.1-Kimin zürriyetindensin? Kimin milletindensin? Kimin ümmetindensin?
  C.1- Âdem Aleyhisselâm'ın zürriyetindenim. İbrahim Aleyhisselâm'ın milletindenim. Muhammed Aleyhisselâm'ın ümmetindenim.
  S.2-Yukarıda Allâh var demek doğru mudur?
  C.2- İmanı zayıflatan ve imansız gitmeye sebep olan hallerdendir.
  S.3-Gusül ne demektir? Ne zaman icap eder?
  C.3- Gusül, cünüplük, hayız ve nifastan çıkmak için ağzın ve burnun içini bütün vücutla birlikte yıkamaktır.Gusül, cinsi münâsebet, ihtilâm sebebiyle, hayız ve nifasın bitmesiyle icap eder.ihtilâm, uyku halinde meninin tenasül uzvundan şehvetle dışarı çıkmasıdır.
  S.4-Cuma namazının vucubunun şartlarını sayınız?
  C.4- Erkek olmak, (Kadın ve hünsâ olmamak.) Hür olmak, (Esir veya hapis olmamak.) Mukim olmak, (Seferî olmamak.) Sıhhatli olmak, ( Namaza gidemeyecek kadar hasta olmamak.) Gözleri sağlam olmak, (Âmâ olmamak.) Ayakları sağlam olmak, (Kötürüm olmamak.) Namaza gitmeye mâni ve gitmemeyi mübah kılan bir özrü bulunmamak. (Düşman korkusu, şiddetli yağmur, çamur gibi şeyler cumaya mâni hallerdir.)
  S.5-Haccın edasının farz olmasının farz olmasının şartlarını saynız?
  C.5- Vücudun sıhatte olması, Yol emniyetinin bulunması, Kadının, kocası veya mahreminin (oğlu, kardeşi, babası gibi, nikâhlanması câiz olmayan bir yakınının) yanında bulunması. Kocası ölen veya boşanmış olan kadının iddetinin bitmiş olması, Hapislik gibi bir engelin bulunmaması.

  KART 35
  S.1-Peygamberimiz nerede doğdu ne şimdi nerede bulunuyor?
  C.1- Mekke'de doğdu. Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti. Şimdi Medine'de “Ravza-i Mütahhara” sındadır.
  S.2-Müslümanın dikkatle kaçınması gereken hususlardan 10 tanesini sayınız?
  C.2- Ehl-i Sünnete uymayan bozuk i'tikatlar, Ameli terk etmek, Niyette ve işlerinde doğruluktan ayrılmak, Günahta israr etmek, İslâm ni'metine şükrü terk etmek, Îmansız gitmekten korkmamak, Başkalarına zulmetmek, Sünnet üzere okunan ezana icâbet etmemek, Dine aykırı olmayan yerlerde, Anne ve babasına âsi olmak, Çok yemin etmek. Namazı hafife almak, tadîl-i erkânı terk etmek, Haram olan içkileri içmek, Müslümanlara eziyet vermek, Velî olmadığı halde velilik iddiasında bulunmak, Günahını unutmak.
  S.3-Meshin hükmü nedir? Şartları söyleyiniz?
  C.3- Erkek ve kadın müslümanlar için, mestler üzerine meshetmek câizdir.Bunun için şu şartlar gereklidir:Mestler, abdestli iken giyilmiş olmalıdır. Mestler topuklarla birlikte ayakları örtmeli ve en az 12 bin adım yürünebilecek vasıfta olmalıdır. Mestlerin hiç birinde, (ayak parmağının en küçüğü ile) üç parmak miktarı delik ve yırtık bulunmamalıdır. İçine kolayca su almayacak şekilde ve bağlamak-sızın ayakta duracak kadar kalın olmalıdır. Mest giyilecek ayağın ön kısmından, en az üç el parmağı genişliğinde bir yer bulunmalıdır. (Bir ayağı kesilmiş ve sadece topuğu kalmış bir kimse, diğer ayağına da meshedemez).
  S.4-Cuma namazı misafir ve kadına farz mıdır?
  C.4- Cuma namazı misafir ve kadına farz değildir.
  S.5-Kurban ne demektir? Kimlere vaciptir?
  C.5- Kurban, Allâhü Teâlâ'ya yakınlık için, ibâdet niyetiyle kurban bayramı günlerinde, kurbana müsait bir hayvanı kesmektir.Kendisine fıtır sadakası vâcip olan kimselere kurban da vâciptir. Yâni nisaba mâlik olan hür, mukîm, her müslümana vâciptir.

  KART 36
  S.1-Peygamberimizin kaç adı vardır? En çok kullanılan ismi hangisidir?
  C.1- Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lâzımdır. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.Hazret-i Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi ve sellem'dir.
  S.2-Kader nedir? Tarif ediniz?
  C.2- Kader, ezelden ebede kadar hayır ve şer (iyi kötü) meydana gelecek bütün hâdiseler hakkında Cenâb-ı Hakk'ın kendi ilmi icabı bilip takdir buyurmasıdır.
  S.3-Kaplama meshin hükmü nedir? Nasıl yapılır?
  C.3- Kaplama mesh şöyle yapılır:
  Evvelâ, iki el ıslatılır, baş ve işaret parmakları ayrı tutulup üç bitişik ince parmaklar birbirine yapıştırılır. İç tarafları başın önünde saçların başlangıcına konulur. Baş ve şehâdet parmakları ve avuç içi havada olup, başa dokundurulmaz. İki el geriye doğru çekilerek meshedilir. Avuçların içi ile başın yan tarafı, arkadan öne doğru çekerek meshedilir. Sonra işaret parmakları ile kulakların içi meshedilir. Başparmaklar da kulak arkasına konulup, kulak arkaları yukarıdan aşağıya meshedilir. Diğer üç parmakların dış yüzleri ile de ense meshedilir. Boğaz meshedilmez.
  S.4-Namazı bozan şeylerden 10 tanesini sayınız?
  C.4- Ağlamak (Eğer ağlamak Allâh korkusundan olursa namaza zarar vermez), İsteği ile ve özürsüz öksürüp boğazını ayıklamak, Sakız çiğnemek, Bir rükünde üç kere kıl koparmak, Bir rükünde, herhangi bir yerini elini kaldırmak sûretiyle üç kere kaşımak, Bir rek'atta iki saf miktarı yürümek, Saç veya sakalını taramakAralarında bir adam sığacak kadar açık yer bulunmaksızın bir kadınla beraber durarak, aynı imamla, aynı namazı bir hizada kılmak, Özürsüz, yüzünü ve göğsünü kıbleden çevirmek, Namaz içinde imamından başkasının yanlışını söylemek, Kur'ân'ı mânâ bozulacak kadar yanlış okumak.
  S.5-Nisab ne demektir? Altının ve paranın nisabını söyleyiniz?
  C.5- Nisap: Zekâtın vâcip olması için dinin koyduğu bir ölçüdür ki, bu da kişinin borcundan hariç 20 miskâl (80.18 gram) altın veya bunun değerinde para ve ticaret malıdır.

  KART 37
  S.1-Ne zamandan beri müslümansın? Bela zamanı neye derler?
  C.1- "Belâ" dediğimiz zamandan beri müslümanım. Belâ zamanı: Misâk'a derler. Yâni Cenâb-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben "Elestü birabbiküm" yâni (Ben sizin rabbiniz değil miyim?) diye sordu. Onlar da "Belâ" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri müslümanım demektir.
  S.2-Tevekkül nedir?
  C.2- Tevekkül, maksada erişmek için, maddî ve mânevî sebeplerin hepsini yerine getirdikten sonra, neticesini Allâh'dan beklemektir.
  S.3-Abdestin mekruhlarını sayınız?
  C.3- Sağ el ile sümkürmek, Abdest âzâlarından birini üç defadan fazla veya eksik yıkamak, Suyu yüzüne çarpmak, Güneşte ısınmış su ile abdest almak. Suyu çok az kullanmak veya israf etmek, Abdest alırken konuşmak, Sünnetlerini terk etmek,
  S.4-Sehiv secdesi nedir? Nasıl yapılır?
  C.4- Sehiv secdesi, namazda unutma veya gafletle yapılan bir noksanlık veya fazlalıktan meydana gelen hatâyı düzeltmek için yapılması vâcip olan secdedir. Sehiv secdesi icabettiği zaman, "Ettehıyyatü"yü okuduktan sonra iki tarafa selâm verilir, "Allâhü Ekber" diye tekbir getirerek arka arkaya iki secde yapılır. İkinci secdeden sonra oturulup, "Ettehıyyatü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ve Rabbenâ âtinâ..." duaları okunarak selâm verilir.
  S.5-Zekatın verileceği yerleri sayınız? En faziletlilerini söyleyiniz?
  C.5- Zekâtın Verileceği Yerler:(Nisaba sahip olmayan) Fakirler, (Hiç birşeyi bulunmayan) Miskinler, Zekât toplama memurları, Müellefe-i kulûb, Kölelikten kurtulacak kimseler, (Borcunun karşılığı malı olmayan) Borçlular, (Fi sebîlillah) Allâh yolunda, (Harçlıksız) Yolda kalmışlar. Zekât bu sekiz yerden herhangi birine verilebilir. Ancak verilmesi en faziletli yer, hiçbir şeyi olmayan miskinler ve Allâh yoludur.

  KART 38
  S.1-Müslümanım demenin manası nedir?
  C.1- Allâh'ı bir bilmek, Kur'ân-ı Kerîm'i ve Muhammed Aleyhisselâm'ı tasdik etmektir.
  S.2-İmanın devamının şartlarını sayınız?
  C.2- Gaybe inanmak. Gayb, beş duyu ile anlaşılamayan şeylerdir. Allâh, melek, Cennet, Cehennem ve cin gibi. Helâlin helâl olduğuna inanmak. Yâni helâl şeylere haram dememek. Haramın haram olduğuna inanmak. Yâni haram olan şeylere helâl dememek. Meselâ: Bira dahil alkollü içkilere, faize ve diğer haram olan şeylere helâl dememek. Dâima Allâh'dan korkmak. Mukaddesâta (İslam'ın mukaddes saydığı şeylere) hürmetkâr olup hafife almaktan kaçınmak. Allâh'ın rahmetinden ümidini kesmemek. Kâfiri kâfir bilmek, mü'mini mü'min bilmek. Meselâ: Bir kimse, sözle, yazıyla veya fiilen din düşmanlığı yapan birine müslüman dese dinden çıkar. Ayrıca, dine hizmet eden ve dini yaymaya çalışan iman sahiplerine de kâfir diyen, yine dinden çıkmış olur. Allâh'a mekân izâfe etmemek. Meselâ, Allâh göktedir demek insanı dinden çıkarır. Kur'ân'a şüphesiz inanmak. Meselâ, Kur'anın eksik veya fazla olduğunu söylemek, Cebrâil hata etti demek, insanı dinden çıkarır.
  S.3-Sünnet üzere abdest nasıl alınır?
  C.3- Mümkünse kıbleye dönülür, yüksek bir yere oturulur, Eûzü ve Besmele çekilir. Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmaklar birbiri arasına geçirilerek hilâllenir. Parmaktaki yüzük oynatılarak altına su ulaştırılır. Besmele çekilerek ağıza su alınır. Varsa misvak kullanıp, yoksa baş ve şehâdet parmağıyla dişler ovalanır. Ağız üç defa çalkalanır. Besmele çekilir, burna su verilir. Oruçlu değilse su burnun yumuşağına kadar çekilip, sol elle burun temizlenir. Bu iş iki kere daha yapılır. Abdeste kalb ile niyet edilip, Besmele çekerek avuca su alınıp yüz saç bitiminden çene altına, yan taraflardan da kulak yumuşaklarına kadar yıkanır. Kaşların altı ıslatılır. Bu iş iki kere daha yapılır. Her yıkamada yüz ovalanır. Besmele çekerek sağ kol dirsekle beraber ovalanarak yıkanır. Bu iş iki kere daha yapılır. Sağ kolda olduğu gibi, sol kol da üç kere yıkanır. Besmele çekerek sağ elle başın dörtte biri mesh edilir. Sonra şehâdet parmaklarıyla sağ ve sol kulaklar, başparmakla da kulağın arkası meshedilir. Elin baş ve işâret parmakları hariç, diğer üç parmaklar ile de boyun meshedilir.Başın tamamını mesh sünnettir. Buna kaplama mesh denir. Besmele ile sağ ayağın ucundan yıkamaya başlanır. Ve ayak parmakları sol elin küçük parmağı ile hilâllenir. Hilâllemeye sağ ayakta küçük parmaktan, sol ayakta ise baş parmaktan başlanır ve alttan üste doğru çekilerek yapılır. Sağ ayak gibi sol ayak da, besmele ile yıkanır. Abdestten sonra artan sudan ayakta ve kıbleye karşı birkaç yudum su içilir. 1, 2 veya 3 defa “Kadr sûresi” okumak menduptur.
  S.4-Cuma namazı kaç rekattir? Taksim ediniz?
  C.4- On altı rek’attir: İlk dört rek’at cuma'nın ilk sünneti; iki rek’at Cuma’nın farzı, sonraki dört rek’at cumanın son sünnetidir, daha sonra kılınan dört rek'at ise "zuhr-i ahîr" dir, Zuhr-i ahîrden sonra kılınan iki rek'ata vaktin sünnetidir.
  S.5-Haccın farz olmasının şartlarını sayınız?
  C.5- Müslüman olmak, Ergenlik çağına ulaşmış olmak, Akıllı olmak, Hür olmak, Aslî ihtiyaçlarına ve evine dönünceye kadar âile ferdlerine yetecek, yol ve vasıta masraflarını karşılayacak kadar paraya sahip bulunmak. İslâm memleketi olmayan yerde müslüman olan kişi, haccın farz olduğunu bilmek.

  KART 39
  S.1-Allâhın bir olduğuna delilin denir? Bunun manası nedir?
  C.1- Sure-i ihlasın ilk âyeti kerimesidir. Bunun manası: Sen söyleki ey Habibim Allâh birdir, demektir.
  S.2-İmanın koruyucu kalelerini sayınız?
  C.2- Farzlar, vâcibler, sünnetler, müstehablar, mendublar ve nâfilelerdir.
  S.3-Teyemmüm nedir, nasıl yapılır?
  C.3- Teyemmüm, Abdest almak veya gusletmek için suyun bulunmaması veya kullanılamaması hâlinde, hangi maksatla teyemmüm edeceğine niyet edip ellerini toprak cinsinden bir şeye iki defa vurarak, birincide yüzünü, ikincide dirseklerine kadar ellerini meshetmektir.
  Şöyle ki; Niyet edip Eûzü -Besmele çekerek bir defa ellerini toprak veya toprak cinsinden bir şeye vurup ileri-geri sürter. Onunla yüzünü mesheder. İkinci defa ellerini aynı şekilde vurup, ileri - geri sürter. Evvelâ sağ, sonra sol kolunu mesheder.
  S.4-Cuma namazının sıhhatinin şartlarını sayınız?
  C.4- Cuma namazı kılınacak yer, şehir olmak, (izin ve berât verilen köylerde de kılınabilir), Emir veya vekilinin kıldırması, Öğle namazı vaktinde kılınması, Cemaatin huzurunda hutbe okumak, İmamdan başka üç kişi bulunmak, Cuma kılınan yer herkese açık olmak.
  S.5-Haccın sıhhatinin şartlarını sayınız?
  C.5- İhram (Hac niyeti ile ihrama girmek), Zaman (Zilhicce ayı), Mekân (Kâbe ve Arafat), İslâm. (Yani müslüman olmak)

  KART 40
  S.1-Allâhın varlığına akli delilin nedir?
  C.1- Bu âlemin varlığı ve âlemdeki nizâm ve intizâmın devamıdır.
  S.2-Dine hizmet eden iman sahiplerine kafir diyen ne olur?
  C.2- Dine hizmet eden ve dini yaymaya çalışan iman sahiplerine de kâfir diyen, yine dinden çıkmış olur.
  S.3-Meshi bozan şeyleri söyleyiniz?
  C.3- Mestin ayaktan çıkması, Mestler ayakta iken, ayaklardan birinin ekserisinin ıslanması, Mesh müddetinin dolması. (Mest giyen kimse seferî değilse, mestini giydiği andaki abdestinin bozulmasından itibaren 24 saat, seferî ise 72 saat mesheder.)
  S.4-Bayram namazı kime vaciptir? Nasıl kılınır?
  C.4- Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazları vâciptir. İki bayram namazı vardır: Biri, Ramazan Bayramı namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır. sabah namazının farzı gibi olup, fazla olarak her rek'atte üçer tekbir vardır. Üçü, birinci rek'atte Sübhâneke'den sonra Fâtiha'dan evvel; üçü de ikinci rek'atte kırâatten (zammı sûreden) sonradır. Bu altı tekbir vâciptir. Her iki rek'atin rükû tekbirleri de vâcip olan tekbirlere yakın olduğundan vâciptir. İftitah tekbiri her namazda olduğu gibi bayram namazlarında da farzdır. Diğer tekbirler sünnettir. Bayram namazlarında hutbe, namazdan sonra okunur.
  S.5-Kurban ne zaman kesilir? Eti kaça taksim edilir? Kimlere verilir?
  C.5- Kurbanın kesilecek vakti, Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Ancak, günlerin tesbitindeki hesap hataları göz önünde bulundurulmalı ve imkân nisbetinde üçüncü güne bırakmamaya gayret etmelidir. Zaten efdal olan da birinci günü kesmektir. Kurbanın eti üçe taksim edilir. Bir parçası kendi ailesine nafaka, ikinci parçası dost ve ahbaba ziyafet, üçüncü parçası da fakirlere sadaka olarak verilir.
  "gülüşümde bile hüzün var benim,
  hüzünle örülmüş beyaz kefenim,
  yüzümde çizgiler destesi hüzün,
  içimde hayatın bestesi hüzün...."
  Bugün daha bir durgun,bugun daha bir yalnız,
  birşeyler oku susma hafız...

 5. #5
  Site Dostu yasin_ömer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05.03.2008
  Bulunduğu yer
  izmir
  Mesajlar
  785
  Blog Girişleri
  1

  Standart


+ Konuya Cevap Yaz

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok