+ Konuya Cevap Yaz
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Müzik helal mi?

 1. #1

  Standart Müzik helal mi?

  Sual:

  Bazı kimseler, hiçbir İslam âlimi müziğe cevaz vermedi ama, İmam-ı Gazali hazretlerinin müziğe helal dediğini söylüyorlar. Böyle bir şey var mı?


  CEVAP

  Hayır, hiçbir İslam âlimi çalgıya, müziğe mubah dememiştir. Hepsi de haram demiştir. Bazı mütercimler, sima veya sema kelimesini müzik anlamı vererek tercüme ettiklerinden dolayı bu büyük hataya sebep olmuşlardır. Dört mezhepte de çalgı helal değildir

  Aletsiz, çalgısız nağmeli sese sima [teganni] denir. Çalgı aleti ile birlikte olan insan sesine gına [müzik] denir. Gına haramdır. (Dürr-ül mearif)

  Çalgı ve kadın sesi, sima değil gınadır, haramdır. (Dürr-ül-mearif)


  ................................................

  BAZI KİMSELER BU YAZIYI OKUMALARINA RAĞMEN İMAM GAZALİ HAZRETLERİNİN AKSİ FİKİRDE OLDUKLARINI OKUDUKLARINI SÖYLÜYORLAR AŞAĞIDAKİ ALINTILARDAN ANLAŞILACAĞI GİBİ YUKARIDAKİ HATAYA DÜŞÜYORLAR


  ...
  İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:


  Gıybet, veya devamlı ipek giymek, yahut devamlı çalgı dinlemek gibi günahlara devam etmek kalbin kararmasına yol açar (K Saadet s 580)

  İçki içmek ve çalgı dinlemek gibi, kul hakkı ile ilgili olmayan günahların hepsine tevbe etmek gerekir (İhya 4/65)

  Herkes dünyadaki işine göre haşr olunur İçki içenler, sarhoş olarak, çalgıcı, çalgı çalarak haşr olunur (Dürre-tül Fâhire fî-keşf-i ulûm-il-âhıre – Kıyamet ve Ahiret, s 36)

  Çalgı dinleyenin veya ipek giyenin şahitliği kabul edilmez (İhya 4/41)

  Davet edildiği yerde günah bir şey varsa, mesela duvarda canlı resimleri varsa, yahut çalgı çalınıyorsa, kadın erkek karışık ise böyle bir davete gidilmez (K Saadet s 207)

  Ud ve saz çalmak haramdır (K Saadet s 231)

  Çalgı aletlerinin imalinden kaçınmak, zulümden kaçınmak olur (İhya 2/218)

  Gizli haram işlenen eve girmek yasaktır Ancak dışarıdan duyulacak şekilde içeride çalgı çalınıyorsa, bunu duyanların içeri girip çalgıları kırması caizdir (İhya 2/802)

  Fitne çıkmayacaksa kötü işler yapanlar tehdit edilebilir Mesela, kötü biri, namuslu kadına tecavüze yelteniyorsa veya orada çalgı çalıyorsa, arada ırmak veya duvar gibi bir mani varsa, o kişiye, (Bu işten vazgeç, yoksa seni öldürürüm) diye tehdit edebilir Öldürülmez ama tehdit edilir (İhya 2/815)

  Kalbi Allahü teâlânın yasak ettiği şeylerden birine bağlılığı olanın sima, tegannili sesleridinlemesi, haram olup, onun için öldürücü zehirdir (K Saadet s 321) [Bu sözü delil gösteren cahiller, (Çalgı kötü kimselere haram, bizim gibi kalbi temizlere haram değil) diyorlar Halbuki burada çalgı denmiyor, nağmeli ses deniyor Çalgı herkese haramdır Tasavvuf büyüklerinden Mahmud-i İncirfagnevi hazretleri buyuruyor ki Yüksek sesle zikir yapabilmek için, kalbinde yalan ve gıybet bulunmamak, boğazından haram ve şüpheli şey geçmemiş olmak, gönlü riya ve gösterişten temiz olmak lazımdır ) İşte, teganni, sima yalnız böyle kimselere faydalı olur Fıkıh âlimleri de, teganninin, böyle olmayanlar için ve çalgının herkes için, haram olduğunu bildirmişlerdir ]
  İnsana zevk veren ahenkli nağmeler, gönüllerde saklı olan güzellik ve çirkinlikleri açığa çıkarır Her kaptan içindeki sızar, sima eden kişinin içinde ne varsa dışına o sızar Sima kalbe ulaşınca, kalbde galip olan ne ise, onu harekete geçirir (İhya 2/675)

  Kalbinde haller hasıl olmayan, hasıl olsa da nefsi şehvetten kesilmemiş tasavvuf yolcularına güzel ses, nağme faydadan çok zarar verir Ali Hallaç; Şeyh Ebu’l Kasım-ı Gürgani’nin müridlerinden idi Sima için izin istedi (Hiç bir şey yeme, sonra lezzetli yemekler yersin O aç halinle simaı yemekten çok istiyorsan, sima yapman caizdir) buyurdu Kalb hallerine kavuşmayan, hak yolu, halleri ile anlayamayan, yahut bazı hallere kavuşup henüz şehvetten kesilmemiş olan müridlere üstadları simaı yasaklamalıdır (K Saadet s 325)

  Simaı eğlence ve oyun şeklinde âdet etmek haramdır Nitekim bazı küçük günahlar vardır ki, devam edilirse büyük günah olur Bazı şeyler ara sıra ve az olursa mubah olur Çok olunca haram olur (K Saadet s 329)

  Ses dinlerken, ud, keman, ney, saz, kaval gibi hiç bir çalgı çalmamalıdır Her çalgıyı çalmak ve dinlemek haramdır Hoş olduğu, hoşa gittiği için haram değildir Bir kimse hoşa gitmeyecek şekilde rast gele çalsa da,ustalıkla çalmasa da yine haramdır (K Saadet s 326)

  Kalbde helal olan şeyin sevgisi [mesela Allah sevgisi] varsa, sima [ilahi, kaside gibi nağmeli sesler] onu artırıyorsa o kimsenin teganni dinlemesi helal olur Kalbinde, dinimizin yasak ettiği bir şey olanın teganni dinlemesi günah olur (K Saadet s 322)

  Bayramlarda ve arada bir olursa [Hazret-i Âişe validemizin seyrettiği zenci cariyelerinki] oyunlar, teganniler ve bunları seyretmek haram değildir (K Saadet s 322) [Cariyelerin saçını başını açmaları günah olmadığı gibi nağmeli sesleri de haram değildir ]

  Düğünlerde def çalmak ve teganni etmek mubahtır (K Saadet s 323)

  Teganni, raks, def çalmak, kılıç ve kalkan oyunları ve neşeli günlerde zencilerin oyunlarını seyretmek mubahtır (İhya 2/695)

  Bayram günü zenci cariyelerin oyunlarını Resul-i ekrem efendimiz kapı üzerinden Hazret-i Âişe’ye seyrettirmiş ve ikisi beraber bakmışlardır (İhya 2/827)

  Kusurları, azapları bildiren [çalgısız] kasideleri, ilahileri dinleyerek üzülmek, ağlamak sevaptır AncakAllahü teâlânın kaza ve kaderini beğenmeyip, ona üzülüp, üzüntüsünün artması haramdır (K Saadet s 324)

  Hacca gidenin, Kâbe, hac, Mekke, Medine şiirleri, ilahileri, kasideleri dinlemesi ve bunları güzel sesle okuyup para kazanması helaldir (K Saadet s 323-324)

  Hacıları uğurlarken Kâbe, zemzem ve diğer mübarek makamları öven ve Arab çölünü anlatan şiirlerde nefesli ve telli çalgılar yoksa, bunların hepsi caizdir (İhya 2/690)

  Düşmanlarla savaşmayı ve Allah sevgisi uğruna canını feda etmeyi kuvvetlendiren kahramanlık şarkılarını [mehter marşlarını] dinlemek mubah olur (K Saadet s 324)

  Düğün, ziyafet ve sefer dönüşü gibi sevinmek gereken yerlerde, bayram günlerinde nağmeli seslerle, teganni ile neşelenmek caizdir (K Saadet s 324)

  Düğün ve benzeri yerlerde davul, def çalmak haram değildir Hacılar ve askerlerin davul, bando çalması caizdir Ahlakı bozuk gençlerin davul çalması da haramdır (K Saadet s 326)

  Çalgı âletleri üçe ayrılır:
  1- Haram olanlar Tambur, düdük, zurna gibi şarkıcılara eşlik eden aletlerdir
  2- Mekruh olanlar Bunlar tek başına çalınmadığı halde şarkıcıyı coşturan kaval gibi aletlerdir
  3- Mubah olanlar Bunlar da eğlence aleti değil de boru ve harp davulu gibi haberleşme aletleri ile nikah için çalınan def gibi toplantıya çağırma ve herhangi bir hususu ilan etmek için kullanılan aletlerdir (Mükaşefetü´l Kulub - Kalblerin Keşfi)

  Ud, sanc [zil], telli çalgılar, berbed ve benzeri Irak çalgılarının hepsi yasaktır İçki içenlerin âdeti olmayan davul ve benzerleri [düğünlerde] yasak değildir (İhya 2/685)

  İçki âlemlerinde kullanılan trampet, nefesli ve telli çalgılar haramdır Bu çalgılar yasak, diğerleri ise mubahtır Mubah olanlar def, davul, şahin, kadib gibileridir (İhya 2/701)
  Vezinli güzel ses haram değildir Şayet kötü sözlerden meydana gelmişse, ister nağmeli okunsun, ister nağmesiz okunsun haramdır (İhya 2/686)

  Kur'an-ı kerimi teganni ile okumak haramdır (K Saadet s 333) [Tecvide uygun olarak teganni edilirse mahzuru olmaz ]
  Mescitlerde Kur’anı teganni ile okuyanları nehy etmek farzdır (İhya 2/823)

  Resulullah efendimiz, Rebi' binti Muavvizin evine geldi Cariyeler def çalıyor, şarkı söylüyorlardı Onu görünce kesip, kasidelerle Resulullahı övmeye başladılar [Buhari’nin rivayet ettiği] (Susun, önceki söylediğinize devam edin) buyurdu Çünkü onu övmek ibadettir Oyun eğlence arasında ibadet olmaz (K Saadet s 333)

 2. #2
  safaha
  Gast

  Standart

  Şu konu hakkında sorular, cevaplar ve verilen, aktarılan, kopyala yapıştırlar(!), bilgiler 3 yıldır burada bir çok yerde açıldı uzadı gitti..

  Kur'an-ı kerimde ''Kavram olarak'' bulunmadığı halde rahatca haramdır denildiği ve fetvası verildiği halde SiGARA konusunda neden ısrarla geri duruluyor?
  Müzikten daha beter dünya insanını kemiren en büyük sağlık düşmanı bir konu, apaçık hastalıklara ve ölümlere sebeb bu çirkin alışkanlık ve sayılamayacak daha
  bir çok zararları hakkında kesin bilgiler varken neden bunun üzerinde durulmaz hayret ediyorum.
  Bence müzik konusu dediğim gibi yeteri kadar var, bunu bırakında Sigarayı bir ele alın Allahaşkına.
  (eskiden yokmuş, mezheb imamları veya alimler değinmemişler açıklaması yapmayın ama)
  Müslümanlar olarak eskiden olmayıp bugün var olan zararlı konuları neden kıyaslama yaparak ciddiye almıyoruz? alim hocalarda dahil bu konular neden ıska geçiliyor fetva vermekten korkuluyor?

  Lütfen , mütevazi ve islam adabına uygun şekilde kırıcı olmadan paylaşınız..

 3. safaha mesajına Allah razı olsun dendi, ve diğer diyenler:

  Dogu (25.06.2010)

 4. #3

  Standart

  Kırıcı bir taraf ben göremedim???
  Böyle bir konu duyulmuş diyorsunuz fakat hala dikkat etmeyen var.Ayrıca konu hakkında hadisler kafi değilmi?Herşeyin kuranda olmayacağıni biliyorsunuz.
  Tartışmaya hiç niyetim yok eğer konuya aksi görüş yazanlar olursa.Dileyen kabul etmeyede bilir herşey yeteri kadar açık.

 5. #4

  Standart

  bence iki konuda önemli ama sigara dahada önemli

 6. #5

  Standart

  Değerli kardeşlerim çalgılar ve çalkı aletleri konusunda ehli sünnet ülemasının görüşlerini delilleriyle anlatan Ali ibni hacer hayteminin keffurri,a,i an muharremat ellehvi vessema,i isimli kitapçığında anlatılanların geneline baktığımızda sadece düğünlerde ,bayramlarda def çalmak ve dinen sakıncası olmayayan şiirler okumak ve nefisdeki bunalımı gidermek için şiir ve benzeri şeyler okumak ülemanın ittifakıyla caizdir.

  Def ve davulun dışındaki bütün çalkı aletleri ve busayılan ortamların dışında çalkı çalmak şiir veya müzik söylemek bir çok alime göre caiz deyil haramdır ,bazı alimlere göre dinen haram olacak bir söz olmadıkca sadece mekruh olur haram olmaz zira hakkında ülemaca ittifaklı bir görüş yokdur denmektedir.

  Bu günkü örfde özellikle kadınların tesettür ve mahremiyet kurallarına aykırı olarak erkeklerin huzurunda söyledikleri her şiir veya müzik veya diğer hareketleri kesinlikle haramdır caiz deyildir,Ayrıca erkeklerinde dinen sakıncalı sözler kullanarak kadınlarla karışık bir halde söyledikleri her şiir veya müzikler ve kullandıkları bu günkü çalkı aletleride caiz deyil haramdır.

  Vel hasıl her konuda olduğu gibi bu konudada niyet, ortam, kullanılan aletler , söylenen sözler bu işlerin helal , haram, mekruh olmasında rol oynamaktadır. .Enver Hasan.

 7. #6

  Standart

  Değerli kardeşlerim sigara konusunda ehli sünnet müctehidleri genelde sigaranın bazı sebelerden dolayı kalben haram olması gerektiğine kananat getirmişlerdir fakat sigara ile ilgili olarak kur,anı kerimde ve hazreti peygamberimizin sahih ve sarih hadislerinde bir ifade ve hüküm bulunmadığı için direk haramdır diyememişlerdir tahrimen mekruhdur demişlerdir zira islamda asıl iki temel delil olarak kur,anı kerim ve sahih hadisi şerifler kabül edilir,bunlara dayanmadan hiç bir şey konusunda kesin hüküm verilemez.verilirse ilmi bir değeri olmaz ehli sünnet ülemasınca şariül hakiki: gerçek manada kanun koyucu hüküm koyucu sadece dır.

  Ehli sünnet ülemasının sigaranın kalben haram olmasını gerektiren bazı sebelebleri şünlardır:

  1-sigara içmek zaruri bir ihtiyaç deyildir buna verilen para israfdan sayılır israf kesinlikle haramdır.
  2-sigara insan sağlığına kesin zararlı olduğu için kendisine emanet edilen bedene zarar vermekde ve hiyanet etmektedir bunlar dinen haramdır yasaktır.
  3-sigara içen kimse sigara kokusu ile hanımına çevresine içdiği ortama zarar vermekde eziyet etmektedir insanlara eziyet etmek rahatsızlık vermek haramdır yasaktır kul hakkına tecavüzdur.

  .Enver Hasn.

 8. #7

  Standart

  Safahat isimli kardeşimizin burada yazdığı her şeye ramen din kardeşliğimizi ön plana alarak aradaki ihtilafları bir kenara koyarak işin ehli iyi niyetli ülemaya havele ederek ehli küfre karşı bir bütün olmakla ilgili yazısını önemle benimsiyor canı gönülden destekliyorum ve ehli sünnet müctehidlerininde ictihadları bu yönde olduğunu beyan ediyorum ve herkesin bu yazıyı büyük bir samimiyetle okumasını ve bundan dersler almasını bundan böyle bu anlayışa uygun davranmasını önemle istirham eder hepinize sevgi ve muhabbetlerimi takdim ederim ..Enver Hasan.

 9. Enver Hasan mesajına Allah razı olsun dendi, ve diğer diyenler:

  SiNa (25.06.2010)

 10. #8
  safaha
  Gast

  Standart

  Alıntı BİRİ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kırıcı bir taraf ben göremedim???
  BİRİ kardes, elbette kırıcı bir şey görmedik, ben bu yazdıklarıma gelecek cevap ve müzakerelere
  bir önlem olarak tavsiye ettim,
  zira maalesef tartışmayı bir türlü sevecen, mütevazi , anlayış ve sabırla yapamıyoruz..
  selam sevgi ve dua ile

 11. safaha mesajına Allah razı olsun dendi, ve diğer diyenler:

  BİRİ (11.01.2011)

+ Konuya Cevap Yaz

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok